1997 kovas

1997 metų kovo 1

Labas rytas!

Mūsų laivą vadina planeta, kartais žvaigžde. Laivo apimtys labai didelės. Mūsų užduotis – tiekti Žemei naują energiją. Nuo to, kiek teks atiduoti energijos, priklausys, ar galės mūsų laivas išeiti, grįžti atgal ar jis liks šalia Žemės, tapdamas jos palydovu. Tokia pat istorija atsitiko su Mėnuliu. Dabar tai – negyvas kūnas, lydintis Žemę, ir įtakojantis gyvenimą jūsų planetoje. Mūsų laivas suksis aplink Žemę, veikdamas ją ir duodamas energijos, reikalingos ir pačio Žemės kūno, ir viso gyvenimo joje pasikeitimui. Pirmiausiai turi pasikeisti pati planeta, kad pasiruoštų ir sudarytų galimybę, ir sąlygas naujo žmogaus egzistavimui.

Mūsų laivo komanda negausi ir savo sudėtyje turi įvairių sričių specialistų. Čia yra spinduliavimų specialistai, kryptingo energijos veikimo koordinatoriai, gydytojai, mineralų žinovai, grunto tyrinėtojai, biospecialistai, įrenginių aptarnavimo inžinieriai, astrologai, astronomai ir daugelis kitų.

Numatyta viskas, kas būtina planetos išvedimui į naują režimą, į naują orbitą.

Naktį, kai jūsų fiziniai kūnai miega, jūs dirbsite su mūsų specialistais, padėdami jiems geriau suprasti žemiškas egzistavimo sąlygas. Galite būti tikri, kad mūsų laivas aprūpintas viskuo, kas būtina ir numatyta viskas, kad šis įvykis praeitų sėkmingai ir Žemei, ir gyvenančiai joje žmonijai.

Mes visą laiką stebime sąmonės būklę Žemėje, fiksuodami visus pokyčius prietaisais. Galima sakyti, kad dvasingumas auga lavinos principu. Yra specialūs prietaisai, fiksuojantys noosferos spinduliavimą, tai yra, galima pamatyti bendrą vaizdą ir galima atsekti atskirų rajonų ir miestų parodymus. Ne veltui jūs savo miestą vadinate Pasikeitimo Sostu. Iš tikrųjų, jūsų miesto rodikliai labai skiriasi nuo kitų Žemės rajonų. Mes suprantame, kodėl jūsų Valdovai išrinko jūsų miestą ir jus mūsų eksperimento įgyvendinimui. Galima dar daug pasakyti, bet šiai dienai pakanka.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 1

Linkėjimai visiems!

Na, kaip, džiaugiatės pavasariu, džiaugiatės saule, o kaip savijauta? Tikiuosi, viskas gerai. Visi jūsų kūnai sugrįžta į normą, sukrėtimas išgyventas. Džiaugtis reikia kiekviena proga, padedančia išvesti į šviesą pasislėpusią iki laiko tamsą. Kaip sako jūsų patarlė: „už ausytės ir į saulytę“ visai tamsai, trukdančiai eiti į priekį ir progresuoti. Reikia sukrauti į krūvą visus savo negatyvus, susikaupusius sieloje per tūkstančius egzistavimo metų , padegti ir aplink laužą surengti šokius. Tikriausiai, šie šokiai primins laukinių šokius, su jų grimasom ir kraipymusi, ir tai bus paskutinė senų sanskarų išraiška. Su viskuo, kas sena, reikia išsiskirti su džiaugsmu, kaip ir ištverti visus šventuosius skausmus. Taip kad, galima pasakyti, dabar jūs tampate dideliais žmogaus išlaisvinimo ir išvalymo nuo senovinių negatyvų specialistais, kuriuos jūs ilgai puoselėjote ir prižiūrėjote, laikydami juos savo privalumais ir neatskiriamu savo charakterio bruožu. Dabar pasikeis jūsų charakteris, ir netgi išvaizda.

Valdovas V.

1997 metų kovo 1

Mano vaikai!

