beieškant puselės.

Kaip rasti savo antrąją puselę? Yra mintis, o ar yra jausmai? 

Kaip rasti savo puselę? Dalis atsakymo randasi pačiame klausime. Visu pirma jos reikia ieškoti arba norėti rasti. 

Ar mes jos ieškome, ar tik galvojame, ar tik apsimetame, kad jos ieškome? 

Jei gerai pagalvojus, kada ją norime surasti, tuo pačiu metu jos ir nenorime rasti ( bet apie tai vėliau ). 

Kai tik žmogus pagalvoja arba pakyla noras rasti savo antrąją puselę, tai Visata iškart pradeda tai įgyvendinti. Bet ar tuo metu pats žmogus sau padeda ar tik trukdo Visatai tai padaryti? Ar tai išviso galima tuo patikėti? 

Pasirodo galima. Štai keletas paprastu pavyzdžių: jaunuolis galvoja: „Aš noriu rasti savo mylimąją…Bet šiuo metu nėra reikiamų sąlygų, kur su ją gyventi…Va, kada įsigysiu butą arba sodybą, tada aš ir busiu pasiruošęs ja sutikti“. Arba: “Aš noriu rasti savo mylimąją…Bet aš turiu neapsakomai daug reikalų. Jei aš dabar ją rasiu, tai kaip aš susitvarkysiu savo reikalus, o jei tvarkysiu reikalus, tai kaip aš su ją bendrausiu.“ 

Galima ir tokia situacija: “Aš noriu surasti savo mylimąjį, bet aš negraži, per stora, nesveika… 

Kam aš tokia reikalinga? 

Ir kas gaunasi? O gaunasi, kad savo pirmąja mintimi žmogus sako „noriu“, o sekanti mintis „aš dar nepasiruošęs“, „aš dabar nenoriu“-sako, kad šiuo momentu jam antroji puselė dar nereikalinga. Viena mintis prieštarauja kitai. Visata pasimetusi ir nežino ką jai dabar daryti. 

Suprantama, kad nereikia gyvenimui statyti sąlygų. Paprasčiausiai gyvenk, džiaukis, mylėk.. 

Jei ko nors nori dabar, tai nuoširdžiai to dabar ir norėk. Nori sutikti savo puselę, tai nuoširdžiai to norėk, nekeldamas jokių sąlygų, ir be jokių „ne“. 

Jeigu nori gyventi sodyboje, tai nuoširdžiai tuo tikėk, be jokių sąlygų ir reikalavimų: “Kai surasiu savo puselę, tai tada galvosiu ir apie savo sodybą“. Bet gal būt pats noras turėti sodybą ir noras ten gyventi kartu, padės tau greičiau sutikti mylimą žmogų. 

Be visa ko, reikia visada būti pasiruošusiam susitikimui su savo mylimuoju ar mylimąja. Tai gali įvykti bet kuriuo momentu, net tokiu, apie kurį tu net negalvoji. Ir gyventi reikia taip, tartum šiandien tu turėtum sutikti savo puselę. Pagal tą patarlę: „Pas medžiotoją ir žvėrys ateina“. 

Galime įsivaizduoti ir elgtis tartum gyventum su savo antrąja puselę (jei ko nors nori, tai apie tai ir galvok ).Galvok, kad ką nors darote kartu ir išjausk tai. 

Svarbu svajoti apie savo ateitį, kaip tu gyvensi su savo išrinktuoju (išrinktąja ),ką veiksite, apie ką kalbėsitės, kaip bendrausite su aplinkiniu pasauliu, kaip auginsite vaikus… Kur nukreipsi savo mintis, ten ir atsidursi. Jei apie tai nesvajosi, tai to ir nenutiks, nes nebus sukurtas ateities modelis pagal kurį viskas turėtų materializuotis. 

Reikia žinoti, ko tu nori, ką tu nori sutikti. Reikia tikėti savimi ir būti užtikrintu. Žinoti, kad tau viskas pasiseks. Tada tu pasieksi tai, ko norėjai. Iš tikrųjų rasti savo puselę yra lengva ir paprasta. Todėl, kad siela žino atsakymą (ji niekada neklysta ). Reikia tik pasitikėti savo siela ir jausmais. 

