1997 vasaris

1997metų vasario 1

Linkėjimai jums!

Ir štai, jūs pradedate gauti informaciją apie kitus žmones, dirbančius su kontaktiniu spinduliu. Dabar tokių žmonių yra nemažai. Visas Kosmosas apimtas vieno troškimo, padėti Žemei ir žemiečiams. Šią informaciją reikia vertinti atsargiai, nes jos šaltiniai gali būti įvairūs. Dažniausiai tai taip vadinamas Aukščiausias Protas, Jėzus Kristus ir taip toliau. Šiuo atveju palieku spręsti jums, jūsų nuožiūrai. Aš taip pat noriu įvykdyti savo eksperimentą ir pažiūrėti į jūsų reakciją dėl visai nevienareikšmiškos informacijos, gautos dviejų seserų.

Valdovas V.

1997 metų vasario 1

Mano vaikai!

Sesers Parvati galva užimta šia nauja informacija. Bendrai tai ir yra tas darbas, kurį jūs dirbsite ir toliau. Mes jums duodame pilną laisvę. Išklausykite informaciją, kurią jūs gausite iš kontaktuotojo. Jūs ne tik išklausysite jos pranešimą, bet ir pamatysite ją Subtiliajame plane. Dirbkite, mano brangieji!

Valdovas R.

1997 metų vasario 1

Mano vaikai!

Neišvengiamai artėja „X“ valanda, kada jūs gausite pakeistus Žemę ir žmoniją. Trumpas terminas duodamas žmonėms tam, kad sužinoję apie artėjančius pokyčius, pakeitę sąmonę, pasiruoštų šitam visiškai nepaprastam įvykiui.

Kodėl jums sakoma nesiblaškyti? Todėl, kad visi žmonės, visa žmonija Subtiliajame plane apie visa tai yra informuota. Kiekvieno žmogaus siela žino, kad fiziniam kūnui teks pasikeisti. Nesvarbu, ar apie tai galvoja fizinės smegenys. Jūs jau matote, kokie pasikeitimai vyksta Subtiliajame plane. Sanskarų maišą (neigiamų sanskarų) kiekvienas turi arba priešais save – tai reiškia, kad yra galimybė pasikeisti, arba už nugaros – šiame gyvenime tos savybės pasikeitimui nepasiekiamos, o karmos lazda užsispyrusius muša per galvą, jog pagaliau suvoktų, kad jiems reikia pasikeisti. Todėl visi žino ir elgiasi atitinkamai savo sąmonei, pagal laisvos valios dėsnį.

Todėl sakau jums: galite pasakoti žmonėms apie jų poelgių pasekmes, bet įsikišdami į Subtilųjį Pasaulį, jūs prisiimate sau kitų karmą, tada jau būkite pasiruošę, kad jums bus pateiktos naujos aplinkybės, nuo kurių jūsų Valdovai stengėsi jus apsaugoti.

Jūs žinote, kad jūs dar netobuli. Taip pat dar anksti kalbėti apie jūsų sanskarų, poelgių ir minčių tyrumą. Štai kodėl ir aš sakau: nustokite kištis į Subtilųjį planą. Jūs galite tik fiksuoti įvykį – ir ne daugiau. Kol yra laiko, galvokite apie savo valymą. Tam yra daug būdų. Kontroliuokite savo poelgius, sąžiningai pripažinkite savo negatyvius pasireiškimus, prašykite vienas kito nurodyti jums esamas neigiamas savybes. Išgyvendinkite jas, kol dar yra laiko. Atminkite, kitų atžvilgiu ir kitiems turite rodyti tiktai pakantumą, tiktai meilę. Ne smerkimą, o meilę jūs turite dabar demonstruoti.

Viešpats Šiva.

1997 metų vasario 2

Linkėjimai jums!

Prasideda žmogaus savybių pasikeitimo lavina. Vis daugiau žmonių išvystę savybes „aiškia…“. Kai kuriems tai duodama, kaip turimo sugrąžinimas, kai kuriems – kaip šio gyvenimo įdirbiai, kai kuriems – kaip patikrinimas. Visiems skirtingai. Bet trečioji akis beveik pas visus atsivėrusi. Atsakau į sesers N.N. iškeltą klausimą apie Valdovų apsilankymą jos namuose. Kol nebus nieko kito, jos namai bus visų apsijungusiųjų jėgų, linkusių padėti kitiems, štabas. Čia, jos namuose, bus visa įranga, bus sudarytos visos sąlygos padėti jums, tai bus vieta, iš kur jums bus lengviausia susisiekti su mumis, o mums – suteikti jums neatidėliotiną pagalbą. Jos įdirbiai – pastovumas, reguliarumas ir patikimumas – šios savybės leis jums be jūsų civilizacijos sukuriamų kliūčių susirišti su mumis ir gauti neatidėliotiną pagalbą ir atsakymą. Visi susirinkimai, pasitarimai vyks N.N. namuose.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 2

Mano vaikai!

Jūs – tas branduolys, tas kumštis, per kurį mes – jūsų Valdovai, vadovausime jums iki pat „X valandos“. Paaiškinsiu gyvūnų pasaulio būtybių atsiradimą šalia jūsų. Dabar gyvūnų pasaulis yra įvaldęs aukštą intelektą ir taip pat tarnauja Subtiliajame Pasaulyje. Paskutiniu metu seseriai M. buvo reikalinga pagalba. Mintys, kurias jūs siuntėte jos apsaugai, buvo „pagautos“ ir šunys pasiūlė savo paslaugas. Taip, kiekvienai iš jūsų, Subtiliajame Pasaulyje atsirado draugas, palydovas ir gynėjas. Jie jus gins kurį laiką, iki tol, kol tai bus būtina.

Kol dar yra laiko ir žmonės, priimdami mūsų ir jūsų šauksmą, veržliai keičiasi. Dabar jau prasidėjo žmonių sąmonės keitimasis kaip lavina. Žmonės keičiasi, stebėkite tai.

Valdovas R.

1997 metų vasario 3

Linkėjimai jums!

Artinasi Naujos Epochos pradžios laikas. Jūsų seserims buvo parodytas vaikų reprodukcija. Tai tikrai vyks be geidulio. Kiekvieno žmogaus sąmonė sieks susirasti savo sielą – dvynę. Ir, susijungę kartu, suvienytos didžiosios meilės, minties jėgos pagalba, be geidulio, sėkla patenks į moters organizmą, ir kai vaisius išsivystys, kūdikis bus pagimdytas be skausmo, be plyšimų ir be Cezario pjūvių. Harmoningas, elastingas moters kūnas pagimdys sveiką kūdikį, kuris iš karto bus perduotas kitų globai, kad užauginti naują žmogų reikalingose sąlygose. Tokiu būdu, stipriai išreikšto motinystės instinkto, kaip dabar, žmonės neturės, todėl, kad dabar visi žmonių jausmai iškreipti. Jeigu palyginti žmogų ir gyvūną, tai gyvūnas, vedamas instinkto, teisingai elgiasi su savo jaunikliu, duodamas jam tik tai, ką jam į sielą įdėjo KŪRĖJAS. Naujajame Amžiuje gyvens sveiki, puikūs žmonės, nei apie ligas, nei apie iškrypimus nebus nė kalbos. Tam mes ir ruošiame žmoniją.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 3

Mano vaikai!

Žmonijos laukia puikios perspektyvos. O, kol kas, ji, serganti , ištvirkusi ir iškrypusi, laukia savo valandos, kad pasikeistų per vieną akimirką. Todėl, mano brangieji, kiekvienam žmogui reikia galvoti apie savo sielą. Jeigu dabar žmogus nesusitiks su savo siela, nesueis su ja į harmoningus santykius, nesiklausys jos, savo sąžinės balso, neatidirbs žmogus savo sanskarų, nepasikeisti jam, tuomet jo maišas, virtęs kuprine, neleis jam pereiti į Naująjį Amžių. Jūs visa tai suprantate. Būkite žmonijos geradariais, pakeitę save, priėmę ir asimiliavę naują Aukso Amžiaus žmogaus sąmonę, padėkite kitiems. Padėkite ne globaliai, išvertę sutiktam visas savo žinias, bet po truputį ir taikliai, labai atsargiai, kaip tai darome mes. Tapkite panašūs į mus.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 4

Linkėjimai visiems!

Ir taip, mano mieli mokiniai, šiandien jums paskirtas susitikimas su dviem žmonėmis, ar ne taip? Jūs panorote išeiti iš savo siauro ratelio. Tai teisinga. Reikia klausytis žmonių , kurie turi ką pasakyti. Visi, einantys dvasiniu Keliu, žmonės nusipelno dėmesio, nesvarbu, kaip jie atrodo Subtiliajame plane, nes niekas neturi būti išpuikęs. Prisiminkite, jūsų Valdovai augina jus iš nieko, todėl, kad mato perspektyvą. Jei jūs pamatėte, kad besiveržiantis ir einantis dvasiniu keliu žmogus, nevisai tyras, tai gali būti dėl to, kad jis prisiėmė sau svetimą karmą ir, vadinasi, jam reikia padėti. Negalima užsidaryti stikliniame bokšte, reikia visada būti tarp žmonių. Akivaizdu, kad savo paskirtį jūs po truputį pradedate suprasti. Šviesti visada, šviesti visur, ypatingai tiems, kurie pagal savo galimybes siekia padėti kitiems. Ir jūs turite susirinkti tada, kai kiti žmonės siekia prie jūsų prisiartinti ir perduoti jums savo patirtį. Juk jūs dalinatės su kitais savo žiniomis, reiškia, atėjo laikas pradėti išklausyti kitus žmones. O gal jie turi kažką, ko jums trūksta? Juo labiau, kad jūs negalite pasigirti sugebėjimu dirbti su žmonėmis. Drąsiai siekite, mokykitės, objektyviai vertinkite save ir kitus.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 4

Mano vaikai!

Ateina didelio ir dažno bendravimo su žmonėmis laikas, beje, rinksitės ne jūs, o jus. Ir jūs neturite jokios teisės kam nors atsakyti. Tegul pavyzdžiu jums būna Valdovo Jėzaus gyvenimas, bendravimo su žmonėmis patirtis, kuriant Valdovų El Morija ir Kutchumi Teosofinę visuomenę, kurių laiškus jūs visi skaitėte. Jie niekada nesipuikavo prieš žmones. Išklausyti bet kurį žmogų, ateinantį pas Valdovo mokinį – jo pareiga. Atminkite, kad jūs – mūsų mokiniai, turite būti mūsų tęsiniu žemiškajame plane. Kaip galima sukurti naują visuomenę, jei žmonės susiskaldę? Kaip gali žmogus tobulėti, jei jis užsidaro nuo kitų? Jūs turite šviesti, jūs norite šviesti, tai tegul ši šviesa sklinda kitiems bet kokios pagalbos pavidalu. Jūs galite būti silpni, sergantys, išsekę, bet ne išpuikę. Jūs negalite ir neturite teisės teisti ir smerkti žmonių. Tai, ką jūs pamatysite Subtiliajame plane, ne galutinis vaizdas. Žmogus – mobili būtybė ir, ypač, šiuo laikotarpiu galimi kiekvieno staigūs ir kardinalūs pasikeitimai. Pradėkite jausti savo atsakomybę už kiekvieno žmogaus tobulėjimą. Jūs augate, auga ir jūsų pareigų ratas. Atminkite mokinystės įstatymą: jei tu kažką gavai ir atsistojai ant sekančio laiptelio, tu turi ištiesti ranką ir pakelti kitą, pastatydamas jį antsavo laiptelio. Pradėkite galvoti, mano brangieji, ne apie save, o apie kitus.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 5

Linkėjimai jums!

Na, ką gi! Susitikimas, kaip sakoma pas jus, Žemėje, praėjo aukščiausiame lygyje. Tai pajuto ir tie, kas buvo prieš jį. Susitikimas su sielomis, einančiomis Keliu, visada savotiškai praturtina. Tai, aišku, reikalauja iš ateinančių drąsos, nes tai irgi egzaminas. Šis susitikimas parodė, koks svarbus atvirumas. Po to, kai kuriems dings susireikšminimo jausmas. Kiek kartų buvo sakoma, kad reikia užmiršti savo reikšmingumą, bet viena iš seserų kenčia nuo to iki šiol. Iš to – jos padidintas reiklumas kitiems. Visi kiti, susidūrę su ja, susižeidžia. Kiek tai gali tęstis!

Valdovas V.

1997 metų vasario 5

Mano vaikai!

Naujos aplinkybės kiekviename išryškina lig šiol neišgyvendintus bruožus, kurie trukdo tolimesniam vystymuisi. Ir svarbiausias iš jų – savęs sureikšminimo, savo ypatingos paskirties jausmas. Ir kiek bekalbėtum, kad jūs – vieningas organizmas, kad kiekvienas pažįsta, jaučia kitą, bet be susitaikymo toli nenueisi. Tik tada tai bus taip, kai žmogus nustos kalbėti apie save, kai, visų pirma, jis kalbės ir galvos apie kitus. Kitaip, kam žmogui klausti, kas kokiame lygyje randasi, kas stovi viršuje, o kas truputį žemiau. Reikia galvoti apie tai, jog, gaila, kad ne visi atsidūrė viename lygyje ir kiekvieno užduotis – siekti kilimo į viršų, bet tam, kad ne pačiam suspėti atsistoti pirmam ir nuolankiai parodyti kitam, kad jis atsidūrė ne viršuje, o, įėjus į jo padėtį, užjausti jį, ir čia pat jį patempti aukštyn. Apie savo užduotį jūs žinote. Ir tas, kuris iki šiol neįgijo romumo, sustos, tai neleis jam išplėsti sąmonės, nes šiai dienai intelektas jau išnaudotas, ir žmogaus pakilime automatiškai veiks tas pats susitaikymas ir meilė. Romumo trūkumas žmoguje sustabdys jo vystymąsi, apribos tobulėjimo lygį ir gali pašalinti jį iš tolimesnio evoliucinio proceso.

Valdovas R.