Atminkite, kad nė viena diena neturi būti pragyventa tuščiai. Kiekviena diena į sielos taupyklę turi įdėti ką nors naujo. Kiekvieną dieną žmogus turi jausti, kaip apsivalo ir valosi nuo išaugų dvasios kūnas, kaip jūs artėjate prie savo tikrojo Aukščiausiojo Aš. Nė viena diena neturi būti pragyventa tuščiai, nes šio kūno ir šios sąmonės dienos suskaičiuotos. Reikia gyventi taip, tarsi kiekviena diena – tai paskutinė diena, ir pragyventi ją reikia su džiaugsmu, su meilės ir džiaugsmo atidavimu kitam. Darykite žmonėms gera, jei galite, rūpinkitės artimu. Tą, ką jūs sugebėjote atiduoti šią dieną, grįš jums įdirbiu, apsivalymu, atnaujinimu. Tausokite laiką, neleiskite jo tuščiai. Kontroliuokite savo mintis. Kiekviena mintis turi spindėti tyrumu, užbaigtumu, tobulumu. Atminkite: tobulas žmogus pirmiausiai privalo turėti tobulas mintis.

Valdovas R.

1997 metų kovo 2

Linkėjimai visiems!

Dykinėjimas – tikriausiai, pats didžiausia yda, kurią aš žinau. Dabar reikia išnaudoti kiekvieną minutę savęs tobulinimui, savo minčių, savo sąmonės sutvarkymui ir išvalymui. Ar sekate kasdieniu rekomenduotu principu: pačiupti už uodegytės ir analizuoti kiekvieną mintį, kiekvieną jausmą. Nepamirškite vykdyti šią pamoką.

Jau dvi dienas jūs gaunate iš Tišjos laivo nuo Kapitono Chouk Diktuotes. Dabar jums reikia analizuoti jau trijų Mokytojų Diktuotes. Štai jums ir darbas kasdienai: analizuoti trijų Valdovų Diktuotes. Skaityti kokias nors knygas aš nerekomenduoju, nes visos dvasinės knygos parašytos lygyje, daug žemesniame už tą, kuriame jūs esate dabar. Dabar ir jūsų organizmas, ir jūsų protinis, taip pat, kaip ir dvasinis, aparatai, turi būti nukreipti tiktai į apmąstymą, tiktai į analizę. Meditacijos metu Diktuočių analizė, matymų analizė, jausmų ir pergyvenimų analizė. Vis daugiau dėmesio skirkite meditacijai. Meditacijos metu vyksta viso organizmo subtilėjimas. Tuomet dirba visi jūsų laidininkai, kurie sugeba tuo metu veikti, ir reikia fiksuoti ir stebėti pergyvenimus, informaciją, ateinančią tuo metu į sąmonę. Atminkite, kad buvimas Subtiliuose Pasauliuose atstato sveikatą ir prailgina gyvenimą (aišku, jeigu tai aukštieji pasauliai).

Valdovas V.

1997 metų kovo 2

Mano vaikai!

Laikui bėgant, jums įgaunant subtilumą, keičiasi jūsų pasaulėžiūra. Išanalizuokite, kaip jūs pasikeitėte per mūsų bendravimo laikotarpį. Pažiūrėkite, kaip pasikeitė jūsų pasaulis, kaip pasikeitė pomėgiai ir mintys. Jeigu jūs to nepastebite, prasti jūsų reikalai. Reiškia, mokymas neišėjo jums į naudą. Toks intensyvus dvasinis gyvenimas, kokį gyvenate jūs, turi palikti savo antspaudą jūsų asmenybėse. Ar jūs nustojote įsižeisti, ar reikalingi paskatinimai jūsų pastangoms? Ar tapote jūs labiau mylintys ir tylesni? Ar atsirado jumyse intravertiškumas, ar jūs iki šiol nusiteikę išpilti jūsų žinias kiekvienam sutiktąjam? Ar bandote iki šiol save įtvirtinti? Atsakykite į šiuos klausimus ir jūs pamatysite, kaip jūs pasikeitėte ir ar pasikeitėte.

