maldos

 Atleidimo ir pagalbos Malda

Tegul išnyksta asmenybė –

Ateities griovėja.

Meilės Ugnis te sustiprėja.

Palaikys vėl žmogų jėga ir valia,

Kol jis įvaldys stichijas savyje.

Melskis, žmogau, te išsivalo kūno ląstelės,

Melskis, žmogau, te užsimiršta Praeities kelias.

Melskis ir galvok apie kūną naują,

Kuris Aukso Amžiuje tau puikiai tarnauja.

Melskis ir nusilenk Motinai Vieningai,

Padėkok už pagalbą Jos galingą.

Priimki pamokas, kurias tau duoda

Motina ir Tėvas.

Tu paimki į rankas „Ištakų“ knygas,

Patarimas, kaip gyventi, iškarto atsiras.

Melskis, kad gyvenimas tau duotu pamokų-

Padarytum išvadas ir suprastum, kur keliauji tu.

Ar į Aukso Amžių kelią tau nuties,

Ar galėsi pamatyti Šviesą Ateities?

Melskis ir prašyk Motinos ir Tėvo

Atleidimo ir pagalbos.

Atleidimo už padarytas klaidas

Ir supratimo, kad jų nedarytum.

Prašyk pagalbos, kad pamatytum

Naują kelią vedantį į Šviesą,

Kurį tu matei ne kartą vieną,

Melskis ir sek savo poelgių tiesą.

Melskis, kad mažiau tu suklystum,

Melskis, kad kelyje nepaklystum,

Kurio gale Motinos ir Tėvo Šviesa.     Ačiū.

Melskis ir būk lankstus ir tvirtas.

Atsimink tik džiaugsmą

Praeityje kuris buvo patirtas.

Melskis , kad gyventume džiaugsme

Ir džiaugsmą dalintum kitiems,

Kad išmintingas būtum visiems.

Melskis, kad galėtum padėti kitiems,

Kaip ir tau, kai padėti galėjo.

Melskis ir padėki ir tiems,

Kuriems tu esi reikalingas.

Jei praeisi šį kelią be baimės,

Motina ir Tėvas su šypsena palaimins.

Melskis, melskis ir nesustok…      Ačiū. Ačiū. Ačiū.

                Aukščiausios Motinos malda

Kreipiamės užtarimo į Motiną aukščiausiąją,

Vardan išsaugojant ir sukuriant naują gyvenimą

Naujojoje Žemėje.

O, Aukščiausioji Motina, prašome apginti

Tavo vaikus, einančius paskui Tave. Ačiū.

Dieviškoji Motina, išgelbėk mus,

Sustiprink tikėjimą mumyse.

Neleisk tikėjimui nusilpti, mums žūti.

Juk giliai širdy

Mes nuoširdžiai tikime Tavo ryškia Šviesa

Ir garbiname Motiną ir Vienatinį Dievą kartu.

Ir mes vėl prašome, Motina,

Išgelbėk ir išsaugok.         Ačiū

               Išlaisvinimo Malda

0, Auksčiausieji Motina ir Tėve!

Pagailėkite besikankinančią sielą,

Kuri nesupratusi įpuolė į Tamsą.

Sava malda aš susijungiu

Su kenčiančios sielos malda,

Kuri nori išgelbėti save.

O gailestingieji Tėvai!

Išgirskite mūsų prašymus ir maldas

Ir leiskite išlaisvinimo angelui

Išgelbėti nekaltą, kenčiančią sielą.        Ačiū.

              Malda – kreipimasis į Dieviškuosius Tėvus

O Aukščiausieji Motina ir Tėve!

Į Jus kreipiasi žmonija, einanti

Lydint Jūsų ištikimo Sargo.

Prašome Jūsų palaiminimo,

Kad praeiti visą kelią ir įeiti

Į Tėvų Namus per Didžiuosius Vartus.

Vaikai taip pat myli Dangiškuosius Tėvus,

Kaip ir Tėvai myli juos.

Tai mes, žmonės iš naujo

Penkiamačio pasaulio,

Iš planetos Lentinos, kuri tarnaus

Dangiškiems Tėvams kartu su žmonėmis

Aštuonis milijardus metų.                Ačiū. Ačiū. Ačiū.

               Mamos kvietimas

Laikas prabusti tiems,

Kurie kietai miegojo,

Kad Mamos kvietimą išgirstų jie laiku.

Užgrius didieji įvykiai ir rūbą , kuris susinešiojo,

Pakeis visai nauju.

Nemiegokite vaikai be jausmo.

Būkite budrūs ir nepraleiskite

Naujosios Saules šauksmo.

Pabusk, kad gyventi amžinai galėtum,

Ir ateities gyvenimą aukšta sąmone nušviestum.

Mama ir Tėvas kviečia jus į amžinybę.

Telaimina jus Dievas.

Ir raktą nuo paslapčių dangaus gausite Jūs ir Tėvas.

Jūs priimkite maldą Mamos

Ir Tėvo malda į pagalbą jums stos.

Ir su lengvumu pakilsite į viršų

Gėrio, šviesos ir aukštumos keliu.

Tegul visi planai ir norai išsipildo

Vardan gyvenimo vienybės, kuria turėt galiu.                  Ačiū. Ačiū. Ačiū.

               Pasveikimo Malda

Stovėdamas ant Žemės, žiūrėdamas į

Dangų, aš meldžiuos.

Ta Dangaus galybė ir galia Pradžios

Traukia vis mane aukštyn,-

Ir patenku į Motinos aš meilę, šilumą ir gėrį.

O, Aukščiausieji Dangaus Tėvai, stoviu aš prieš Jus

Iškankintas, sergantis nuo nešvaros,

Nesupratęs jos ir puikybės neįveikęs.

Aš supratau- gyvenimas be meilės ir gėrio

neturi ateities,-

Tai vienas žingsnis iki pražūties.

Nusikamavo siela nešvariame kūne,

Pripažystu ir savas klaidas.

Meldžiuosi nuoširdžiai, prašau Dangaus Tėvų

Padėkite suprasti ir išmokti gyventi be klaidų,

Pamiršti praeitį, kurią sukūriau pats.

Į šauksmą Dievo Motinos aš pabudau,

Jis kviečia visus planetos žmones

Atsikratyti pražūtingų minčių

Ir jas sudeginti sielos ugnyje.

Apsijungti su visais , einančiais tarnauti

Šviesai, Dangaus Tėvams ir

Gyvenimo sukurtai Tiesai.              Ačiū.

Vardan Deivės Motinos Valentinos – Izidės

Ir vardan Tėvo Dangaus Vienatinio Dievo

Tikiu nuoširdžiai, stoviu ištikimai gretose tų,

Kurie eina į Dangaus Tėvų Šviesą.

Garbė, garbė, garbė Deivei.                Ačiū.

                    Žmonės meldžiasi Kosmose

Aukščiausioji Motina, Valentina,

Atleisk mums už mūsų netvirtumą ir

Mūsų nesupratimą.

Atleisk mums, mes prašome padėti

Atrasti save.

Ir parodyk mums mūsų kelią.

Prašo Tavęs Siela, kuri pasiklydo

Ir nepriėmė laiku sprendimo.

Bet TU, Motina, parodyk savo

Gailestingumą tiems,

Kurie nusprendė nuoširdžiai

Eiti paskui Tave.                       Ačiū.

Atgal