1997 metų vasario 6

Linkėjimai jums!

Ir taip, mano vaikai, jūs apsupami svita. Nuo vakar dienos DIEVO malone, šalia kiekvieno iš jūsų randasi angelas bendravimui ir ryšiui su Valdovais. Vakar jūs pamatėte, kad Subtiliajame plane iš vandenyno pradėjo kilti Atlantida, ir jūs pastebėjote, kad iškart buvo pradėta nuskaityti šio žemyno informacija. Ji slepia daug mįslių ir atėjo laikas sužinoti visas jos paslaptis, kurios šį kartą bus panaudotos gėriui. Mus džiugina, kad jūsų sesuo nusprendė priimti pamoką, duotą jai Subtiliajame plane. Žemės pasikeitimo darbas Subtiliajame plane vyksta pilnu tempu, kad, atėjus „X valandai“, būtų užbaigtas.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 6

Mano vaikai!

Iškart jums pasakysiu, kas mes jumis patenkinti. Viskas vyksta tiksliai pagal parengtą planą. Visi jūsų veiksmai atitinka planą, visiškai sutapdami su jūsų įdirbiais. Greitai jums prireiks visų, gautų apmokyme, žinių. Kiekvienas iš jūsų koordinuos tam tikrą darbo sritį. Angelas duotas jums ryšiui. Mergaitėms berniukai, berniukams – mergaitės. Kaip matote, ir čia laikomasi priešingybių traukos principo. Iš pasikeitusio tono jūs pajutote, kad jums prasideda naujas etapas. Tikiuosi, kad ir su nauju darbu jūs susitvarkysite taip pat sėkmingai.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 6

Mano vaikai!

Ateina rimto darbo laikas, todėl mes darėme viską, kad jūs iki to laiko patemptumėte visas uodegas, kurios vilkosi paskui jus iš praeities. Ateina pilno atsidavimo darbui laikas. Rimtai nusiteikite naujam etapui. Atminkite, kad turi būti visiška disciplina. Neturi būti jokių režimo pažeidimų. Prisiminkite apie pilnavertį poilsį. Reikia, kad fizinis kūnas visada būtų formoje.

Kuo toliau, tuo jūsų darbas bus sudėtingesnis, tuo didesne atsakomybe jūs būsite apkrauti. Atminkite, kad jūs dirbsite ir atskirai, ir kartu. Tegul jus palieka pranašumo jausmas, nes kiekviena dirbs savo srityje. Atminkite, kad nėra atsilikusių, ar nuėjusių priekin, kiekviena atlieka darbą, atitinkantį savus įdirbius ir sanskaras. Atminkite, kad visos jūs lygios. Ir fiziniame gyvenime jus turi lydėti visiška pagarba viena kitai ir meilė, ir tarpusavio pagalba. Negalima į nieką žiūrėti iš aukšto, nes kiekvienai sielai terminai skirtingi, ir niekas nežino, kada bjaurusis ančiukas pavirs puikia gulbe. Labai dažnai pačių tobuliausių laikas – pabaigoje. Jums duota reta dovana dirbti ne aklai, bet sekti visus jūsų darbo ir jūsų vystymosi etapus. Laikas nelaukia ir visi įvykiai suksis, kaip kaleidoskope. Mes rūpestingai sekame jūsų vystymąsi. Subtilusis planas – tai viena, bet labai svarbus fizinis planas, visada tai atminkite, nes jau žinote, kad mes stebime jūsų elgesį, jūsų mintis ir fiziniame plane.

Kiekvienas iš jūsų yra stebimas. Visada prisiminkite tyrumą visose jo išraiškose.

Valdovas Serapis Bej.

1997 metų vasario 7

Linkėjimai visiems!

Dabar jau prasidėjo ne laboratorinis, o tikras gyvas darbas. Jums suteikta reta garbė – tyrinėti atlantų palikimą. Jūsų seserys matė, kad jūs visos, kartu su dviem naujom seserimis, buvote anksčiau Atlantidoje. Štai iš kur jūsų įdirbiai, štai kas sujungė jus į grupę. Galima sakyti dabar jūs atidirbinėjate grupinę karmą. Visi jūs ten buvote ne angelais. Buvo puolimo laikas, Šventykloje buvo aukojami žmonės, ir seserys visas jus pamatė vienu disputo, vykstančio ant Šventyklos laiptų, momentu. Dabar jūs analizuosite ir atstatysite atlantų palikimą. Visi jų dvasiniai įdirbiai, ir ne tik, turi tapti naujos epochos žmonių paveldu, kad jie būtų panaudoti kūrybai, bet ne griovimui.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 7

Mano vaikai!

Aš manau, jūs turite džiaugtis, kad jūsų gretos pasipildė, bent jau Subtiliajame plane. Tai senos sielos, surištos su jumis sena karma. Dabar ji turi būti įveikta naujose sąlygose, ir jūsų sielų įgūdžiai bus nukreipti kūrybon, o ne griovimui. Jūs ilgai svarstėte, kokiu gi principu jus apjungė kartu, ir tik dabar jūs gavote atsakymą į savo klausimus. Štai kodėl mes visą laiką kalbėjome apie brolybę. Būtent tais tolimais laikais visi jūs buvote priešais, nesutaikomais priešais ir dabar,sujungus jus visus kartu, mes priartinome jus prie esamo vieningos bendraminčių grupės momento. Dabar jūs suprantate, kodėl dauguma jūsų taip domėjosi Atlantida. Dabar vyksta labai didelis atlantų palikimo studijavimo darbas, ir viskas, kas geriausia, palikta šio kontinento šviesių sielų, bus išsamiai išstudijuota, pratęsta ir išvystyta, kad tarnautų naujoje epochoje žmonijai taikiems tikslams.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 8

Linkėjimai visiems!

Auga, sąmoningai dirbančių evoliucijos labui, mokinių skaičius. Vis daugiau žmonių supranta, kad artėja naujas laikas. Sielos, kurios aktyviai dalyvauja artinant Naują Amžių, jame gyvens ir kurs. Arti, arti fizinių kūnų pasikeitimo laikas, tada visi Naujos Žemės gyventojai bus apgyvendinti naujame kontinente atitinkamai jų darbo pobūdžiui ir polinkiams. Aukso Amžius beldžiasi į duris, bet kaip jausis žmonės, nepridėję tam jokių pastangų? Ką jie padarė, kad pakeistų, išvalytų savo sąmonę? Ar daugelis iš jų supranta, kad su jų karmos našta neįeiti į Naują Gyvenimą? Naujas kūnas bus skiriamas žmonėms atitinkamai jų sąmonei. Galima bus paskui padėti kai kuriems, kurie parodys didelį troškimą pakeisti kūną. Tai buvo parodyta seserims, kada tokių žmonių iniciacija vyks Šventykloje virš Žemės. Bet labiau pagirtina, jei žmonės pakeis savo sąmonę dabar, kol tam dar yra laiko. Laikas, kaip besitraukianti oda, nenumaldamai trumpėja, ir kaip po to gailėsis tie, kas neįsiklausė dabar į Valdovų šaukinius ir perspėjimus.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 8

Mano vaikai!

Dabar kiekvienas žmogus gali pajusti naujos sąmonės būtinybę. Naujas Pasaulis beldžiasi į kiekvieną sielą ir prašo, kad jį priimtų. Tai vyksta pasąmonės lygmeny ir sapne. Dabar kiekviena jūsų pragyvento gyvenimo valanda verta praeito gyvenimo metų. Tad būtinai fiksuokite šias jau naujo gyvenimo valandas. Jūs, tikriausiai, jaučiate, kad gyvenate jau nauju laiku, pralenkdami žemišką kalendorinį laiką. Tai, kas likusiai žmonijai yra ateitis, jums – gyva dabartis. Tegul jūsų vaizduotė išbaigia paveikslus, kuriuos mes jums rodome, tegul visas dienos laikas tampa meditacija ateities tema. Džiaukitės, mano brangieji, kad jums išpuolė ši reta sėkmė.

Mokytojas.

1997 metų vasario 8

Mano vaikai!

Branginkite kiekvieną valandą, praleistą šiuo metu, džiaukitės bendravimu su Valdovais ir vienas su kitu. Išnaudokite šį palaimintą laiką dažnesniam bendravimui, nes, susirinkę kartu, jūs galite įvykdyti sąmonės proveržį. Analizuokite, kiekvienas jūsų susitikimas duoda jums labai daug. Išnaudokite šį laiką, kol dar yra galimybė bendrauti vienam su kitu fiziniame plane. Tai būtina ir dar didesniam jūsų sielų susitelkimui, nes, susitinkant kartu, jūsų sąmonės dirbs unisonu, ir visi reiškiniai sąmonėje, fiziniuose kūnuose, vyks aktyviau, mes turime galimybę jums tame padėti. Bet – dar kartą sakau, mes jums padėsime ir inicijuosime jus tuo atveju, jei jūs renkates visi kartu. Galima sakyti – ne vienaip, tai kitaip.

Gyvenkite įtemptą gyvenimą, nesistenkite labiau išplėsti savo būrelio, kritinė masė pasiekta. Atminkite, kad visai žmonijai pranešta, visos sielos apie viską žino. Baikite blaškytis ir kurkite savo Naują Gyvenimą ir save. Atėjo laikas gilintis į save ir dirbti su savim, nebarstykite savęs, analizuokite savo jausmus, mintis. Bendraukite daugiau ir dažniau.

Valdovas El Morija.

1997 metų vasario 9

Linkėjimai visiems!

Ar pasirengę jūs dirbti savarankiškai, be palaikymo, be Diktuočių? Kaip jūs į tai pažiūrėsite? Aš žinau, kad daug kartų šie etapai baigėsi, ir Valdovai, savo neišpasakytos malonės dėka, vėl pradėdavo Diktuotes. O dabar, šiame etape, gal būt, tai įvyks, gal būt, ir ne.

Bet aš tai sakau tam, kad jūs būtumėt pasirengę visokiems netikėtumams. Planai keičiasi. Etapai praeina ir darosi sudėtingesni, o jūsų sąmonė turi būti pasiruošusi viskam, visokiems įvykių posūkiams. Žmogaus sąmonė turi būti lanksti, todėl žmogui jo gyvenimuose tenka patirti visokiausius stiprybės išbandymus, tame tarpe, jis bandomas ir praradimais. Tikras jogas turi būti tvirtas ir į visus gyvenimo įvykius, pasiekimą arba praradimą, žiūrėti filosofiškai ir tvirtai, žinodamas, kad išbandymuose auga ir stiprėja jo siela. Galų gale, siela įgauna patirtį. Todėl, mano draugai, būkite tvirti ir drąsūs visokiuose žemiškuose sukrėtimuose.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 9

Mano vaikai!

Žinokite, jog viskas šiame gyvenime praeina, bet lieka nesikeičiantys meilė ir džiaugsmas, tie du nesikeičiantys lobiai, lydintys mūsų gyvenimą. Tik šiomis savybėmis augame ir judame erdvėje ir laike. Tik tai duoda mums jėgų gyventi ir veikti, ir nugalėti. Nes visas žmogaus gyvenimas – savęs įveikimas. Nemanykite, kad mes įveikiame kliūtis, ne, mes visada kovojame patys su savimi. Su savo įpročiais, su senais įdirbiais. Ir ne visada su senu tenka skirtis be skausmo. Gyvenimas siūlo skirtingo sudėtingumo lygio aplinkybes, ir kiekvieną dieną egzaminas turi būti išlaikytas tik „puikiai“.

Kitas pažymys mums jau atrodo nepakankamas. Žmogui kasdien tenka įveikinėti save, pakylant vienu mažu laipteliu aukščiau. Tie maži laipteliai susideda ir sumuojasi, ir žmogus, galų gale, arba pats pajunta, arba jam sako, kad jis gavo sekančio lygio pašventimą. Todėl sakau: nenustokite įveikinėti savęs, visada yra ką įveikinėti, nes niekas ne idealus. Ir reikia visada siekti tobulumo. Jūsų Valdovai yra jums pavyzdžiu, jų puikios savybės, jų sudėtingi, nuostabūs įsikūnijimai. Jūs suprantate, kad jų sielų tobulumas buvo pasiektas ilgo ir dygliuoto kelio eigoje. Būdami aukštomis dvasiomis, jie laikas nuo laiko ateidavo į Žemę, dažnai aukodami save, kad vestų žmoniją pirmyn, rodydami jai Šviesą ir šviesų pavyzdį. Žmonių atminty liko puikūs jų atvaizdai, kuriuos žmonės prisimena ir gerbia. Iš amžių glūdumos jie ateina ir nurodo kelią kitiems, einantiems jų keliu, ir tų žmonių siekiai skatinami, pastebimi, kelyje jų laukia kliūtys ir išbandymai, kad jie pasiektų tobulumą. Tai būkite tobulais ir jūs, mano vaikai, kaip jūsų Mokytojai.

Valdovas Rakoši.

1997 metų vasario 10

Sveiki, visi!

Dabar yra žinoma daug pranašysčių apie Žemės likimą. Viena iš jų, atėjusi iš Amerikos – apie kataklizmus ir daugybės žmonių mirtį dėl meteoritų. Rusijoje – „Kaducėjus“, Amerikoje – pranašaujanti ateitį mergaitė, laikoma nacionaliniu Amerikos paveldu. Kuo toliau, tuo daugiau bus visokių pranašysčių. Jos rodys pasaulio pabaigą. Taip, tai bus taip, bet gali ir nebūti. Viskas priklauso nuo žmonių sąmonės ir nuo jų pasikeitimo, ir nuo noro pasikeisti. Tai vyksta ir toliau taip pat vyks, kaip dabar. Kodėl vieni žmonės serga gripu, o kiti ne, kodėl vieni papuola, pavyzdžiui, į autokatastrofas, o kiti ne? Skaitykite savo pranašą Lazarevą, kuris savo ir kitų pavyzdžiu parodo, kad jei žmogus turi savyje egocentriškumą, puikybę, įsikibęs į vieną iš žmoniškųjų vertybių, ir jei žmogus nesugeba to pamatyti ir išgyvendinti, jo laukia nepagydomos ligos ir įvairių rūšių kataklizmai. Todėl mes visada sakome: „Keiskite, žmonės, savo sanskaras“. Įžvelkite ir išgyvendinkite savo neigiamas savybes. Jei jūs patys to nepajusite ir jų neišgyvendinsite, niekieno pagalba neduos rezultatų, nes karma nenumaldoma – tai įstatymas, ir tik sąmoningas požiūris į šį klausimą padės jums atrišti visus mazgus.