Aš manau, kad informacija, einanti iš Kapitono Chouk, turi jus daryti šiek tiek žvalesniais, nes jis kalba ne bendromis temomis, o atsako į klausimus, kurie jaudina jus jūsų fiziniame pasaulyje. Mokykitės neskirti vieno nuo kito,o artinti fizinį pasaulį su dvasiniu, apjungiant jį ir sujungiant savimi.

Valdovas R.

1997 metų kovo 2

Labas rytas, žemiečiai!

Aš girdėjau dalį Valdovo R. kalbos. Jis teisus. Jūsų gyvenimas nepaprastai sudėtingėja ir plečiasi. Be manęs su jumis bendraus mano draugai, vienų arba kitų žinių sričių specialistai. Kol kas aš su jumis kalbėsiu apie jums suprantamus ir reikalingus dalykus.

Aš žinau, kad mūsų laivo judėjimas Žemės link laikomas pas jus amžiaus įvykiu. Tai taip, jeigu spręsti pagal laivo dydį ir tą misiją, su kuria jis juda link Žemės. Buvo, be abejo, ir kiti laivai, bet jie gi visada būna Žemės danguje, vykdydami įvairias užduotis. Mūsų laivas galėjo ir netikėtai atsirasti, bet tuomet tai sukeltų žemiečių paniką. Todėl mes pasirinkome kitą kelią, paprastesnį jūsų sąmonei. Jūs dalyvavote Subtilaus plano amžiaus įvykių paruošime. Dabar viskas turi vykti fiziniame plane. Jums gali kilti klausimas: ką jums daryti? Gi nieko. Jūsų misija – darbas subtiliuose kūnuose.Jūs, tikriausiai, nežinote, bet mes su jumis senai pažystami, nes jau dirbome kartu laive iš Sirijaus. Kaip jūs suprantate, tai vienas ir tas pats darbas, vienas – tęsinys kito, kaip jo loginė pabaiga.

Laivas priartės prie Žemės iki tam tikro atstumo, bus įjungtos energetinės įrangos, į Žemę eis galinga banga, praeinanti pro ją juostos pavidalu ir apgaubianti ją sluoksnis po sluoksnio, rajonas po rajono. Kuomet energijos tankis pasieks tam tikrą lygį, tuomet ir įvyks perėjimas į kitą matavimą akimirksniu. Kas yra tas ketvirtasis matavimas? Tai paprasčiausiai kitas vibracijų lygis. Išvalyta Žemė ir paruošta žmonių sąmonė leis ne skausmingai pereiti į kitą lygmenį. Žinoma, žmonių ir Žemės fiziniams kūnams tai bus šokas. Kaip kiekvieną šoką, jį reikia išgyventi, ramiai atsižvelgti į tuos reiškinius, kurie vyks per šį trumpą laikotarpį.

Bet pagalvokite, argi tai neverta to, kad gauti naują jauną ir nuostabią Žemę, ir naujus, jaunus ir tobulus kūnus? Pavydėtinas likimas žmonių, kurie gyvena šiuo metu ir kurie paruošė savo samonę perėjimui į Naują Pasaulį. To Žemė seniai nepatyrė. Buvo jos istorijoje panašūs momentai. Aš jau kalbėjau apie Žemės pirmo palydovo atsiradimą. Tada Žemė ir jos gyventojai nebuvo taip gerai paruošti, ir tai Žemei baigėsi labai dideliais kataklizmais. Tai buvo tas pats pasaulinis tvanas, apie kurį pas jus iki šiol ginčijamasi. Žinoma, tai įvyko ne prieš šešis tūkstančius metų , kaip kalba jūsų Biblija, o žymiai anksčiau, prieš kelis milijonus metų. Dabar tokių praradimų niekas negali leisti. Jūs patys žinote, kiek kruopštus buvo šis pasiruošimas. Pratęsime rytoj.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 3

Linkėjimai visiems!