Kai norėsi surasti savo puselę, tai būk pasiruošęs gyvenimo pokyčiams. Yra noras bus ir būdas jiems išsipildyti. Ir jie būtinai įvyks. Ir įvykiai taip klostysis, kad rasi tai ko ieškai. Ir gali padėti pats sau. Atkreipk dėmesį į žmones ir gyvenimą. Pajausk dvasinį ir materialų pasaulį kartu ir lygiareikšmiais. 

Labai svarbu žinoti, ko tu nori? Kokias savybes turi turėti tavo puselė? Tai ne tik išorinės, bet ir vidinės žmogaus savybės. Su savybėmis reikia buti ypač atsargiems, nes galima įsimylėti tik įvaizdį, kurį tu pats susikuri. Reikia puselę išjausti širdimi. Išoriškai žmogus gali pasikeisti ir pakeisti savo įvaizdį, bet jausmai nepasikeis. Tik išjautęs širdimi kito žmogaus sielą, galėsi pasakyti,: tavo puselė tai ar ne. Kad pajaustum kitą, reikia jausti save. O dėl to reikia savimi 

pasitikėti. Taip pat reikia baigti su savimi kovoti. Reikia išmokti daryti tai ką nori, o ne tai, ką reikia. Pajaus ko nori siela. Išgirsk savo nuoširdžius norus. 

Jaučiant kitą žmogų, galima suprasti, kodėl jis taip elgiasi, ar ko jis nori. Visą tai reikia suprasti ne logika, o savo širdimi. Tada lengviau bus galima vystyti santykius ne tik tarp žmonių, bet ir su savo pusele. Jei rinktumėmės pagal amžių, plaukų spalvą, darbą, padėtį visuomenėje…tai bus tik proto pasirinkimas. Siela to nesupras. 

Beieškant savo puselės, reikia suprasti Meilės energiją, ir kas jai malonu, o kas ne. Nes be Meilės energijos mes negalėtume rasti savo antros puselės. Mums taip pat nepadės ir baimė. Baimė įsimylėti ir negauti atsako, įsimylėti ir pamesti galvą, nebekontroliuoti savo jausmų…Ten kur yra baimė, ten nėra vietos Meilei. Suraskime savo baimes ir jomis atsikratykime, nes jos trukdo eiti pirmyn. 

Jei Meilės energija gyva, jei ji yra mąstanti ęsybė su aukštu intelektu, tai ji neleis mylinčiam žmogui kentėti. O gal žmogus pats priverčia save kentėti. 

Meilės energijos tikslas – būti Meile. Kitokia ji būti nemoka. Ji nenori, kad žmogus kentėtų. Ji nori, kad žmogus gyventų ir kurtų meilėje. Ši energija visada ieško dviejų žmonių, kurie galėtų džiaugsme kartu gyventi. 

Meilės energija atiduoda save visą žmogui, kad tik jis būtų laimingas. Taip daro mylintys tėvai dėl savo vaikų. 

Reikia suprasti ir tikėti, kad Meilės energija tik padės žmogui susirasti savo antrąją puselę, o suradus ją, ji stengsis padaryti jų gyvenimą laimingu. Tik Meilės energijai taip pat reikia padėti. Ji negalėtų ilgai laikytis prie tokių žmonių, kurie jos negerbia ir nesupranta. Į Meilę reikia žiūrėti kaip į naują šeimos narį. Prašau pamąstyti visų apie šį reiškinį. 

Svarbu suprasti, kad jeigu nuolat galvosite apie problemas, tai jumyse nebeliks vietos tokiam didingam jausmui, kaip Meilė. Tu paprasčiausiai negalėsi ją priimti į save. 

Todėl pasitikėkite savimi, savo siela, Meilės energija ir ……….gyvenimu. 

Svarbu ne tik nugyventi gyvenimą, bet gyventi džiaugsme ir meilėje.

Atgal