Valdovas V.

1997 metų vasario 10

Mano vaikai!

Viskas – žmonių rankomis ir kojomis. Dabar Karmos Įstatymas veiks nepermaldaujamai ir reikia blaiviai įvertinti, ir peržiūrėti visas savo savybes. Paraidžiui užrašykite popieriuje visas Dieviškąsias savybes ir pažiūrėkite, ar jūs visas jas turite. Nemiegokite ant laurų, ir, jei mes kasdien bendraujam su jumis, tai nereiškia, kad visos savybės su minuso ženklu automatiškai pereis į pliuso ženklą. Mes kalbame apie kai kuriuos rėžiančius, mūsų pastebėtus trūkumus ir tai turi buti priimta su dėkingumu, nes atskleista savybė turi būti tuoj pat mokinio išstudijuota. Bet tik nuo paties žmogaus priklauso, kaip jis priims mūsų žodžius, ar sugebės ir ar panorės pasikeisti. Gal būt, ta savybė taip jį šildo, kad jis nepanorės su ja išsiskirti. Pragyvenęs su ja visą gyvenimą, jis mato savyje tik teigiamas savybes. Ką gi, skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas. Iš tikrųjų, Miunchauzenas buvo teisus, kad žmogus paskutiniu momentu gali pats save ištraukti iš bet kokio liūno, tik ar panorės? Todėl, mano brangieji, viskas taip, Žemėje bus kataklizmai, iš gyvenimo masiškai išeis daugybė sielų, nesuvokusių naujų energijų atėjimo ir nesugebančių pakeisti savo sąmonės.

Mūsų Diktuotės – tai vadovėlis, kurio dėka, mokinių grupės pavyzdžiu, kuriuos mes stengiamės atvesti prie Naujo Gyvenimo vartų, žmonės gali pakeisti save. Todėl mes kalbame apie atvirumą. Turintis akis – tegul perskaito, turintis ausis – teišgirsta. Ir niekas negalės pakenkti mūsų mokiniams, kurie atvira širdimi, norėdami padėti žmonėms, atiduoda šias Diktuotes visiems norintiems. Bet atminkite – tik priėmusiems šias Diktuotes siela, jos bus naudingos. Jei jas panorės panaudoti kaip keršto įrankį, tiems žmonėms aš nepavydėsiu, nes jie veiks savarankiškai ir, tarsi bumerangas, žeis tamsią sąmonę. Diktuotės tamsiųjų rankose, priklausomai nuo aplinkybių, veiks arba, kaip uždelsto veikimo nuodai, arba, kaip sprogmuo. Tegul skirtingų lygių tamsieji atsimena, kad Šviesa moka ginti savo interesus. Mes sukaupę didžiulę kovos su tamsa patirtį. Tegul jie pasisaugo savo norų pakenkti.

Valdovas R.

1997 metų vasario 11

Sveiki!

Išanalizavę vakarykštį susitikimą, mes padarėme sekančias išvadas:

1.Jūsų susitikimai – gėris, juose matosi kiekvieno išsivystymo lygis.

2.Vystosi pasitikėjimas ir atvirumas.

3.Vyksta energijų mainai, valosi jūsų energija.

4.Galima pažiūrėti kiekvieno išsivystymo lygį ir jį reguliuoti.

Kurį laiką rinksis vienos moterys, nes jų išsivystymo lygis turi vieną kryptingumą, brolis pažeidžia priimtą tvarką ir susirinkimų vedimo būdą. Kas dėl sesers Natalijos, galutinės išvados dar nepriėjome, klausimas, kol kas, svarstomas. Sesuo O.N. gerai įsilieja į jūsų išsivystymo lygį ir gali kai kuriems padėti ne tik sąmonės, bet ir fizinių kūnų išvalyme.

Su kiekvieno naujo žmogaus atėjimu, būrelio aura truputį keičiasi. Ir atminkite, jums parodytas darbas, kuris pareikalaus iš jūsų gero fizinių kūnų būklės.

Valdovas V.

1997 metų vasario 11

Mano vaikai!

Brolybė – didelė jėga, ir reikia, kad visi, esantys vieno arba kito ratelio nariai išpažintų tuos pačius principus. Meilė vienas kitam, pasitikėjimas, įtikėjimas pasirinkto kelio teisingumu – šio darinio egzistencijos erdvėje ir laike garantas. Pakanka kam nors vos tik išreikšti negatyvias savybes, tokias kaip nepasitikėjimas, netikėjimas į kažką, abejonė, ieškojimas ir klaidų radimas, kai ryšiai, rišantys žmones susilpnės, tuomet toks darinys neegzistuos. Štai kodėl mes apribojam jūsų ratelio išplėtimą. Asmenų, trikdančių vieningą tvarką, priėmimas, suardo ritmingumą, pažeidžia vienybę. Kiekvienas stebėkite save, savo jausmus ir pojūčius, neleiskite kauptis negatyvioms mintims, išspręskite jas tuoj pat. Rodykite pagarbą ir pakantumą vienas kitam.

Valdovas R.

1997 matų vasario 11

Vaikai mano!

Jums buvo parodyta, kad kiekvienoje šalyje, atsiradusioje naujajame būsimosios Žemės žemėlapyje, dirba žmonių grupė. Taip, tai tų pačių sielų grupė. Pasinaudodami dvasios dalumo principu ir jūsų įdirbiais, mes pradėjome būsimos Žemės įsisavinimą ir išvystymą. Gyvenimas Naujoje Žemėje turi nuo kažko prasidėti. Štai jūs ir padedate Naujoje Žemėje Naujo Gyvenimo pamatą. Jūs matėte, kad jūsų paslaugoms – mūsų pagalba, visų septynių Spindulių energijos. Prasideda jūsų gyvenimo ir jūsų darbo naujas etapas. Veikite drąsiai, vaikai mano. Jūsų paslaugoms – ir jūsų įdirbiai, ir prieš tai buvusių civilizacijų palikimas. Naujas Gyvenimas reikalauja naujų principų, naujų priėjimų, naujų žinių. Darbuokitės, brangieji mano, žmonijos labui.

Pasaulio Viešpats.

1997 metų vasario 12

Linkėjimai visiems!

Kaip mums džiugu, kuomet jūs nugalite save, kai išeinate į kitą sąmonės lygį. Tai jaučia kiekvienas žmogus pagal naują pasaulėjautą, pagal vibracijų subtilėjimą, pagal trečios akies naujų detalių pojūčius, pagaliau, pagal viso egzistuojančio auros pojūtį. Tokiais atvejais jūs suteikiate mums dovanas, ir mes jaučiame pasitenkinimą dėka tų pastangų, kurias mes įdedame į jus. Su pradžia jus, mano vaikai, su naujo darbo pradžia.

Pasveikinkit mane, juk aš darau pažangą rusų kalboje, ar ne? Jei jūs atkreipsite dėmesį, jūsų darbas vis labiau sudėtingėja, ir vis daugiau mokėjimo reikalaujama iš jūsų. Žmogus gali viską, svarbu, kad būtų noras, visa kita išsispręs. Praktiškai jūs jau neturite sirgti. Ir tie, kurie serga, pagauna infekciją – nepakankamai išsivalę. Aš kartoju, jūs privalote turėti ne tik skaidrią sąmonę, bet ir švarų kūną. Antraip Subtilųjį planą jūs matote, girdite iškreiptą. O jau girdintiems girdisi tai, ką jie nori, ir aiškiagirdystės šaltiniai gali būti patys įvairiausi. Štai todėl visi Valdovai pavieniui ir visi kartu jums kalba apie švarą. Ne įsisavinti žmogui subtiliųjų vibracijų, ne priartėti prie mūsų, jei žmogus pažeidžia vegetarystę, celibatą, geria neleistus gėrimus.

Valdovas V.

1997 metų vasario 12

Mano vaikai!

Mūsų bendravimo su jumis tikslas – išauginti jus, atvesti iki mūsų lygio. Todėl mes vedame jus aukštyn ir, įveikdama laiptelį po laiptelio, jūsų sąmonė subtilėja, kaip ir jūsų kūnai, ir užduotis atliekate vis labiau ir labiau sudėtingas. Ir jei mūsų Diktuotės pasiekia kitus žmones, tai atsiranda nepertraukiamumas. Jūs, kiekvienas iš jūsų, kylate aukštyn, vesdami už rankos sekantį. Ir taip sukuriama nepertraukiama grandinė. Ir taip žmonės kyla aukštyn Dvasinio Augimo Piramidės laiptais. Kaip mes džiaugiamės matydami, kad šis procesas nenutrūksta, kad vis daugiau ir daugiau žmonių prabunda, sąmonė pradeda stumti žmogų į Naują Gyvenimą.

Seseriai Nataljai būtina išstudijuoti visas Diktuotes, nes jos, užsidariusi nuo kitų, sąmonė ilgai dirbo tik sau. Žmogui būtina kada nors išlįsti iš savo kiauto, įvertinti save, pamatyti kitus ir suprasti, kokiam gi lygyje, galų gale, jis randasi. Studijuoti jos darbą būtina, bet tik fakultatyviai. Ji turi prisijungti prie grupės, kad pasiektų jos lygį. Jos kelias buvo pernelyg sudėtingas, pernelyg uždara jos sistema, kad būtų tobula. Tai, ką ji kalba apie savo įdirbius, darydama iš jų paslaptį, – jos liguistų sanskarų atgarsiai. Tam, kad egzistuotų, vystytųsi, jai būtinas visiškas atvirumas. Tai, kad ją priėmė gerai, byloja apie tų žmonių atvirumą ir geranoriškumą, ir tai, kad ji lig šiol susidurdavo su nesupratimu – tegul ji išanalizuoja vėliau, jei ji sugeba priimti mūsų žaidimo taisykles. Funkcionuoti gali tik atvira sistema. Vanduo uždarytame inde pasmirsta. Žmogus turi galvoti ne apie savo reikšmingumą, bet apie žmones, pas kuriuos jis eina ir, visų pirma, žmonės turi kalbėti viena kalba. Tik bendravime žmogus gali ir įvertinti save, ir pamatyti savo išsivystymo lygį. Jūsų brolis teisingai įvertino jo nušalinimą nuo darbo visos grupės susitikimuose. Ar sugebės sesuo Natalja atsiverti viskam, kas nauja, ko liudininke ji tapo, ir, gal būt, dalyve? Sesuo O.N., turėdama didžiulę darbo su mokinių grupėmis patirtį, puikiai moka su žmonėmis sutarti, visiems reikia iš jos pasimokyti. Ir ji tikrai gali aktyviai padėti seseriai Nataljai, randant išeitį iš akligatvio, į kurį ją įvijo gyvenimas. Be Diktuočių išstudijavimo ir be sesers O.N. pagalbos, seseriai Nataljai nepakilti aukštyn ir nepasivyti visos grupės, nuėjusios toli į priekį. Jei jos ego neužstos jai mūsų noro jai padėti, ji eis ir tobulės šioje grupėje, užmiršusi apie kieno nors išnaudojimą saviems tikslams.

Valdovas R.

1997 metų vasario 12

Mano vaikai!

Stebuklingi mūsų VIEŠPATIES darbai. Mes matome ir parodome jums puikią ateitį. Žinau, kad kiekvieną skaitantį ir klausantį domina terminai. Bet jūs žinote, kad nėra nieko pastovaus. Jūsų pavyzdyje matosi, kaip jūs keičiatės, kaip persislenka visi terminai, kaip keičiasi ir koreguojasi planai. Žmonės kalba: ką jie veiks naujame kūne Aukso Amžiuje? Jūs jau žinote, kad, kuo aukštesnio lygio žmogaus sąmonė, tuo mažiau jam lieka laiko, tuo daugiau darbų jis sugeba padaryti, tuo gilesnis jo požiūris į gyvenimą, tuo paprastesniu, ramesniu, labiau susitaikiusiu tampa žmogus. Žmogaus išsivystymo lygį rodo jo bendravimo maniera. Kuo labiau žmogus užsidaręs, tuo jis paslaptingesnis, tuo labiau pagrįstai galima tikėtis, kad po tuo nieko nėra. Atviras žmogus geranoriškas visiems. Ką jam slėpti, jei jam atviras visas pasaulis, ir jis mano, kad taip galvoja ir elgiasi ir kiti? Kiekvienas žmogus turi būti atviras pasauliui dar ir dėl to, kad matydama jo trūkumus, visuomenė jį nušlifuoja. Rezultate gaunasi reto grožio brangakmenis, kuris švyti skaidriomis spalvomis, dėl to, kad jis nušlifuotas, dėl to, kad nuo jo nusivalė visos tos apnašos, kurios buvo ant jo iki apdirbimo. Taip ir jūs, mano brangieji, kiekvienas iš jūsų – tarsi brangakmenis, švytintis visomis briaunomis ir atspindintis Šviesą, kad kitiems, kurie šalia, būtų šviesu eiti. Jūs pašaukti nušviesti kelią kitiems. Ir tegul niekada nesusidrums ta Šviesa, kuri sklinda nuo jūsų. Tegul kiekvienam sutiktam bus su jumis šilta, tegul šypsena ir geras žodis padeda kiekvienam, priartėjusiam prie jūsų.

Valdovas Sen Žermen.

1997 metų vasario 13

Sveiki, visi!