Kai kuriems iš jūsų kyla klausimas: kuo gi jie užsiima naktį. Valdovas parodo tik kelis brolius, dalyvaujančius kartu su Seserim Parvati kai kuriuose renginiuose Naujojoje Žemėje. Atsakau: kiekvienas turi savo darbų frontą. Jūs žinote, kad dirbate ateičiai, ir koks bebūtų darbas, jis įneša indėlį į Žemės pasikeitimą ir priartina šią tokią artimą ateitį. Kai kurie dirbo silpnapročių namuose, priartindami žmonių sąmonę prie normalios. Kai kurie iš savo gailestingumo dirba su sergančiais vaikais, su kaliniais, ar gi maža darbų Žemėje, reikalaujančių švelnaus prisilietimo ir mylinčių širdžių. Aš galvoju, jums užtenka žinoti, kad jūs dirbate ateičiai, priartindami ją savo gailestingumu, rūpestingumu, švelnumu. Vienas švelnus prisilietimas prie kenčiančios sielos, nematančios išeities, brangiai kainuoja. Kai yra būtinybė, jūs padedate Valdovams. Be to, nepamirškite, kad jūs atsakingi už jūsų kuruojamą Šventyklą. Jūs tartum jos sergėtojas. Todėl ir dieninėje sąmonėje nepamirškite Spindulio ir Šventyklos, prie kurios jūs priskirti. Darbo Žemėje dar daug, ir šis darbas dažniausiai susijęs su žmonių sąmonės pakėlimu ir palaikymu tam tikrame lygyje.

Valdovas V.

1997 metų kovo 3

Vaikai mano!

Dabar Žemėje vyksta kasdienis, monotoniškas, nors ir labai reikalingas, darbas. Mes viską valome, iššluojame visas šiukšles, kurių nepavyko sutvarkyti per didelį tvarkymąsi. Šiame darbe, visų pirma, dalyvauja visi mūsų mokiniai. Mes dalyvaujame, kai tam yra būtinumas. Todėl, kol yra laiko, ir jūs valykite visus tuos trūkumus, kurie dar yra. Tvarkymo, apsivalymo procesas, apima visą planetą, ir nuo kiekvieno priklauso, kokias pastangas jis dės, kad savo charakteryje, savo sieloje pakeistų visus minusus į pliusus. Todėl įsiklausykite į save, lyginkite, analizuokite, džiaukitės kiekviena proga, suteikiančia galimybę ištraukti į Dievo šviesą tą neigiamą bruožą, užsimaskavusį ir iki šiol laikomą su ženklu „plius“. Dar kartą sakau: atmeskite nuoskaudas, nes išgyvendinant visus neigiamus bruožus, nuoskauda dažnai primins save. Šių savybių pasišalinimas lydimas pasimetimo, savęs žeminimo jausmo. Kaip su tuo kovoti, žinote. Priminsiu, širdyje ir trečiojoje akyje turi būti Mokytojo atvaizdas. Aštuoniuke atiduokite jam viską, nuo ko norite išsilaisvinti, o jis jums duos savo meilę, ramybę, saugos jausmą ir pasitikėjimą. Patikėkite, tai, kas vyksta su jumis, nuostabu. Tai jūs įvertinsite vėliau, išsilaisvinę nuo to, ko norite atsikratyti.

Valdovas R.

1997 metų kovo 3

Sveiki, žemiečiai!

