Minčių pasaulis

Pyktis tave parklupdys, nes yra sunkesnis už gera nuotaiką.

Žmones laimingus daro ne juos supantis pasaulis, o jų pačių žvilgsnis į pasaulį.

Gyvenime galime viską daryti, tik darykime tai su saiku. Ir  nepamirškime, kad atėjome čia į Žemę PAŽINIMO.

Atsitiesk savo dievybėje. Tu esi Dievo Šviesa !

Visata yra mūsų minčių ir veiksmų aidas.

Laimė yra kelionė, o ne tikslas.

Neplanuok gyventi vėliau- gyvenk DABAR.

Būdamas vienas, niekada nesi vienišas, nes visada su tavimi yra DIEVAS.

Pyktis yra beprasmis, nes jis visada yra dėl kažko, kas jau praėjo.

Tegul tai, ko tu negali, netrukdo tam, ka tu gali.

Viskas yra viena ,- tai Dievo Meilė.

Gaudamas viską, tampu niekas. Grįžtu į Dievą.

Tik džiaugsminga širdis pritraukia džiugius įvykius.

Kiekviena siela pati susikuria savo egzistavimo sąlygas.

Viskas kas yra – Yra Dievas.

Žinios yra jėgos ištakos. Jeigu įgysite pakankamai žinių, turėsite pakankamai jėgų.

Laikas yra nuoseklumas. Jis egzistuoja čia, egzistuoja ir po mirties.

Išmintis – tai ypatingai lėtai augantis medis.

Saulės spinduliai krinta ant visų vienodai, tačiau kiekvienas pagal savo prigimtį juos jaučia skirtingai.

Mes visi esame viena.

Įvykiai rutuliojasi ne tik sapne, jie būna kartu ir fiziniame, ir mentaliniame pasauliuose.

Teisingai gyventi – tai naudotis savo jėga.

Grožis ir jėga yra ne dvi, o viena sąvoka.

Dingus egoizmui atsiranda išmintis.

Gyvenimo tikslas yra pažinti save, suprasti, kad visur yra Dievas ir žvelgti giliau,
panirti į žinojimo versmę.

Jei nepadėsi kitiems – negalėsi padėti sau; jei nepadėsi sustiprėti visam pasauliui – pats
nebūsi stiprus.

Jei žengsite Dievo link, Dievas žengs Jūsų link, tačiau pirmas žengti turite Jūs.

Iš meilės mes vienas kitam atiduodame save.

Nieko nėra atskirai, visa yra viena.

Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio
bus atimta ir tai, ką jis turi.

Visata visada duoda daugiau, nei prašote.

Atleiskime tiems, kurių nemėgstame, taip atleisime patys sau.

Negali tuo pat metu būti ir dėkingas, ir nelaimingas.

Saulė šviečia mūsų viduje.

Garbinimas trukdo Dievui ateiti į žmogaus gyvenimą ir jį veikti. Pažink savo
dieviškąją prigimtį.

Mes esame Tai, ko ieškome, niekada nebuvome atsiskyrę nuo To, kas esame,
toji Tikrovė yra mūsų.

Emocijas gimdo ne įvykiai, o mūsų mintys apie įvykius.

Susireikšminimas visada yra jūsų priešas.

Visada gaunate tai, ko aktyviai nenorite.

Priimdami ir perduodami neigiamą energiją  jūs kuriate savo pragarą.

Jeigu gerai uždirbi,paaukok nors truputį, taip būsi apdovanotas laime.

Gyvenimas tampa lengvesnis, jeigu mes nepamirštame padėkoti kitiems už parodytą mums  gerumą.

Širdis įpranta tikėti tuo,ką įpranta sakyti lūpos.

Pati didžiausia pergalė – nugalėti save.

Kokia laimė žmogui, pažvelgusiam į savo širdį, įsitikinti, kad ji teisinga.

Neskubėk teisti, skubėk suprasti.

Tikėjimo esmė ne ta, kad apsigyventum danguje, o ta, kad dangų apgyvendintum savyje.

Šaltis – tai pati baisiausia sielos liga.

Mirtis – tai ne tamsa – tai šviesa.Tai ne niekas – tai amžinybė.Tai ne galas – tai pradžia.

Geri sprendimai atsiranda iš patirties, o patirtis  – iš blogų sprendimų.

Geriausia mylėti su protu, tačiau beprotiškai mylėti geriau, negu nemylėti visai.

Kai žmogus nežino, į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus.

Meilė nepriverčia suktis pasaulio.Ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis.

Kiekvienas yra nelaimingas tiek, kiek tiki toks esąs.

Niekad nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti savo artimam.

Meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose.

Kai sakai tiesą, niekada netenka krimstis dėl prastos atminties.

Kai nerandi išėjimo, eik pro įėjimą.

Kai ką nors prarandi, neprarask pamokos.

Pati didžiausia nuodėmė – galvoti, kad padarei nuodėmę.

Gyvenimas – ne greit sudeganti žvakė.Tai nuostabus fakelas, kurį paėmiau tik akimirkai, kad ryškiai liepsnojantį perduočiau ateinančiai kartai.

Laikas brangiausias turtas, jis neatsinaujina.

Išmokęs valdytis pats, išmoksi valdyti ir savo gyvenimą.

Gyvenk netramdant džiaugsmo.

Tavo gyvenimo kokybė priklauso nuo minčių kokybės.

Klaidų nėra, tik pamokos. Vertink nesėkmes kaip progas asmenybei ugdyti ir dvasiai tobulinti.

Kad pajustum dienos šventumą, gyvenk duodamas.

Svarbiausias, didingiausias tavo darbas – padėti kitiems.

Išmintis ateina per lemtingą priežąstį.

Aš esu. Meilė yra. Pajauskite Jos buvimą čia ir dabar.