Gerai, sėkmingai prasidėjo jūsų darbas Kinijoje. Toks pat darbas su žmonėmis bus vykdomas Indijoje ir Rusijoje. Darbo su žmonėmis, skleidžiant naujas žinias, ir naujos sąmonės skirtumą, jūs pamatysite vėliau. Svarbu, kad prasidėjo jūsų misionieriškas darbas su žmonėmis. Jei Kristaus mokiniai dirbo fiziniuose, grubiuose žemiškuose kūnuose, jūs dirbate su žmonėmis subtiliuose kūnuose miego metu. Vyksta nebe savybių įdirbio mokomasis procesas, bet tikras kasdieninis darbas. Kiekvienai iš trijų egzistuojančių valstybių iki Aukso Amžiaus pradžios bus duota tolesnio vystymosi programa. Iš pradžių žmonėms suteikiamos žinios apie jų kūnus, apie judėjimo priemones ir būdus, apie apsirūpinimo būdą, trumpai tariant, viskas, kas būtina žmonėms, kad turėdami naują sąmonę, naujoje epochoje naujomis sąlygomis pradėtų sąmoningą ir veiklų gyvenimą. Naujame Gyvenime dirbs nauji žmonės, kurie yra mūsų surasti ir pristatyti jums būtinų žinių perdavimui. Pradžia visada sunki, mano brangieji. Toliau viskas eisis paprasčiau, kaip išvažinėtu keliu.

Sudėtingiau bus su Rusija, juk jūs pažįstate savo tautiečius.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 13

Mano vaikai!

Saugokite savo fizinius kūnus. Jūs atliekate neįkainojamą darbą. Tokiam svarbiam reikalui, kaip žmonių iniciacija, jų sąmonės nukreipimas ir paruošimas Naujo Gyvenimo kūrimui, mes išrinkome jus, mano brangieji, mūsų įsikūnijusius mokinius. Darbo aplinkplanetinėje erdvėje metu, buvo įsisavinti bendro darbo įgūdžiai. Buvo galimybė pamatyti skirtumą tarp įsikūnijusių ir neįsikūnijusių sielų darbingumo ir sėkmės. Jei anksčiau tam nebuvo būtinybės, tai dabar šiose ekstremaliose sąlygose ir situacijose išryškėjo skirtumas. Tikrai, įsikūnijusi siela turi neribotas jėgų atsargas, kas ypatingai pasitarnavo sprendžiant piko situacijas, ir kiekvieną iš jų jūs išsprendėte deramai, panaudodami tą ar kitą būdą. Akivaizdus pavyzdys buvo pademonstruotas jūsų darbe, kai vadovas – neįsikūnijusi siela niekuo negalėjo jums padėti. Dabar jūs – mūsų smūginis kumštis, ta partizanų grupė, pasiųsta į priešo užnugarį, kuri veda atkaklų apkasų karą su Naujo Gyvenimo atėjimo priešininkais. Prieštaraudami logikai, žmonės atkakliai laikosi ir nenori nei išsiskirti su senais principais, nei priimti ateinančio naujo, nors ir puikaus, gyvenimo. Ir jūs, mūsų brangūs mokiniai, su jūsų jau pasikeitusia sąmone, bet pažindami savo gentainius, tik jūs galite spręsti svarbias ir neatidėliotinas užduotis, duotas mums šiuo esamu istoriniu laiko momentu. Mes jums dėkojame už pasiaukojantį darbą vardan ateities. Keista, labai keista mums sąmonė žmonių, nenorinčių išsiskirti su senu šlamštu galvoje ir savo namuose, kurių vieta – istorijos sąvartyne.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 13

Mano vaikai!

Kad ir kokios didžiulės bebūtų mūsų pastangos, bet pasirodė, kad esamu momentu sėkmingas darbas su žmonėmis pasiekiamas tik jums, įsikūnijusiems. Koks platus žmonių sąmonės diapazonas, kiek nerealizuotų galimybių slepiasi žmonių kūnuose ir sąmonėse. Dabar, kasdien, susidurdami su žmonėmis, mes įsitikiname, kaip laiku mes pradėjome eksperimentą su jūsų grupe. Mes nesitikėjome, kad jūsų galimybės tokios didelės, kad taip puikiai pasireikš jūsų savybės darbe su gyvenančiais esamu momentu Žemėje žmonėmis. Todėl mes ir toliau inicijuosime jus, kad atverti būtinus jums dabartiniame darbe centrus, aprūpinti jus būtinomis žiniomis ir būtina energija. Kelias jums atviras, tik sugebėkite priimti ir įsisavinti mūsų dovanas.

Viešpats Maitreija.

1997 metų vasario 14

Linkėjimai visiems!

Iš anksto jums pasakysiu, brangūs mokiniai, kad jūsų darbas su Rusijos žmonėmis praėjo sėkmingai, nepaisant mūsų nuogąstavimų, nors ir ne taip sklandžiai, kaip tai buvo Indijoje. Aukštas dvasingumas, milijonų metų įdirbiai, gyvų Dievų dvasia, pati Indijos žemė, prisotinta taikos dvasia, visko suvokimas ir žinojimas to, kad po nuopuolio amžiaus visada ateina Aukso Amžius. Ir gyvena jie ne niurzgėdami, ne įsižeisdami, priimdami ir gerbdami Karmos Įstatymą. Žinoma, ir šioje palaimintoje Žemėje dabar – nuopuolio ir degradacijos amžius, bet po pelenų sluoksniu rusena meilės, visuotinio atleidimo ir tikėjimo, tikėjimo savo tėvyne, būsimu sužydėjimu ir Dievų sugrįžimu, ugnis. Daugelis iš jūsų jaučia nesuvokiamą meilę ir trauką Indijai, ir tai suprantama. Kiek įsikūnijimų būta šioj puikioj šaly, kurios žmonės neniurzga, nieko neneigia ir asimiliuoja tautos, atėjusios pas juos ne su taika, bet su kardu, kultūrą. Užkariautojai arba išeina, arba būna pačios šalies asimiliuojami, būdami jos dalimi. Todėl tiek daug skirtingų veidų tipų galima sutikti Indijos gyventojų tarpe. Tai visada buvo Dievų ir didvyrių gyvenamoji vieta. Visi legendiniai didvyriai – išeiviai iš Indijos: tai ir Heraklis, ir Orfėjus, ir daugelis kitų. Šiuo baisiu metu žmonių kančioms nėra ribų, bet Indijoje žino, kad viskas turi pabaigą ir kad į pamainą Geležies Amžiui jau ateina Aukso Amžius.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 14

Mano vaikai!

Sėkmingas darbas – tai laiptelis, kurį jūs laimingai įveikėte. Tai – tie maži pašventimai, iš kurių susideda jūsų kilimo tarnystėje sąrašas, kad vieną gražią dieną gautumėte tikrą pašventimą. Aš jums visiems pažadu, kad po sėkmingo darbo su Rusija jūs gausite penktąjį pašventimą. Tuomet jūs, kiekviena iš jūsų, galės dirbti savarankiškai, nes įgūdžių, sugebėjimo bus pakankamai tam, kad pačiai vesti mokinių grupę. Jūs dirbsite tik Subtiliajame plane, nes fiziniame plane to padaryti kol kas neįmanoma, nebus sukurta tam būtinų sąlygų. Jūsų darbas miego metu atims daug jėgų, todėl dienos laiką reikia praleisti arba bendraujant su savo draugėmis, arba atliekant namų ruošos darbus, arba vaikščiojant gryname ore. Nenuvertinkite buvimo gryname ore, daugiau vaikščiokite ir kvėpuokite grynu oru, dabar tai ypatingai būtina jūsų organizmui. Laikas jums tampa sudėtingesnis ir intensyvesnis. Jūs gyvensite įtemptą gyvenimą ir atliksite darbus Naujame Pasaulyje , ir kol kas neįprastoje jums aplinkoje. Dabar visas jūsų gyvenimas – tik tarnystė ir mokymasis. Mūsų užduotys jums bus vis sudėtingesnės. Dėl to keisis ir jūsų fiziniai kūnai. Mes atsižvelgiame ir į visus jūsų fizinius poreikius ir aplinkybes. Mes jūsų neužmirštame ir padarysime viską, kas būtina jūsų laimingam egzistavimui Žemėje.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 15

Linkėjimai visiems!

Taip, iš tiesų, Rusija visai neįprasta šalis. Kokia jauna ši liaudis, kokią jėgą turi savyje. Ir kiek dar daug chaoso ji neša savyje. Ką jums teko ištverti jūsų mieste, kokį neigimą, kokį priešiškumą. Bet užtai, kai kritinė masė viršijo penkiasdešimt procentų, kaip veržliai prasidėjo šviesėjimo procesas. Tik papildoma iniciacija padėjo jums jūsų nelengvame darbe. Procesas prasidėjo, bet kiek dar pastangų reikės tam, kad neutralizuoti tamsos pasipriešinimą, kuri dar oi, kokia aktyvi. Pradžioje buvo tiesiog neįmanoma priartėti prie sostinės, kiek stipri ten tamsiųjų jėgų koncentracija, bet kokia tamsi bebūtų naktis, vis tiek ateina aušra. Labai lėtai, labai palaipsniui eina Rusijos šviesėjimo procesas, bet užtai koks rezultatas! Ten, kur nugalėta tamsa, Šviesa tiesiog viešpatauja. Toks pojūtis, kad žmonės, pagaliau, prabudo, įvertino padėtį ir, pamatę viską naujoje šviesoje, visi griebė grėblius, šluotas ir aktyviai valo ir gramdo savo Žemę, be nuovargio, užmiršę poilsį, su dideliu entuziazmu. Taip, man nieko panašaus lig šiol neteko matyti. Dabar aš pradėjau suprasti rusų liaudies charakterį ir radau paaiškinimą ir jūsų pasiekimams, brangūs mūsų mokiniai, kurie mane, kraštutiniu atveju, vedė į aklavietę. Kokia netikėta ir puiki rusų siela. Nuo pasipildžiusių jėgų ir sugebėjimų, Sesers Parvati namuose vyksta maži kataklizmai ir sugriovimai. O kaip likusiems, nelūžta baldai jums priartėjus, neišeina iš rikiuotės aparatūra? Dar ne to bus, mano brangieji! Bet nesustokite kelyje, keiskite ir toliau, iki galo, savo gimtą šalį.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 15

Mano vaikai!

Ar ne tiesa, nuostabi lemtis jums teko. Ar norėtumėte jūs susigražinti tą būseną, kuri buvo iki praėjusių metų spalio? Žinau, kad ne. Mūsų ir jūsų entuziazmas, sujungti kartu ir pasiekę vienodą vibracijų stiprumą, gali tiesiog kalnus nuversti. Tam pavyzdys gali būti sesuo Parvati. Vien Jos noras sugebėjo perkelti magnetus iš periferijos į Šventyklos centrą. Stebuklų laikas artėja, mano vaikai. Tai, kas anksčiau atrodė antgamtiška, taps įprasta. Todėl pripraskite prie savo nuostabių savybių ir permainų kaleidoskopo, ir prie savo gyvenimo tiek fiziniame, tiek ir Subtiliajame planuose. Jūs jausite savyje jėgą ir galią, kaip tie jūsų legendiniai herojai, kaip Ilja Muromietis ir kitos, taip pat nepaprastos ir nesuprantamos kitiems, asmenybės. Pratinkitės prie stebuklų. O kol kas viskas einasi gerai, ne, tai ne tas žodis, tiesiog puikiai. Mes pradėjome darbą su Rusija labai nuogąstaudami. Bet – kas numatyta yra numatyta. Darbas su Rusija primena didelio akmens ridenimą į kalną. Kiek pastangų, kiek prakaito tenka išlieti, kad užridenti jį į kalną, bet užtai koks malonumas žiūrėti, kaip jis pats leidžiasi žemyn, viską nušluodamas savo kelyje. Tai ir pavojinga, ir puiku. Pavojinga tiems, kas pasipainios jo kelyje. Čia jau saugokis, nes sutraiškys. Jūs matote, mano brangieji, kokio entuziazmo mes apimti. Akmuo išjudintas, jis leidžiasi ir kelio atgal jam nebėra. Istorijos ratas, girgždėdamas, pajudėjo. Viskas dėliojasi į savo vietas. Džiaukitės ir jūs, mano brangieji, mūsų su jumis pasiekimais.

Valdovas R.

1997 metų vasario 16

Linkėjimai visiems!

Ką gi, darbas su Rusija eina į pabaigą. Dar truputis ir visa erdvė nušvis akinančia balta šviesa. Jei išanalizuosime situaciją, tai su Rusija paeiliui dirbo trys Spinduliai. Pirmas, valantis ir transmutuojantis violetinis, antras, tuo pačiu ruošiantis sąmonę ir saugantis, žydras, ir , galų gale, baltas, nuskaidrinantis ir išbalinantis. Štai kodėl su Seseria Parvati prie stalo buvo galima pamatyti Valdovus El Moriją, Serapis Bej, Sen Žermeną. Didingas mūsų VIEŠPATIES sumanymas ir jis būtinai bus įgyvendintas. Su Rusija, nepastebimai jums, dirbo ir Valdovas Jėzus. Šlovė jam, daug jėgų jis įdėjo, kad atrodytų, pakankamai lengvai praeitų Rusijos išvalymas ir nušvietimas. Tai – tas paruošiamasis darbas, kuris išoriniam žvilgsniui nematomas, kai, atrodo, nei iš šio, nei iš to, Pelenė virsta princese, Jonelis-kvailelis – šauniu vaikinu. Taip kad, mano brangūs mokiniai, darbas beveik padarytas, bet jei norite, kad grupė dirbtų sėkmingai, du paskutiniai jos nariai turėtų pagalvoti apie savo tyrumo išsaugojimą. Jei ši, pati būtiniausia savybė nebus išlaikyta, jie nesugebės dirbti su aukštomis vibracijomis. Mes, per Seserį Parvati, pastoviai inicijuojame jus, pakeldami ir tobulindami jūsų vibracijas, ir jūsų kūnus. Ir, jei tyrumo sąlygos nebus išlaikytos, tos aukštos vibracijos arba juos užmuš, arba, dėl savisaugos instinkto ir pagal atitikties dėsnį – jų kūnai negalės pakilti į aukštas sferas.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 16

Mano vaikai!