Aš, Kapitonas Chouk, sakau jums: keiskite save, o naują kūną aš jums garantuoju. Mūsų mokslininkai atlieka tyrinėjimo darbus, dėka kurių jums bus pasiūlyti nauji augalai ir nauji gyvūnai, kurie apgyvendins Naują Žemę, nes gyvenimo sąlygos joje, kaip jūs suprantate, bus visiškai kitokios, negu dabar. Klimatas bus kitas, šviesos ir energijos bus daugiau, nes Žemė priartės prie Saulės. Galima pasakyti, kad tai bus visiškai kitokia planeta, nežinoma jums. Beveik viskas atlikta, numatyta. Kol yra laiko, mes modeliuojame kai kurias aplinkybes, kurios gali įvykti „valandos X“ metu. Ne veltui sakomas šis terminas. Visi pasikeitimai, iš tikrųjų, įvyks per labai trumpą laiko tarpą. Kaip iš lėliukių, išsiris drugeliai – nauji žmonės. Besparnės būtybės įgaus sparnus ir galės skraidyti. Bet apie tai jūs jau žinote. Taip pat kaip ir jūs, mes, visa mūsų komanda, laukiame priartėjimo prie jūsų planetos. Kiek norinčiųjų buvo pakliūti į Tišją, ir reikėjo praeiti konkurso atranką. Netgi į laivo kapitono vietą buvo penki pretendentai. Vienai iš jūsų seserų buvo parodytas mūsų laivas. Paklauskite jos apie pojūčius. Mūsų priartėjimo prie Žemės data kol kas neafišuojama. Aišku, tai bus šiais metais, nes negalima praleisti geros progos. Jūs visi jaučiate, kaip artėja šis laikas.

Jūsų pagalba mums bus reikalinga tada, kai ir jūs gausite naujus kūnus, tai yra po „valandos X“. Kol kas gi gyvenkite įprastinį gyvenimą, bet įgykite naują sąmonę, kad oriai priimtumėte naują kūną. Jūs, tikriausiai, galite sau įsivaizduoti, kas vyks su žmonėmis, arba su neparuošta sąmone, arba tokios nebuvimu. Tai bus, iš tikrųjų, mutantai, kurie užtvindys Žemę, ir tai Naujajai Žemei bus irgi problema. Manau, kaip tik su šia problema teks dirbti ir mums, ir jums. Todėl dėkite visas pastangas, darykite viską, kas įmanoma, kad pakeisti žmonių sąmonę. Gal būt, tai prieštarauja jūsų Valdovų rekomendacijoms, bet tai mano asmeninė nuomonė.

Iki rytojaus.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 4

Linkėjimai visiems!

Kaip jūs suvokiate Kapitono Chouk žodžius? Tikriausiai, su džiaugsmu, nes jis kalba aktualiomis temomis, jaudinančias visą žmoniją ir jus, kaip jos atstovus. Planeta Tišja artėja prie Žemės ir jau greitai pasieks tokį atstumą, iš kurio bus galima daryti poveikį Žemei. Žinoma, norėtųsi, kad žmonija sužinotų apie tai. Todėl, jeigu įmanoma, jo Diktuotes norėtųsi paskelbti kokioje nors masinio informavimo priemonėje. Jo kalbos stilius prieinamas masiniam skaitytojui ir bus suvokiamas lengvai. Mes gi, kaip ir ankščiau, svarstysime Subtilaus Pasaulio reikalus ir išgyvendinsime neigiamas savybes, dar sugebančias išsilaikyti jūsų sielose. Mes norime užauginti iš jūsų tobulus kristalus, žmones, vertus vesti pirmyn naują išlaisvintą žmoniją. Todėl jums taip būna sunku, tačiau „ sunku moksle, lengva mūšyje“, – kaip sakydavo jūsų karvedys Suvorovas. Stenkitės, draugai mano, perlydykite iš rūdos taurųjį metalą, darykite alchemijos stebuklą, kad džiaugtųsi žiūrėdamas į jus, jūsų pagrindinis Alchemikas, Valdovas Sen Žermen.

Dirbkite ateities labui ir savo labui.

Valdovas V.

1997 metų kovo 4

Vaikai mano!

