panieka ir išdidumas

Pusiausvyra smarkiai pažeidžiama smerkiant kitus žmones, o ypač juos niekinant. Energetiniu požiūriu gerų ar blogų žmonių nebūna. Yra tik paklūstantys gamtos dėsniams ir pažeidžiantys esančius dėsniu. Pastaruosius visada veikia jėgos, siekiančios atkurti pažeistą pusiausvyrą.

Žinoma, kartais būna tokių situacijų, kai žmogus nusipelno pasmerkimo. Bet ar būtent jūsų? Tai ne tuščias klausimas. Jei žmogus pakenkė būtent jums, savo poelgiu jis pažeidė pusiausvyrą, ir esate ne neigiamo potencialo šaltinis, o siekiančių grąžinti pusiausvyrą jėgų ginklas. Tada ramybės drumstėjas gaus, ko nusipelnė, jei pasakysite, ką apie jį galvojate, arba atliksite kai kuriuos proto ribų neperžengiančius veiksmus. Tačiau jei smerkiamas objektas jums asmeniškai nieko bloga nepadarė, vadinasi, neturite teisės jo smerkti.

Pažvelkime į šį klausimą iš kitos pusės. Sutikite, kad visiškai beprasmiška neapkęsti vilko, sudraskiusio avį, jei stebite tai per televizorių. Teisingumo jausmas mus nuolat stumia smerkti įvairius žmones. Deja, netrukus tai tampa įpročiu ir ilgainiui virstame profesionaliais kaltintojais. Dažniausiai jūs net neturite supratimo, kas paskatino žmogų būtent taip pasielgti. Galbūt jo vietoje pasielgtumėt dar blogiau.

Taigi smerkdami aplink save sukuriate perteklinį potencialą. Kaipgi kitaip? Juk kuo blogesnis kaltinamasis, tuo geresni jūs patys? Jei jis įgijo ragus ir kanopas, tai jūs palyginti su juo – angelas. Kadangi sparnų neturite, ima veikti jėgos, siekiančios grąžinti pusiausvyrą. Šių jėgų metodai kiekvienos situacijos kitokie, bet rezultatas iš esmės bus vienodas – gausite per nosį. Atsižvelgiant į smerkimo formą ir jo stiprumą, smūgis gali būti nepastebimas arba toks stiprus, kad atsidursite vienoje iš nepalankiausių gyvenimo linijų.

Jūs patys galite išvardyti ilgiausią įvairių smerkimo būdų sąrašą, o aš paminėsiu tik kelis.

Niekada už nieką neniekinkite žmonių. Tai ypač pavojingas smerkimo būdas, nes veikiami pusiausvyros jėgų galiausiai galite atsidurti niekinamo žmogaus vietoje. Pusiausvyros jėgoms tai pats paprasčiausias harmonijos atstatymo būdas. Niekinate vargšus ir benamius? Patys galite prarasti pinigus ir namus – štai pusiausvyra ir atstatyta. Niekinate fizinių trūkumų turinčius žmones? Ir jus gali ištikti nelaimingas atvejis. Niekinate alkoholikus ir narkomanus? Lengvai galite atsidurti jų vietoje. Juk jie negimsta tokiais, o tampa dėl įvairių gyvenimo aplinkybių. Tad kodėl tos aplinkybės turi aplenkti jus?

Niekada, bet kokiomis aplinkybėmis, nesmerkite savo bendradarbių. Geriausiu atveju jūs padarysite tokias pat klaidas. Blogiausiu – gali kilti konfliktas ir jūs nukentėsite. Galite netekti darbo, net jei esate visiškai teisus.

Jei smerkiate kitą žmogų vien dėl to, kad jums nepatinka jo drabužių stilius, vertinimų skalėje jūs atsiduriate žemiau to žmogaus, nes skleidžiate neigiamą energiją.

Jei žmogus didžiuojasi savo pasiekimais ar įsimylėjęs save, nieko blogo. Besąlygiška meilė sau nukreipta į save, todėl niekam netrukdo. Pusiausvyra pažeidžiama tik tada, kai gerokai pervertinti savi pasiekimai paniekinamai lyginami su kitų silpnybėmis, trūkumais ar tiesiog kukliais rezultatais. Tada meilė sau tampa savimeile, o išdidumas – pasipūtimu. Šį kartą pusiausvyros jėgos vėl sprigtels per nosį.

Panieka ir išdidumas – žmonių ydos. Gyvūnai tokių jausmų neturi. Jie vadovaujasi tikslingais ketinimais ir vykdo tobulosios gamtos valią. Laukinė gamta tobulesnė už protingą žmogų . vilkas, kaip ir bet koks plėšrūnas, nejaučia savo aukai nei neapykantos, nei paniekos. (Pabėginkit neapkęsti kotleto.) Žmonės gi savo santykius su kitais žmonėmis grindžia pertekliniais potencialais. Gyvūnų ir augalų didybė ta, kad jie jos nesuvokia. Sąmonė žmogui suteikė naudingą pranašumą, bet davė ir kenksmingų priedų: išdidumą, niekinimą, kaltės ir nevisavertiškumo kompleksą.

Nesmerkite kitų ir jūsų niekas nesmerks.!

Atgal