Ar jūs jaučiate, kaip subtilėja jūsų jausmai, pojūčiai? Ar jaučiate jūs jėgą ir galią, kurios pastoviai prasiskverbia ir į fizinius kūnus. Valosi, tobulėja ir kyla aukštyn ir Rusija. Jos vibracijos harmonizuojasi. Dabar visi Valdovai deda pastangas, kad įneštų savo indėlį į šventosios Rusios nušvietimą. Labai daug jėgų į šį darbą įdėjo Rusijos globėja Motina Marija. Nematomai jums, kitame lygyje, per cerkves ir Šventyklas ji veikia tikinčiųjų sąmonę. Neveltui jūs dirbote sustiprinant magnetus septyniose cerkvėse. Siūlau jums lankytis tose cerkvėse ir atkreipkite dėmesį į šių cerkvių aurą ir dvasią. Keičiasi, keičiasi palaiminta jūsų šalis ir tampa iš tiesų Dievų išrinktąja, į kurią bus įdėtos visos jėgos ir visi Šviesos Jėgų palaiminimai.

Gerovė ir jums, mano vaikai, už jūsų darbą ir tas pastangas, kurias dedate dėl jūsų Tėvynės išlaisvinimo iš tamsos ir išvalymo. Darbas – didis, nes vienas reikalas Kinija ar Indija, o visai kas kita – Rusija. Pagal savo nuotolius, pagal savo susiskaldymą, pagal ateizmą ir tamsą, užliejusius šią šalį, žinoma, nieko panašaus nėra niekur pasaulyje. Bet išvalyta, išprausta, suharmonizuota, ji dar parodys save, įnešdama į istoriją savo netikėtą ir tokią nepaprastą galią. Ir jūs, mano brangieji, ne tik pamatysite visa tai savo akimis, bet jūs skatinate jos pakilimą. Gerovė jums, mano vaikai! Jūsų Tėvynė visada jus atmins. Jūsų atvaizdas bus išsaugotas jūsų tautos legendose ir pasakose. Bet aš žinau, kad jūs dirbate taip pasiaukojančiai, nes negalite kitaip. Štai kodėl aš ilgai dirbau, kad surinkčiau jus kartu, išrinktosios sielos, nes žinokite, jog atsitiktinumų nebūna. Šauksmas buvo pasiųstas daugeliui, bet kas atsiliepė? Tai jūs, tie nedaugelis, kurie išdirbę savyje karių savybes ir pasiekę tokį tyrumo ir galios laipsnį, taikiai pasiduoda mūsų vadovavimui. Nė karto jumyse nekilo nepasitikėjimo, abejojimo arba maišto jausmas. Dėkoju jums, mano palaimintieji vaikai.

Žinokite, kad ne tik jūsų vardai bus išsaugoti istorijoje, bet jūs pasieksite dvasines aukštumas, kas yra lemta išrinktiesiems.

Džiaukitės, mano vaikai, nes jau žinote, kad mano žodžiai – ne tuščias garsas.

Valdovas Rakoši.

1997 metų vasario 16

Mano vaikai!

Galima laikyti, kad jūs padarėte visą tą reikalingą darbą, dėl kurio ir buvo sukurta jūsų grupė. Mes jaučiame pasitenkinimą, ir šį jausmą išreiškė savo Diktuotėje Valdovas Rakoši. Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Bet kiek mūsų, jūsų Mokytojų, ir jūsų, mano brangieji, pastangų buvo įdėta. Baigėsi ir šis mūsų bendro darbo etapas. Ir vėl mes keliam klausimą: ką daryti? Stabdyti Diktuotes, nes pagrindinis darbas baigtas, arba tęsti jas, vedant jus toliau, nežiūrint į mūsų apkrovimą. Tai mes turime aptarti, ir jūs gausite rezultatus vėliau. O kol kas darbas dar tęsiasi, bet tai jau detalės, pagrindinė ir pati svarbiausia darbo dalis baigta. Mes galime nutraukti mūsų Diktuotes, bet jūsų vystymasis tęsis, gali būti, ir ne taip intensyviai, kaip dabar, nes jūsų pagreitintas vystymasis buvo sąlygojamas būtinybės ir darbo salygų, artumo su mumis. Dėl to turėjo būti užtikrintas būtinas tyrumo laipsnis ir jūsų subtiliųjų kūnų vibracijos greitis. Bet žinokite, kad dar niekada žmonijos istorijoje žmonės taip greitai nėjo vystymosi ir pašventimų pakopomis, kaip jūs.

Palaiminti jūs, išrinktosios sielos.

Priimkite linkėjimus ir padėką nuo manęs.

Viešpats Maijtrėja.

1997 metų vasario 17

Linkėjimai visiems!

Džiaukitės, brangieji mokiniai! Skubu jums pranešti, kad mes radome galimybę pratęsti Diktuotes ir tarsi pradėti naują jūsų mokymosi kursą. Jūsų globotojais kol kas liekame mes, aš ir Valdovas Rakoši. Taigi, rytais jūs, kaip ir anksčiau, gausite mūsų pamokymus ir paaiškinimus, o naktį jūs, kaip ir anksčiau, dirbsite mūsų vedami. Kol kas niekas nesikeičia jūsų režime. Kreipkite daugiau dėmesio į jūsų darbą Subtiliajame Pasaulyje, ten jūs galite daug ką pastebėti ir daug naudingo išsiaiškinti. Kreipkite dėmesį į užuominas, kurias mes darome. Taip mes bandome išvystyti jūsų intuiciją. Jūs peržiūrite įvykius, kuriuos mes jums rodome, kreipkite dėmesį į detales. Šiandieną jūs susirenkate drauge. Pasistenkite kiekviena pamatyti visą vaizdą, rodomą jums, tai yra, pamatyti visą visos grupės darbą visumoje ir kiekvieno atskirai. Būkite dėmesingi, analizuokite ne tik kiekvieną mūsų Diktuočių raidę, bet ir viską, kas liečia kiekvieną iš jūsų, iš to, ką papasakos jums seserys. Tuo augate.

Valdovas V.

1997 metų vasario 17

Mano vaikai!

Kažkuriam laikotarpiui mes vėl atnaujiname Diktuotes. Meilė jums leido rasti galimybę pratęsti mūsų bendravimą. Meilė – didžiulė jėga, ir Aukos Dėsnis veikia visur mūsų pasauliuose. Greitai ir visai žmonijai teks išmokti gyventi pagal šį Dėsnį , nes tik taip žmogus gali augti dvasiškai. Neįmanoma gyventi neišdalinant savęs. Štai kai kurie kalba: aš kaupiu jėgas. Kaupti ką nors reikia tam, kad būtų ką atiduoti . Tik taip pateisinamas žmogaus egzistavimas. Vienam duodama kažkas, arba valdžia, arba materiali vertybė tam, kad jis tai aukotų kitiems. Todėl kai kurie turi pinigus arba vertybes, o kiti – ne. Tuo ir tikrinamas kiekvienas. Viskas labai dėsninga, labai išmintinga. Paprasčiau gyventi tam, kuris nieko neturi. VIEŠPATS apsaugojo jį nuo gundymo, o tas, kam, kaip sakoma, pasisekė, tas turi pagalvoti, dėl ko jam tai duota ir kaip tai panaudoti: sau, ar kitiems. Todėl Kristaus laikais turtuoliai dalino savo turtą vargšams. Būkite atidūs vieni kitiems, pagelbėkite vienas kitam, kuo galite, nekaupkite turtų, dosniai dalinkitės su kitais. Vienas gali pasidalinti su kitu savo patirtimi, kitas dvasinėmis sankaupomis, trečias dvasinio pasaulio atradimais, ir dar maža kuo. Jau kalbėta, kad kiekvienas iš jūsų reta brangenybė, taip ir elkitės vienas su kitu, vertindami kitame jo sankaupas ir savybes.

Valdovas R.

1997 metų vasario 18

Linkėjimai visiems!

Sveikinu su penktuoju pašventimu. Dėkokite Seseriai Parvati – tai jos iniciatyva. Jei ji nebūtų jūsų visų valiusi, procedūra būtų neįmanoma, neleistų to fizinių kūnų nešvara. Tikiuosi, pašventimo pasekmės nelabai paveikė jūsų sveikatos būklę. Bet visa tai – gėris, visa tai priskiriama šventiems skausmams, kuriuos reikia ištverti su didžia pagarba. Dabar tikrai jūs – galinga jėga, mūsų pagalbininkai, kuriuos galima naudoti daugelyje Tarnystės sričių. Šis žodis dabar jums rašomas didžiąja raide. Tai – jūsų gyvenimas ir jūsų egzistavimo prasmė visiems laikams. Dabar, brangūs mūsų mokiniai, jūs dar labiau priartėjote prie mūsų, ir jums galima patikėti atsakingas užduotis. Dabar jūs galite turėti daug pagalbininkų iš neįsikūnijusiųjų Pasaulio. Jums atsiveria Naujas Gyvenimas, apie kurio egzistavimą jūs nė neįtarėte. Tai, ko liudininkais jūs buvote vakar, tik preliudija tiems stebuklingiems ir nuostabiems reiškiniams, su kuriais jūs susidursite Subtiliajame Pasaulyje. Bet atminkite, mano brangieji, kad visi tie pašventimai – tai priverstinė priemonė tam, kad jūs atitiktumėte tą darbą ir tas aplinkybes, su kuriomis jus suveda gyvenimas Subtiliajame Pasaulyje. Jau buvo kalbėta, kad kuo aukščiau jūs pakilote, teisingiau pasakius, jus pakėlė, tuo skaudesnis bus kritimas iš tos aukštumos. Todėl te nebūna jums jokių minčių apie nusiraminimą. Jums reikia dirbti dar daugiau. Įsiklausykite į seserį O.N., kuri sako, jog kiekvienu laiko momentu kiekvienas žmogus turi fiksuoti kiekvieną savo mintį, kiekvieną savo veiksmą. Atsiminti ir tuoj pat išanalizuoti. Visada turi būti Stebėtojas, objektyviai fiksuojantis jūsų elgesį ir jūsų mintis. Visada atminkite, kad jums reikia priaugti, pasitempti iki to lygio, į kurį savo malone pakėlė jus Valdovai.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 18

Mano vaikai!

Ar džiaugsmingai plaka jūsų širdys? Mes visi vakar džiaugėmės, matydami jūsų vieningumą. Jūsų meditacija praėjo puikiai. Taip ir toliau ją pravedinėkite. Tai, kad jūs vakar gavote penktąjį pašventimą – dovana už jūsų vieningumą. Tai parodė ir pats vartų praėjimo procesas. Iš tikrųjų, jūs įsiveržėte į Naująjį Pasaulį, ir gėris jums, mano vaikai. Jūs supratote brolybės idėją ir dabar įgyvendinate. Ir pagirtinas jūsų rūpestis seserimi M., bet tegul ji labai stipriai susimąsto apie tai, kad jai būtina išugdyti ryžtingumą ir charakterį. Negalima visų klausyti ir su visais sutikti. Tuomet individualybė tiesiog ištirps kituose. Reikia labiau gerbti save. Reikia ne kalbėti, o veikti, suvokti ir atitikti padėtį, gautą likimo valia. Mano vaikai, kadangi jūs gavote tokį aukštą pašventimą, tai ir išnaudoti jūsų galią mes dabar galime kitaip. Bet jūs dirbsite grupėje dėl sugebėjimo ir jėgų trūkumo, ir dėl to, kad jūs gerai pasireiškėte grupiniame darbe. Džiaukitės, mano brangieji, tokiu aukštu iškovojimu, bet ir bijokite galimybės nukristi iš tokio aukščio. Todėl dirbkite su savimi dar daugiau. Naikinkite savyje pėdsakus visų senų negatyvių savybių, su kuriomis kartais tenka kovoti iki begalybės, nes senosios sanskaros gyvybingos ir gali parodyti save, ir pasireikšti visai netikėtoje situacijoje. Praėjo labai svarbus jūsų gyvenimo etapas. Sustokite ir išanalizuokite savo mintis, poelgius, viltis, svajones. Iškratykite visą savo turtą. Ir išmeskite visokias atgyvenusias senienas, į kurias mes turime įprotį kabintis.

Su meile, Valdovas Rakoši.

1997 metų vasario 19

Linkėjimai visiems!

Susimąstėte apie save, apie savo kelią? Labai gerai. Žinau, žinau, jus domina kai kurio statinio su raktu maketas. Paaiškinu. Tai mano dovana jums. Namas pastatytas Sirijaus principu, tai yra, jis apvalus, bet su arkomis, langeliais, kaip man pasirodė, rusiško stiliaus, nes rusų trobų fasade paprastai būna trys langai. Viršuje apžvalginė galerija, nes juk yra į ką pažiūrėti, ar ne tiesa? Tai šventyklos statinys, meditacijų, susirinkimų namai. Šalia slėnyje išdėstyti atskiri namukai, skirti gyventi keliems žmonėms kiekviename. Tai, kaip jūs suprantate, ašramas, kuriame jums teks gyventi, mano brangieji. Aš noriu, kad savo vaizduotėje, jūs dažniau būtumėte šiame slėnyje, kvėpuotumėte tyru, kaip krištolas, oru, sklidinu žolių ir medžių, augančių slėnyje, aromato. Maldos Namus, taip juos pavadinsime, iš trijų pusių juosia kalnai. Putojanti upė išteka iš vieno kalno, o apačioje, kiek žemiau telkšo žydras ežeras, kur jūs, atbėgę iš namų, maudotės. Štai jums užduotis: medituokite, naudodami šiuos vaizdus. Tegul dieną ir vakare meditacijoje būna šie vaizdai. Įsivaizduokite save medituojančius šiuose Namuose su arkomis. Galite užkopti į kokio nors kalno viršūnę ir ten medituoti. Svarbiausia – būkite šiame palaimintame slėnyje kuo dažniau.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 19

Mano vaikai!