Šventės gyvenime būna retai, ir mes gyvename šiokiadieniais, pilkais šiokiadieniais, dirbdami savo darbą tobulinant save, ir tuo pačiu, padėdami žmonijai, šviesindami ją ir darydami jos gyvenimą truputį lengvesniu, truputį šviesesniu. Todėl gerai kartais atsigręžti ir pamatyti, kad minios tamsa sumažėjo, vis daugiau galima sutikti šviesesnių veidų minioje, ramesni ir džiaugsmingi darosi žmonių veidai. Ir ar tai nėra dovana už atkaklų darbą, nors ir dirbi, atrodo sau, stengdamas iškapstyti savos karmos griuvenas, ir staiga aptinki, kad tai liečia daugelį žmonių, ir gal būt, ir visą žmoniją. Taip yra, nes daugelių ir daugelių gyvenimų eigoje, vienaip ar kitaip, mes buvome surišti vos ne su visa žmonija šeimyniniais arba draugiškais – priešiškais ryšiais. Štai ir gaunasi, kad visi surišti su visais, ir, tobulindamas ir išlaisvindamas save, tu tobulini ir išlaisvini visą žmoniją. Štai ir sakyk po to, kad vienas – lauke ne karys. Karys, aišku karys, ir daug ką, labai daug ką gali pakeisti vienas žmogus. Todėl jums aišku, kad užtenka Rusijoje turėti vieną mokinių grupę, kuri dirba su pilnu atsidavimu, į kurią galima atsiremti ir kurti planus ateičiai. Gerai einate, brangieji mano, mes patenkinti jūsų darbo rezultatais, jūsų pasiekimais savęs tobulinimo darbe. Jūs ir patys galite pasakyti, kaip jūs pasikeitėte, kaip kitaip pradėjote žiūrėti į pasaulį. Dirbkite taip ir toliau, tegul neatvėsta jūsų užsidegimas, neatšąla jūsų siela, neužgęsta entuziazmas.

Valdovas R.

1997 metų kovo 4

Sveiki, žemiečiai!

Mes turime galimybę stebėti jus, mes susipažinome su jumis, o kuomet susirinksite kartu ir medituosite, mes prisijungsime prie jūsų, ir gal būt, mums pasiseks pabendrauti Subtiliajame plane. O kol kas grįšime prie fizinių dalykų.

Nesvarbu, kad kalba mūsų skirtinga. Susitikę jus jūsų naujuose kūnuose mes jau visi bendrausime telepatiškai. Mes, jūsų vyresnieji broliai, norime perduoti jums savo patirtį, kad žemiečiai pradėtų gyventi naujuose kūnuose su naujomis galimybėmis ir iš mūsų gautų mūsų civilizacijų, toli aplenkusių savo vystymesi Žemę, dovanas. Vienaip ar kitaip, Žemė turės du palydovus. Nuo to išloš jos ūkinė veikla ir visas planetos gyvenimas. Tai leis sėkmingai panaudoti vandenyno potvynių jėgą, gaunant naują energijos rūšį, būtiną ūkinėje veikloje. Šie du palydovai leis sėkmingiau išnaudoti gravitacijos jėgą, varijuojant ja reikalingose ribose ir, panaudojant ir statybose Žemėje, ir aplinkplanetinės erdvės pastatuose ir statiniuose. Jūs net negalite įsivaizduoti, kaip pasikeis gyvenimas planetoje, kokias dovanas mes nešame jums mūsų laive. Tai tarsi antras Nojaus laivas, kuris priartės prie Naujos Žemės.

Pasikeis jūsų dangus, žvaigždės danguje bus visai kitos, kiti žvaigždynai spindės Žemės danguje naktį. Daugelis mūsų brolių taip pat, kaip ir aš, ir daugelis kitų, savo gyvenimo tikslu iškėlė uždavinį padėti žemiečiams, taip, kad galite įvertinti auką visų, kurie daro viską kas įmanoma, kad padėtų Žemei ir jos žmonėms pereiti ir išgyventi naują evoliucijos viją. Kaip ilgai ruošė šį eksperimentą mūsų ir jūsų Valdovai, kaip ilgai ir kruopščiai atrinkinėjo ir ruošė žmones šiai misijai. Neįmanoma pervertinti šio eksperimento grandioziškumo. Kai kurie žmonės mano: evoliucija, na ir kas! O kiek tai pareikalavo veiklos, pastangų, ilgo ir kruopštaus darbo, kuomet turi būti patikrinta kiekviena sekundė, kad viskas sutaptų kaip reikia, kad nebūtų nei delsimo, nei skubotumo. Ne veltui sakoma, kad šiame eksperimente dalyvauja visas Kosmosas, kuris susirūpinęs dėl pavojaus savo egzistavimui, todėl ir daro viską, kas įmanoma, kad jūs praeitumėte evoliucinį procesą. Kaip pasakytų Žemėje, mes turime savo“asmeninį interesą“. Taip ir yra, nes, jeigu Žemė būtų sunaikinta, būtų pažeista viso Kosmoso harmonija, o tai daugelio ir daugelio saulės sistemų egzistavimas, surištų su jūsiške, kaip vieno gėlės žiedo vainiklapiai, kaip vieno daugiakampio briaunos. Trumpiau, tai grėstų sunaikinimu visam darniam Kosmosui, kuris vėl pavirstų chaosu.

