malda Dievui

Malda Dievui

Dieve, Tėve, Visagali,

Viskas Tavo valioj.

Tu esi visur,

Esi ir manyje.

Meilė ir ramybė,

Dieviška šviesa.

Gėrio begalybė,

Grožis ir tiesa.

Šventovė manyje

Visad Tavęs pilna,

Tu mano širdyje

Kaip Tėvas, kaip Mama.

Tu pakeli mane

Aukštai virš debesų.

Aš jaučiu Tave,

Džiaugsme aš gyvenu.

Dainą tau skiriu,

Maldą tau aukoju,

Aš Tave myliu,

Tau meilę dovanoju.

Atgal