Iš pirmo žvilgsnio Valdovo V. užduotis atrodo keistai. Bet taip tik atrodo. Dabar jums egzistuoja tik dvi jūsų buvimo vietos: sesers N.N. namuose ir kalnų Namuose. Patikėkite, tai rimta ir būtina ir jums, ir mums. Taip lengviau jus stebėti ir jums padėti. Netgi gyvenant savo nuostabiame mieste, jums būtina išsilaisvinti ir mintimis būti gamtoje visiškai ypatingame klimate ir aplinkoje. Tai būtina jūsų subtiliųjų kūnų ir sielos augimui ir tobulėjimui. Akmeninės džiunglės yra akmeninės džiunglės, žudančios kūną, sielą, apribojančios vaizduotę ir trukdančios mūsų su jumis bendravimui. Neveltui Mokytojai rašo, kad mokiniai turi gyventi kalnuose. Neturėdami lėšų pragyvenimui, suspausti ir apriboti judėjimo atžvilgiu, mes su jumis apgausime fizinį gyvenimą ir nuskrisime vaizduotėje į palaimintą kampelį. Tai – išeitis iš padėties. Tai mums padės ir išspręs daugelį problemų. Vėliau jūs pamatysite šio originalaus sprendimo, beveik neišsprendžiamos problemos rezultatus. Šiuo momentu jūs turite didžiulę jėgą, tai apsigyvenkite gi šiame kampelyje, mūsų padovanotam jums. Jis – jūsų. Svajokite, apstatykite savo namukus ir Maldos Namus būtinais jūsų komfortabiliam egzistavimui šiame palaimintame gamtos kampelyje daiktais.

Valdovas R.

1997 metų vasario 19

Mano vaikai!

Jums prasideda naujas jūsų vystymosi etapas. Jis bus susijęs su jūsų gilinimusi į save ir tobulėjimu, naujų aukštų savybių įvaldymu ir išdirbimu. Prasideda tarsi viršžeminis egzistavimo etapas. Manykite, kad jūs – jau Aukso Amžiuje. Žmogus turi įvaldyti naują sąmonę, atmesdamas senąją kartu su senu kūnu. Jūs turite puikų klimatą, puikią atnaujintą Žemę. Kokie gi puikūs, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, turi būti žmonės, gyvenantys Žemėje. Todėl jums padovanoti namukai gyvenimui ir Maldos Namai. Praktikuokitės, mano brangieji, mokykitės gyventi naujomis sąlygomis naujuose santykiuose. Patikėkite, tai racionalu ir jums būtina.

Valdovas El Morija.

1997 metų vasario 20

Linkėjimai visiems!

Ar daug laiko praleidžiate ašrame? Kaip jums meditacija naujoje vietoje? Ar visi pajutote naujos vietos galią? Ar visi pripratote prie naujos energetikos. Ten visiškai ypatinga atmosfera. Naujos sąlygos leido mums sukurti ten ypatingą atmosferą, būtiną jums ir veikiančią žmonių subtiliuosius kūnus, ir psichiką visiškai ypatingu būdu. Kasdien, ryte ir vakare medituokite Maldos namuose. Ir būtinai įsivaizduokite save, sėdinčius savo brolių ir seserų rate. Tik susirinkus visiems galimas ir mūsų prisijungimas prie jūsų meditacijos. Todėl siūlau medituoti visiems vienu ir tuo pačiu metu. Tame jėga, ypatinga galia ir veiksmingumas. Susirinkę pirmadienį, nustatykite rytines ir vakarines meditacijos valandas. Pageidautina, kad rytinė meditacija būtų anksčiau, nes šiomis ryto valandomis eteris dar švarus ir nėra ypatingų trukdžių. Žiūrėkite į mūsų rekomendacijas labai rimtai.

Valdovas V.

1997 metų vasario 20

Mano vaikai!

Visi jūs priprantate prie tam tikro gyvenimo režimo. Žinau, kad meditacija jūsų gyvenime užėmė deramą vietą ir jūs įpratote medituoti patogiu sau laiku. Bet – žmogus turi būti lankstus ir dažnai tenka kažką paaukoti ir kažką keisti. Dabar atėjo toks momentas, kai meditacija jūsų gyvenime vaidins labai svarbų vaidmenį. Todėl sakau: pirma, medituoti būtina visiems, ir antra, visiems, ryte ir vakare, vienu ir tuo pačiu metu. Jei gyvenime susiklostys tokios aplinkybės, kad, tuo nustatytu laiku, bus neįmanoma sėdėti valandą, tai penkias minutes reikia būtinai surasti. Įsivaizduokite save sėdinčius ratu ant grindų Maldos Namuose. Ir žinokite, kad tuo laiku mes, gal būt, keliese, galbūt, po vieną, medituosime į jus. Taip vyks tiesioginis apmokymas. Tai yra tai, apie ką svajoja visi mūsų mokiniai. Ir jei jums duodama tokia neįkainojama mūsų tiesioginio vadovavimo dovana, reikia tuo pasinaudoti ir maksimaliai nuoširdžiai pasistengti priimti tas dieviškas dovanas, kurias mes norime jums padovanoti. Tikiuosi jūsų disciplinos ir gebėjimo priimti ir įvertinti mūsų dovaną.

Valdovas Rakoši.

1997 metų vasario 20

Mano vaikai!

Tik spėkite ištiesti rankas, gaunant mūsų dovanas ir mūsų meilę. Jūs, tikriausiai, suspėjote pajusti, nors kai kurie, tą ypatingą atmosferą, kuri viešpatauja padovanotoje jums oazėje. Ar jūs jaučiate, kad tai – Rojus, ar jūs jaučiate naujų vibracijų tyrumą, jėgą ir galią. Nėra laiko įsibėgėjimui, jūs turite iš karto įsijungti į naują gyvenimą, į naują atmosferą, mūsų sukurtą jums. Dar kartą, vieni perskaitykite, kiti prisiminkite trečią „Dviejų gyvenimų“ tomą, tą atmosferą, kuri viešpatavo ten, Ali ašrame? Manykite, kad jūs patalpinti Naujoje Žemėje, todėl ten galima pastebėti du palydovus, vienas matomas dieną, kitas naktį. Priimkite Naują Gyvenimą, būkite pirmi nauji žmonės Naujoje palaimintoje Žemėje. Ten viskas – nauja ir tyra. Tai būkite ir jūs ten taip pat – naujais žmonėmis su aukštais jausmais ir tyrais santykiais. Neužmirškite būti „kiaušinyje“, kad išvalytumėte ir atnaujintumėte energiją. Prieš kiekvieną meditaciją kiekvienas mokinys nors sekundei turi užsukti ten, kad galėtų priimti iš Mokytojų aukštas vibracijas. Aktyviai ženkite į Naują Gyvenimą, mano vaikai, su naujais, atnaujintais kūnais.

El Morija.

1997 metų vasario 21

Linkėjimai visiems!

Ar medituojate Maldos namuose? Aš žinau, kad jūs maudotės ežere, plaukiojate valtimi. Tik nereikia taip ilgai būti „kiaušinyje“, tai gali jums pakenkti. Gerai, mes visus jus matome mūsų ašrame. Ar jaučiate jūs atmosferą, viešpataujančią ten. Aš suprantu, kad lengviausiai yra seseriai O., tačiau visi privalote išmokti įsiklausyti į savo pojūčius, kai jūs būnate ašrame. Patikėkite manimi, kad tai didesnė realybė, negu jūsų gyvenimas žemiškuose kūnuose. Atmosfera ten nuostabi, viskas harmoninga ir iššaukia, ir sustiprina kilnius jausmus. To liudininkas – Sesuo Parvati. Pasidalinkite savo pojūčiais.

Valdovas V.

1997 metų vasario 21

Vaikai mano!

Dabar jūsų gyvenime atėjo labai svarbus etapas, mokymosi ir betarpiško Mokytojų vadovavimo etapas. Ne visi dar sau išsiaiškino, kad, kai jūs medituojate Maldos Namuose, ir mes medituojame į jus, būdami kitame plane. Jūs gi matote, kad virš jūsų rato randasi mūsų ratas. Pratinkitės prie šitos realybės, suvokite visus savo pojūčius, kaip tikrovę. Tai, kas vyksta su jumis meditacijoje, jums nesirodo o taip ir yra. Vystykite savyje suvokimo ir jutimo subtilumą. Susigyvenkite su nauju pasauliu, nes jis greitai taps jums realybe. Nepamirškite savo dienoraščio. Dabar jūs užrašote jame savo pojūčius, nes vystote jutiminį žinojimą, – neatskiriamą naujo žmogaus savybę.

Valdovas R.

1997 metų vasario 21

Vaikai mano!

Sėkmingas pratinimasis prie Naujo Gyvenimo, naujų bruožų vystymas, meditacija naujomis sąlygomis naujomis temomis, – štai tas darbas, kurio reikalaujama iš jūsų. Aš matau, kad ne visi įsijungė į Naują Gyvenimą. Brangi kiekviena diena. Jūs žinote, kad ypač dabar su visa žmonija ir, ypatingai su jumis, vyksta grandioziniai pasikeitimai, nepastebimi išorinei akiai. Dabar jūs vystote naujas savybes, jūs vejatės ir įsisąvinate pamokas, atbuline data tobulinate būtinas savybes, būdingas ketvirtos ir penktos pašventimo pakopų mokiniams. Jūs žinote, kad laikas nelaukia, ir jeigu susikūrė laisvas koridorius, veržkitės ten ir įsisavinkite savybes, į kurias mes jus nukreipiame. Tai, matomai, būdinga rusų tautybės žmogaus charakteriui – ilsėtis ant laurų. Jeigu nėra kovos, reiškia galima nieko neveikti, atsipalaiduoti ir nelabai reaguoti į Valdovų šaukimus. Jūs jau įsitikinote, kad kiekvieną dieną eina nauja informacija, reiškia, kiekvieną dieną jūs turite eiti, vadovaujant Mokytojui, kaip jis rekomenduoja, nes nėra smulkmenų Mokinio kelyje, ir kiekvienas žingsnis, kiekvienas judesys turi būti jo įsisąmonintas. Jūs turite laiko, tai analizuokite, išnagrinėkite mūsų Diktuotes, ir jūs privalote ne tik sekti mūsų nurodymais, bet ir aplenkti juos, jūs privalote eiti pralenkdami, atspėdami iš anksto mūsų užduotis ir rekomendacijas. Vystykite intuiciją, ir registruokite jūsų praregėjimus dienoraštyje. Jūs turite išmokti nuspėti mūsų rekomendacijas jums.

Šis mokymo planas labai subtilus, o jūs sustojote bėgdami, ir manote, kad galima nukristi ir gulėti saulutėje išvertus bambą. Aišku, galima tai daryti, bet labai trumpą laiką. Miegoti ir snausti, matant viską pusiau miegant, negalima. Retai pasitaiko tokie palaiminti momentai, kada galima sustoti, analizuoti, įsivaizduoti ir mąstyti: o kam gi visa tai? Intensyviai įsigyvenkite į Naują Gyvenimą, mokymosi etapai nesikartoja, ir pamoka privalo būti įsisavinta.

Valdovas Jėzus

1997 metų vasario 22

Linkėjimai visiems!

Na ką gi, jūs pratinatės prie savo ašramo. Jame juntamas jūsų buvimas, mes galime išanalizuoti visas jūsų mintis, pamatyti jūsų minčių vaizdinius, pamatyti jūsų subtiliųjų kūnų būsenas. Viskas einasi gerai, kol kas jūs betarpiškai nebendraujate su mumis, reikia, kad jūsų vibracijos subtilėtų, bet artėja laikas, kuomet su kiekvienu iš jūsų dirbs tam tikras Mokytojas, arba vienas su keliais mokiniais. Viskas einasi gerai, ir pirmadieniui mes paruošėme jums dovanas. Dar ir tam jums reikia rinktis kartu. Norėjosi, kad dažniau, tačiau mes nieko negalime pakeisti jūsų fizinio gyvenimo aplinkybėse. Todėl galvokite, elkitės taip, kad neapsunkintumėte savęs nauja karma, jums užtenka ir senų uodegų, vis dar besivelkančių iš praeitų gyvenimų. Taigi bendromis jėgomis nutraukinėsime senas sroves ir perdengsime jas naujomis, nuostabiomis vibracijomis, einančiomis iš ateities.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 22

Vaikai mano!

Ar galima taip lengvabūdiškai elgtis su savo gyvenimu? Mes visą laiką sakome, kad jūsų gyvenimo būdas būtų ramus, ritmingas, tačiau kai kurie iš jūsų deda didžiules pastangas, neatsižvelgiant į nieką, gyvendami vos ne kaip aukštuomenė. Jūsų gyvenimas – pasaulietiškas vienuolių gyvenimas. Tai reiškia, kad jūsų galvoje turi būti mintys tik apie tarnystę, tik apie Valdovus. Pakalbėkime apie klausimą, kuris rūpi seseriai A.B. (Ugrasenai). Ji – labai judrus žmogus, kuris nori suspėti viską iš karto: aktyviai bendrauja su daugeliu žmonių, mokosi pas seserį O.N. Pati sesuo O.N. daro labai svarbų darbą, valydama žmones, padėdama jiems ateiti į DIEVĄ, susimąstyti apie savo sielą ir apie karmą.

Tai būtų jums gerai iki spalio 5 dienos. Dabar jau vėlu. Prisiminkite apie pašventimus, kuriuos jūs jau gavote. Tai reiškia, kad karmos Valdovai leido nutrūkti mazgams, eina intensyvus karmos gesinimas be jūsų dalyvavimo ir naujų savybių vystymas Subtiliajame Pasaulyje. Mes stengiamės, kad visi negatyvūs bruožai būtų atidirbti pas visus. Ir jeigu tai neįvyksta, jeigu vis dėlto kažkas tai neatidirbo kažkurių savybių, matomų visiems, ką gi! Reiškia, nežiūrint į mūsų ir jūsų pastangas, žmogus šiame įsikūnijime negali, nesugeba pakeisti savęs. Tai – amžiaus karma, bruožas, kurio, matyt, šiame gyvenime jis nesugeba atidirbti. Jūs žinote, kad galima pakeisti tik tai, ką žmogus pamatys savyje, ir tik kančia sugeba apversti jo sąmonę, kad sugebėtų pasikeisti.