Jūs suprantate, apie ką aš kalbu. Subtiliajame plane darbas padarytas, dabar eilė fiziniam planui. Jūsų Valdovai jus giria, o mes jums dėkojame ir už jūsų darbą dabar, ir, ypatingai, už darbą ateityje.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 5

Linkėjimai visiems!

Kai žmonės kalba apie kitų žmonių meilę, jie sako: širdies reikalai. Štai ir mes pakalbėsime apie širdies reikalus. Visi įvykiai, visos žmonių mintys praeina per širdį, širdis gimdo ir priima visus žmonių jausmus, todėl žmonių gyvenime taip daug širdies – kraujagyslių ligų. Visi stresai žmogaus gyvenime visų pirma paliečia širdį, ir žmonės su švelniomis širdimis kenčia pirmiausiai. Šiurkštus žmogus nejaučia savo širdies, jis gyvena galva ir kiekvienoje situacijoje suras paaiškinimą savo poelgiams ir apkaltins kitą. Jūs tapote tokie subtilūs, kad jūsų širdys gali būti pažeidžiamos, ir vienintelė priemonė, kuri gali apginti jas – tai meilė. Širdis gyvena meile ir džiaugsmu – tai jos maistas, ir jei jo nėra, ji kenčia ir suserga. Todėl patariame daugiau juokauti ir juoktis. Neturėkite paslaptingo, pasipūtusio sfinkso įvaizdžio, kuris įdėmiai žiūri į vieną tašką ir retkarčiais išspaudžia žodžius, nes labai vertina savo išmintį. Bet kokioje situacijoje raskite juokingą pusę, tai jus išgelbės nuo pasipūtimo. Prisiminkite, ką pataria Valdovas El Moria savo knygoje: su visais savo trūkumais reikia atsisveikinti besijuokiant, – o jei pasijuokti iš tamsos ketinimų, ji išeina, nes jos pagrindą sudaro savęs sureikšminimas ir stengimasis kitų gyvenimus paversti tragedija, o jūs padarykite iš to komediją. Prisiminkite Šekspyro komedijas – pavyzdžiui, „Dvyliktąją naktį“. Prisiminkite, kaip juokdariai tyčiojasi iš Malvolijo pasipūtimo ir išdidumo. Taip į jūsų gyvenimą ateis vienas džiaugsmas ir meilė, tačiau reikia nepamiršti ir puoselėti šiuos jausmus.

Mokytojas V.

1997 metų kovo 5

Vaikai mano!

Nuo rytojaus su jumis kalbės Valdovas Sen Žermen. Tai iššaukia būtinybė man būti kitose vietose. Pasidžiaukite šia perspektyva, nes jūs jau spėjote įvertinti džiaugsmingumą ir prancūzišką Valdovo humorą. Aš manau, jis nudžiugins nekuria staigmena, o aš turiu kitų reikalų, todėl aš atsisveikinu su jumis.

Valdovas R.

1997 metų kovo 5

Sveiki, žemiečiai!

Mūsų laivas sėkmingai įveikia erdvę, mes skaičiuojame laiką, vis labiau mažinantį mūsų atstumą nuo jūsų.