Jau buvo sakoma, kad kiekvienas turi savo imlumo ribą. Gera tiems, kurie mokydami ir mokydamiesi patys, sugeba pamatyti savo trūkumus, ir turint romumą, pakeisti save. Tai – nedaugelio dalia. Dažniausiai tie žmonės, kurie moko kitus, nesugeba pamatyti savo neigiamų savybių. Kartoju: kiekvienam savo. Palaimintas, nematantis DIEVO, bet tikintis juo, palaiminti tie, kurie sugeba mokytis iš kitų klaidų, pamatyti savo trūkumus ir pakeisti save. Todėl ir dabar, ir visada sakome: tobulinkite save, turėdami sielos ramybę, nuolankumą ir meilę savo broliams, ir griežtumą sau.

Mokytojas R.

1997 metų vasario 22

Vaikai mano!

Tobulumas – tai savybė, kurią nori pasiekti visi: ar tai būtų įsikūnijusios sielos, ar neįsikūnijusios. Tai džiaukitės, kad šiuo sudėtingu ir nuostabiu laiku jus įsikūnijote Žemėje, kad galite padėti iš karto daug kam: mums, jūsų Mokytojams, Žemei, savo broliams, ir žinoma, patys sau. Tačiau labai dažnai žmogus mato visus kitus, išskyrus save, laikydamas save pavyzdžiu, kuriuo turi sekti visi kiti. Kol dar yra laiko, kol turite palankias aplinkybes, – atsigręžkite į save, pamatykite save tikrojoje šviesoje, kreipkitės į seserį O.N. – jos įgudusi akis. Paklauskite jos, kokius neigiamus bruožus ji pamatė jumyse. Pasinaudokite tokiu dėkingu momentu, nepraleiskite jo, nes žinote, kad niekas nesikartoja.

Valdovas Sen Žermen.

1997 metų vasario 23

Linkėjimai visiems!

Džiaugiamės mes, jūsų Valdovai, kai jūs vykdote mūsų rekomendacijas. Vis dažniau galima matyti jus ašrame, aš turiu omenyje Maldos Namus, nes naktį jūs būtinai dirbate savo namukuose. Kiekvienas turi savo darbą, nes specializacija prasidėjo dar laive, o po to Atlantidoje. Kiekvieno gimimuose ypač pasireiškė kažkoks vienas sugebėjimas, ypatumas, charakteringas būtent šiam žmogui. Jums buvo parodyta, kad požeminiuose urvuose, besitęsiančiuose naujame žemyne iš Šiaurės į Pietus, po kalnų virtine paslėptos brangenybės, magnetai saugojami iki laiko. Laikas apibrėš atitinkamų atradimų, įtakų, charakteringų šiam laikotarpiui, pasirodymą šviesoje. Taip pat buvo ir su jūsų planetą gaubiančia sfera. Bet gali būti numatyta viena, o žmonės dažnai iškreipia tiesą, mato ją kreivame veidrodyje. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, tai ir atlantų ketvirtoji rasė, ir jūsų penktoji rasė.

Tai štai ten, gilumoje paslėptos lobiai, prie kurių ir jūs,brangūs mokiniai, prisilietėte.

Ir mes įsitikinę, kad penktoji planetos sfera, ir Naujas Gyvenimas naujiems žmonėms vystysis visiškai kitaip. Tam dirbame mes, jūsų Valdovai, tam dirbate jūs ir visos šviesiosios sielos Žemėje, kurioms dabar padeda visas Kosmosas.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 23

Mano vaikai!

Atėjo laikas pasirodyti viskam kas paslėpta, atėjo laikas apjungti visas pastangas. Jūsų brolis pasirodė ryžtingas, jis daro pažangą, todėl mes siūlome jums vėl įjungti jį į jūsų grupę, ir pirmadienį jis jau turi dalyvauti jūsų susirinkime.

Nieko nėra nepateisinamo ir viskas turi savo pabaigą. Kai kurie pašauktieji išeina, neįvykdę savo užduoties, kiti jaučia, kad tai jų vieta ir ryžtingai kovoja dėl jos, siekdami išplėsti savo akiratį ir žengti nauju keliu. Mes sveikinam atkaklumą, jis visada apdovanojamas. Maldos Namai gerai lankomi, jie pradeda darbą. Jo architektu yra pats Valdovas V. Jo idėja ta, kad jūsų ir mūsų sukurta meditacijos metu energija, pasiektų jums į Žemę trumpiausiu keliu, apvalo ir taurina įkvėptas sielas.

Maldos Namai veikia taip pat, kaip ir septynios Šventyklos jūsų mieste. Jums kiekvieną dieną rodoma, kad aplink Šventyklas ir jų viduje vykdomas įtemptas darbas. Su liaudimi kalba arba angelai, arba jūs patys. Šito darbo pasekoje jau daug žmonių įsijungė į naują gyvenimą. Vis mažiau kliūčių pastebima žmonių ir bendravime, ir naujų mūsų Valdovų žinių bei rekomendacijųįsisavinimo procese šiuo einamuoju momentu.

Niekas nepametama, niekas nedingsta. Analizuokite situaciją ir visus tuos vaizdinius, kuriuos rodo jums.

Niekas neturi praslysti pro jūsų akis. Ašramas plėsis, stebėkite jo naujus gyventojus.

Valdovas R.

1997 metų vasario 23

Mano vaikai!

Ar jaučiate jūs, ar suvokiate Naująjį Gyvenimą, kuriame jūs jau dalyvaujate. Ar gerai jūs įsikūrėte Naujame pasaulyje? Tegul puikios ir atsinaujinusios gamtos aromatas dalyvauja jūsų dieniniame gyvenime, nuspalvindamas ir puošdamas jį.Su kuo iš Naujosios Žemės gyventojų jūs spėjote susidraugauti? Paimkite ką nors vienišų pasivaikščiojimų palydovu, kuomet užaštrinti visi jausmai, kuomet jie veržiasi išorėn ir norisi su kuo nors jais pasidalinti. Visi paukščiai ir gyvūnai, gyvenantys Naujoje Žemėje, protingi, visi pasiruošę draugauti su žmogumi, nes pasitiki juo ir nebijo. Naujajame Gyvenime nebus vietos baimei, nes nebus prievartos ir žiaurumo. Todėl naują žmogų jo kelyje visada lydės draugai iš gyvūnijos pasaulio. Jie laimingi patarnauti žmogui visame kame. Pirmadienį susitikime jūs pamatysite, kad kiekvienas turi savo draugą. Jis atitika jūsų charakterį, jis palaikys jus ir pagelbės atsikratyti tų negatyvų, kurie vis dar lydi jūsų gyvenimą, niekaip nepasireikšdami išoriniame gyvenime. Džiaukitės bet kuriuo draugu,kuris eina su jumis ranka rankon į Naująjį Gyvenimą, dalinkitės su juo visais naujais pojūčiais, kurie atsiranda. Nepamirškite , kad dabar visas jūsų gyvenimas – tiktai Meilė ir Džiaugsmas. Jokiems kitiems jausmams nėra vietos Naujajame Gyvenime.

Valdovas Illarion.

1997 metų vasario 24

Linkėjimai visiems!

Kaip veikia žmogų supanti aplinka? Ar jis jai pasiduoda, ar eina prieš visiems žinomas normas, priklauso nuo žmogaus charakterio, nuo jo dvasios grūdo tvirtumo. Yra žmonės kaip fliugeriai, yra žmonės – visuomenės stabai, yra žmonės, einantys prieš visuomenines nuostatas.

Taip gimsta žmogaus charakteris, toks jo gyvenimo kelias, tokie jo įdirbiai. Jūsų gyvenime sakoma, kad gerai gyvena tas, kuris neina prieš srovę. Prieš srovę eina revoliucionieriai ir pranašai. Kodėl jie taip elgiasi, jie nežino. O tai jų įdirbiai diktuoja jiems tą ar kitą elgesio liniją. Žmogus ir pats nežino, kodėl jis sielvartauja, kodėl jam šiame gyvenime niekas nemiela, svetima, ir siela jam nuo pat vaikystės kartoja: tai ne mano, viskas eina ne taip, kaip reikia, o kaip reikia, jis ir pats nežino.

Ir tik įprastai brandžiame amžiuje ir netgi senatvėje jam į rankas papuola knygos ar žmonės, susitikimas su kuriais apverčia jo gyvenimą, ir žmogaus siela sušunka: „Pagaliau, štai tai, dėl ko kentėjo mano siela, tai – mano!“. Taip žmogus įžengia į Kelią. Šį bhakti kelią praeina dauguma dvasingų žmonių. Retai būna, kai vaikystėje pasireiškia kokie nors neįprasti gabumai, ir siela nuo vaikystės eina vienu jai skirtu keliu. Tačiau yra daug žmonių, kurie taip ir praeina gyvenimą, nesurasdami savęs, savo kelio. Palaiminti jūs, kurių dvasinės akys atsivėrė, kurie be svyravimo atsiliepė į šauksmą ir stojo į dvasingumo kelią. Tai ir yra žmogaus lemtis ir paskirtis. Baisiausia – minia, tai žmonės – fliugeriai, kurie nieko nežino, niekuo netiki, tačiau rankomis ir kojomis įsikabinę visuomenės nuomonės, „už tvarką“, kaip jie sako. Tai tie, kas šaukė, apimti aistros ir kraujo troškimo, kad patiems įsitvirtinti: „Nukryžiuok jį“. Su tuo tenka susidurti ir dabar, kai angelai bažnyčioje ar šalia jos kalba apie Naują Gyvenimą, apie greitas permainas, o į juos tiesiasi rankos, kad suduotų, sugniuždytų, sutryptų. Viskas kartojasi, tik mes, atsižvelgiant į istorijos patirtį, galime apsaugoti savus. Angelas, ką – jis bekūnis, jam negalima pakenkti. Todėl būkite apdairūs, nemėtykite perlų, duokite kasetes su Diktuotėmis tiems, kurie nepanaudos jų blogiui, kurie už jūsų nugaros nesišaipys iš jūsų, jūsų tikėjimo, sukdami pirštą ties smilkiniu. Veskite uždarą gyvenimo būdą. Kuo toliau jus einate Keliu, tuo lengviau jums pakenkti, iki tol, kol jūs neišvystysite būtinų dvasios savybių.

Valdovas V.

1997 metų vasario 24

Mano vaikai!

Būkite atidūs, stebėkite pokyčius, vykstančius Subtiliajame Pasaulyje. Visą laiką analizuokite matymus, tik taip vyksta jūsų dieninės sąmonės plėtimasis. Neužtenka to, ką jūs darote naktį. Reikia, kad ši patirtis būtų perdirbta dieninės sąmonės. Ar gerai jūs išstudijavote knygą „Du gyvenimai“. Ten taip pat daug planų, ir perskaitinėdami ją, jūs daug ką suprasite naujai, taip, kokioje būsenoje randasi jūsų sąmonė dabar, šiame etape. Atkreipkite dėmesį į analogijas: ten ašramas, ir pas jus ašramas. Ten vyksta veiksmai, ir pas jus taip pat. Jūs, tikriausiai, supratote, kad visi veiksmai knygoje vyksta Subtiliajame plane. Ir nors gyvenime tai – pagyvenusi moteris, dainininkė praeityje, o veikia berniukas, ir tai – ji, ir jo vardu parašyta visa knyga. Jūs randatės dabar tokioje pačioje būsenoje. Tai išnaudokite visapusiškai palankią progą, kad mokytis ir mokytis, semtis patirties iš Naujo Gyvenimo.

K. Antarova gyveno tais laikais, kuomet buvo dar labai didelis atotrūkis tarp dviejų gyvenimų, o pas jus viskas taip arti, jūs tai žinote, jaučiate. Gal būt, keli metai, o gal, keli mėnesiai skiria jus nuo Naujosios Žemės, Naujo nuostabaus Gyvenimo. Ar jaučia tai visa žmonija. Ar žino apie tai. Daugelis, daugelis sąmonių dar miega. Naktiniai sapnai ir matymai, jiems tiesiog sapnas, maža kas žmogui prisisapnuos sočiai privalgius. Informacija eina visiems, o jau kaip reaguos į ją žmonės, – visai kitas klausimas. Bet pamažu, su girgždesiu, lašas ir akmenį tašo, atsiveria žmonių sąmonė. Tačiau – būkite atsargūs , kuomet žmonės bunda, jiems gali vaidentis DIEVAS žino kas, ir draugus dažnai palaiko priešais. Būkite atsargūs, nes nežinai, kas prabus: angelas ar plėšrus žvėris.

Valdovas Rakoši

1997 metų vasario 25

Linkėjimai visiems!

Meditacijos metu ir įdirbių dėka jūsų subtiliuosiuose kūnuose, pavyko sukurti kristalinę gardelę, o paskui ir kristalą. Subtiliajame plane jūsų miestas dabar matomas kaip kristalas. Ką tai reiškia? Kristalinė struktūra – tai tvarkinga struktūra, priešingai, nei amorfinė, kurioje procesai vyksta pagal tam tikrus dėsnius. Tai reiškia, kad Sankt-Peterburgas – miestas, kuris dabar prijungtas ir valdomas aukščiausiųjų jėgų, jūsų mieste galima pradėti, praleisti ir sukurti sąlygas priimti tas pačias didžiules energijas. Žinote, kaip vykdomi eksperimentai ir įgyvendinami projektai. Pradžiai mažytis eksperimentas, – tai jūs, toliau vyksta bandomosios partijos patikrinimas, o po to įgyvendinimas. Tokius pat etapus praeina ir mūsų didžiulis eksperimentas. Tai gi, draugai mano, plačiau atverkite akis, širdis ir stebėkite įvykusius ir vykstančius pasikeitimus.

Valdovas V.

1997 metų vasario 25

Vaikai mano!

Jūsų miesto prieblanda baigėsi. Prasideda jo aušra ir žydėjimas. Apie jūsų susirinkimą galiu pasakyti, kad jo lygis pasirodė žemesnis, negu ankstesnių, ir nebuvo įvykdyti visi mūsų sumanymai. Tačiau, nusimatė darbo su jūsų negatyvais, charakterio bruožų, kuriuos pamatyti pačiam būna sudėtinga, augimas. Tikriausiai, sekantį kartą jus gausite programą susirinkimui pravesti, o ekspromto, kaip praeitą kartą, nesigavo. Na ką gi, įkvėpimas – subtilus reikalas, tam reikia sudaryti reikiamas sąlygas ir nuotaiką.

Valdovas R.

1997 metų vasario 26

Linkėjimai visiems!

Viskas turi savo analogiją. Jūs matote savo krūtinėje trilapę liepsną. Savo širdyje jūs turite brangenybę lotose, kuri turi atsiverti. Ją dengia tris eilės žiedlapių: meilės, išminties ir valios, jiemokinyje atsiveria palaipsniui, įvedant jį į žinių ir išminties Rūmus. Paskutiniai atsiveria aukos žiedlapiai. Meditacijos metu jūs matote save sėdinčius rate. Ratas sukasi, turėdamas viduje kuokelį, tą pačią brangenybę. Ir žiedlapių spalvą jūs matėte: raudona. Pagalvokite apie tai.

Jūsų būsimuose susirinkimuose daugiau neturi būti jokių nagrinėjimų, kokie buvo ankščiau. Mes leidome šį eksperimentą, kaip ir visus kitus, tačiau rezultatu tapo visų energetikos smukimas, kritimas, neigiamos emocijos. Karmos užgesinimo, savęs apsivalymui kelių yra daug. Netiesa, kad jei žmogus kažką suprato ir įprasmino savo mentalu, visas negatyvas vis tiek lieka kūne. Mentalinis kūnas, kaip labiau tobulesnis ir aukštesnis, perduoda įsakymą astraliniam, ir jausmuose įvyksta, jau labiau žemesniame lygyje, pasikeitimai, kurie liečia vėliau fizinį kūną. Žmogus, ypač jūs, gyvenate jau ne astraliniu kūnu, o jeigu žmogus gavo ne antrą, o ketvirtą ar penktą pašventimą, tai jame dirba labiau subtilesni kūnai, ir, grįžtant prie darbo su astralu, jūs šiurkštinate save, taip kaip yra jausmų kūnas, taip yra ir aukštesnių jausmų kūnas, tai yra aukštesnių emocijų, kaip ir aukštesnio mentalo. Daugelis suprato tą sušiurkštėjimą. Tokioje terpėje nėra vietos subtilumui. Tai, kas gerai ieškantiems, mokiniams yra nuodai. Šiame atvejyje teisus pasirodė brolis G., kuris mato kiekvieną jausmą, jį jaučia, ir tai yra gerai. Įsiklausykite į jo nuomonę šiuo klausimu.

Mokytojas V.

1997 metų vasario 26

Vaikai mano!

Mums svarbiausia – jūsų augimas. Kritimo neturi būti. Gyvenkite subtiliais, aukštais jausmais, kurie pakeis ir išstums žemus, šiurkščius jausmus ir emocijas, nes kiekvieno žmogaus tikslas – savo kūnus padaryti subtilesniais. Ir jei jau jums buvo dovanotas aukštas pašventimas, stenkitės išlaikyti tą aukštąjį lygį. Kai kurie klausia: kodėl mes leidome šį eksperimentą, kuris prieštarauja ankščiau pasakytam. Būtent todėl, kad jūs neturėtumėte abejonių, kad grįžimo į praeitį nėra. Kad žmogus, jei jis eina dvasiniu keliu, privalo galvoti ir elgtis atitinkamai savo padėčiai. Jūs šį kartą išsprendėte šią problemą, kuri be šito taip ir liktų kaboti ore. Ką gi, jūs kritote, tačiau, išanalizavę situaciją, priėmėte sau teisingą sprendimą, bent jau, kai kurie.

Tai buvo labai gera pamoka kiekvienam. Išanalizuokite situaciją, ir jūs suprasite, kad jūs išėjote iš jos sustiprėję ir netgi apsivalę. Neikite aklai, analizuokite, svarstykite, ir jei yra širdyje tyrumas, žmogus kiekvieno išbandymo dėka taps dar labiau stipresnis, įsitvirtinęs savo idealuose. Tik neįsileiskite abejonių ir nusivylimų. Išbandymai tam ir egzistuoja, kad patikrintų aukso kokybę, ar jis nepadirbtas? Galvokite, jauskite, juskite ir analizuokite, ir aišku, dalinkitės įspūdžiais. Būkite paprasti bendraudami, tiesiai šviesiai kalbėkite apie savo abejones, bet pirmiausiai galvokite: ar išlaikiau aš šiandienos pamoką, kurią man davė Valdovai. Ar aš buvau aukštumoje. Neskubėkite nieko teisti ir abejoti dėl ko nors. Ieškokite negatyvo priežasties savyje ir klauskite savęs: kokį charakterio bruožą man reikėjo ištaisyti, kokiu aš išėjau iš šio konflikto, išbandymo, pamokos, nes kiekviena diena – pamoka, o netikėta pamoka – netikėtas egzaminas. Paklauskite savęs: kaip jūs išlaikėte šį egzaminą, kuris šį kartą buvo matomas, juntamas fiziniais jausmais?

Valdovas R.

1997 metų vasario 27

Linkėjimai visiems!

Jus visus paveikė ši pamoka, ištraukdama į šviesą visą negatyvą, kuris buvo giliai paslėptas. Reikia laiko, kad jūs galėtumėte kruopščiai išanalizuoti savo poelgius ir mintis. Tai, kas buvo iki šiol, – buvo išorinė vienybė. Pasirodo, kad ją buvo labai lengva išklibinti, ir išvados dažnai daromos visai ne tos, kokios turi būti. Reikia analizuoti save, o ne kitus, ir jau jokiu būdu neteisti kažko. Žmogus dažnai krenta tam, kad sužinotų, kodėl jis nukrito, ir, suvokdamas tai, nesielgtų taip ateityje. Todėl aš nerekomenduoju jums rinktis šią savaitę. Stresas turi praeiti, išvados turi būti padarytos. Tai buvo ir grupės tvirtumo egzaminas, geranoriškumo ir, pagaliau, sekimo idealais. Juk bet kokio mokymosi pagrindinis tikslas – įsisavinus teoriją, panaudoti ją praktikoje. Mes jau davėme taip daug rekomendacijų visiems kartu ir kiekvienam atskirai, kad dabar to nedarysime, – ne laikas ir ne vieta. Išvadas darykite patys. Tik noriu perspėti: neklystančių nėra, ir žodžiai „ aš gi sakiau“, – neturi skambėti, nes tai buvo pasakyta visai kitame kontekste, kitomis aplinkybėmis, ir ar teisūs jūs būtumėte, sakydami šiuos žodžius. Tačiau darbas padarytas: pavyko pakelti nuo dugno visą dumblą ir purvą, kurie gulėjo dugne, ir laukė momento, kad būtų sudeginti. Dabar jūs patys turite padaryti teisingas išvadas ir pasiekti savo kūnų pusiausvyrą.

Valdovas V.

1997 metų vasario 27

Vaikai mano!

Kas be atsitiktų, visada reikia prisiminti, kad širdyje privalo būti nesudrumstas tyrumas, gerumas, geranoriškumas, pusiausvyra. Ilgai savęs teisti nereikia. Reikia išanalizuoti situaciją, padaryti teisingas išvadas, pažadėti sau ir Valdovams nesielgti daugiau taip, paprašyti atleidimo visų ir savęs, ir išmesti šį klausimą iš galvos. Teisti savęs, ilgai linksniuoti incidento nereikia. Nukritus, reikia atsikelti, nusipurtyti, padėkoti akmeniui už pamoką, ir eiti toliau. Panašios situacijos gali atvesti prie reikalo griūties ir išdavystės. Atminkite, kad pagrindinės mokinio savybės – optimizmas ir džiaugsmas. Daug kartų teko mums susidurti su atvejais, kada išduodami ir savi idealai, ir netgi Valdovai. Nesitapatinkite su šia išimtimi. Nusivylimas, kritikavimas turi būti palikti toli praeityje. Incidentas išsemtas, ir tegyvuoja ištikimybė, draugystė ir meilė.

Valdovas R.

1997 metų vasario 28

Labas rytas, Žemės vaikai!

Linkėjimai jums iš atviro Kosmoso, nuo mūsų, planetos Tišja ekipažo. Aš – šio laivo kapitonas. Ateityje aš prisistatysiu kaip Kapitonas Chouk. Kurį laiką aš bendrausiu su jumis, kad papasakočiau jums apie šį laivą, skubantį jums į pagalbą, kad suteiktų energijos Žemės ir jūsų kūnų pasikeitimui ir perėjimui į ketvirtą matavimą. Jau greitai mūsų laivas atvyks prie Žemės, galutinio mūsų kelio taško. Mes, visa mūsų laivo komanda, sveikiname jus, priešakinį Žemės būrį, sugebantį suprasti ir priimti ir mūsų pagalbą, ir mūsų žodžius. Aš manau, kad ir visa žmonija sugeba patikėti, kad Kosmosas eina jums į pagalbą, kad jūs visi pasikeistumėte, kad galėtumėte pereiti, pagaliau, į naują evoliucijos pakopą. Todėl mes esame jūsų fiziniame plane, kad jūs pamatytumėte, akivaizdžiai pajaustumėte ir mus, ir mūsų laivą. Mūsų laivas Žemėje vadinasi Heilo – Bopo kometa. Jūs žinote, kad pagalba iš Kosmoso eina per asteroidus ir taip vadinamas kometas. Tais metais jūs jau stebėjote vieną iš tokių kometų, atnešusių į Žemę ugnį, jūsų priimtą kaip violetinė liepsna ir leidžiančią paruošti planetą priimti laivą iš Sirijaus ir tuos pasikeitimus, kurie greitai turi įvykti.

Kiekvieną rytą aš Seseriai Parvati pasakosiu apie mūsų užduotį ir apie tai, ką jums reikės daryti, kad galėtumėte priimti šias aukštas energijas, jas išlaikyti ir pasikeisti. Jūsų nedidelis būrys duotas mums į pagalbą. Todėl aš imuosi vadovauti jums šiuo artimiausiu laiku.

Kapitonas Chouk.

1997 metų vasario 28

Linkėjimai visiems!

Ar džiaugiasi jūsų širdys, ar harmonizavosi jūsų jausmai? Ar gerai dirba višudcha, kuri priėmė į save ir pagaliau sintezavo visas apatines čakras? Ar nėra jumyse pykčio, susierzinimo, nepasitenkinimo kažkuo? Ar kam nors neskauda gerklės? Galvokite, galvokite, analizuokite savo jausmus, negailėkite savęs, traukite į šviesą visus neigiamus jausmus, mintis. Paimkite juos dviem pirštais, pasukite į visas puses ir su pasibjaurėjimu numeskite, kad jau niekad ateityje negrįžti prie jų. Vėl gi su džiaugsmu atsisveikinkite su viskuo, tamsiu, kas jus traukia žemyn ir dėkokite tiems, kurie suteikė galimybę pasižiūrėti į save iš šios pusės. Jūs visada privalote būti dėkingi aplinkybėms ir žmonėms, kurie parodo jumyse tamsias vietas, kurias reikia nušviesint. Pasikapstykite rūsyje ir palėpėje ir išmeskite viską, kas neatitinka jūsų idealo. Aišku, daug lengviau pamatyti kažką tamsaus kituose ar apkaltinti žmogų, leidusį jums nukristi. Tačiau jau žinote, kad, matant tamsą kitame, jumyse irgi kalba tamsa, o jūsų romumas turi pulti į kojas tam, kas išryškino jumyse šią tamsą. Skaitydami nuostabias knygas, ar sugebate pakeisti save, o ne tik mėgautis nuostabiais pokyčiais kituose? Nebūkite paviršutiniški, o kiekvieną dieną stebėkite savyje, kiekviename poelgyje tas smulkmenas, kurios jums nepatinka savyje ir išnaikinkite jas iš pagrindų. Tikiuosi greitai pamatyti jus akinamai baltus ir švytinčius tyrumu, gerumu, jautrumu, geranoriškumu. Negailėkite savęs, bet gailėkite kito. Apsaugokite jį savo meile nuo visų savo neigiamų minčių.

Valdovas V.

1997 metų vasario 28

Vaikai mano!

Stebint scenas, kurias jums rodo Valdovai ritinėlyje, ar jaučiate jūs, kaip keičiasi aplinkybės. Ar jaučiate, kaip jūs išaugote per paskutinį laiką, kokius išskirtinumo ženklus jūs gaunate? Mes rodome jums jūsų buitį ir poilsį, mokymąsi ašrame, o darbo nerodome. Labai sudėtingas ir atsakingas tapo jūsų darbas. Jūs matėte, kad Valdovai išskyrė tris jūsų brolius, kurie gerai ir be baimės pasireiškė sunkiomis aplinkybėmis. Tai – tikrieji kariai ir kovotojai už mūsų reikalą, kurie dirba sunkiose ir pavojingose vietose. Pagalvokite apie tai.

Jau žinote, kad mes rodome jums tik tai, ką gali sutalpinti jūsų dieninė sąmonė. Todėl nors ir dirbate atsakingose vietose, žinokite, kad tai viskas – tik mokymosi procesas, kuriam mes vadovaujame. Užduotys jums bus sunkinamos, ir jeigu dieninė sąmonė atitiks tam tikro laipsnio tyrumą ir romumą, jūs sužinosite, kur ir kaip jūs dirbate.

Valdovas R.

Atgal