Aš žinau, kad politiniai reikalai jūsų šalyje ne taip jau gerai klostosi, kad visi pažadai, kuriuos jums žadėjo jūsų politikai, virto muilo burbulais, kad gyventi jums sunku. Trumpai tariant, viskas atėjo į aklavietę, išeities iš kurios nemato niekas. Labai gerai. Prisiminkite, visi Valdovai sako: kuo blogiau, tuo geriau. Jūsų šalyje viskas vedama prie aloginės baigties. Tačiau viskas virsta gėriu žiūrint iš didelės istorijos taško. Tik tokiu keliu, akivaizdu, reikėjo atvesti Rusiją ir Rusijos liaudį prie paklusnumo ir katarsio. Tik taip galima buvo atvesti liaudį pas DIEVĄ, prie atgailos idėjos. Taip žmonės ateina į Šventyklą, ir kreipdamiesi į DIEVĄ, meldžiasi už savo artimuosius, kad jiems būtų atsiųsta duona kasdieninė, kad būtų taika jų šeimose ir gerovė valstybėje. Tik taip buvo galima atvesti pamiršusią bedievę liaudį pas DIEVĄ. Todėl dabar Šventyklos perpildytos, ir jos visą laiką statomos toliau. Todėl, tikriausiai, pats Jėzus Kristus randasi Rusijoje, todėl Dieviškoji Motina pridengia Rusiją savo skraiste, todėl Viešpats Maitrėja rūpinasi Rusija. Greitai visos Rusijos bėdos pasibaigs, greitai ateis jos suklestėjimas, todėl visos šviesios sielos veržiasi į Rusiją, o ne palieka ją. Sekite patys politinius įvykius, ir jums daug kas taps akivaizdu. Mes padarėme nedidelį atradimą, nes glaudžiai rūpinomės Rusija. Greitu laiku laukiamas perversmas, kurio rezultate valdžią šalyje paims politinis lyderis, netolimoje praeityje buvęs kariškis. Tada į Rusiją ateis taika ir gerovė. Didysis Kosmosas palaimino jį šiam darbui, ir įvykiai jūsų šalyje pasuks visai kita kryptimi. Tai senovinė didžio karvedžio ir politinio veikėjo siela. Jis žino, ką daryti, kad prikelti Rusiją, žinokite ir jūs, kad ateitis priklauso jam. Taip sako žvaigždės, ir aš jums sakiau, kad mūsų komandoje yra astrologas. Tai senovės mokslas, kuris vystomas ir pas jus. Tęsinys rytoj.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 6

Linkėjimai visiems!

Šiandien jūs renkatės kartu, tai gerai. Siūlau sekančią dienotvarkę:

1. Bendra meditacija su įprastiniu apsivalymo ežere ritualu ir pasikrovimu kiaušinyje.

2. Pasidalinkite kiekvienas su kitais savo pasiekimais ir naujais pojūčiais, jeigu jie yra.

3. Kaip įprasta, ritinėlio, knygos peržiūra.

4. Baigiamoji meditacija Kapitono Chouk tema.

Mes stebėsime jus, vertinsime jūsų pasiekimus ir apie rezultatus pakalbėsime rytoj.

Valdovas V.

1997 metų kovo 6

Mano vaikai!

Nuo šios dienos kiekvieną rytą su jumis kalbėsiu aš, įgyvendindamas mano programą. Dabar bus daug ateities prognozių, bet jos jau ir yra. Iš tų dviejų, apie kurias skaitė Sesuo Parvati, matomas susidomėjimas Atlantida ir būsimos Žemės žemėlapiu, neva išpranašauto Nostradamo. Kur ji bebūtų ankščiau, dabar ji užims vietą, parodytą jums žemėlapyje, ir pradžioje visas žemynas bus kompaktiškai išdėstytas vienoje vietoje, aplink vieną nekintamą centrą – Indiją, kaip visi organai išdėstyti aplink širdį ir surišti su ja. Tai svarbiausia. Visa kita gali keistis, vienaip ar kitaip.

Sekite visas publikacijas šia tema ir praneškite Seseriai Parvati, nes tai įdomu ir mums.

Linkiu sėkmingos ir kūrybingos dienos.

Sen Žermen.

1997 metų kovo 6

Sveiki, žemiečiai!

Ir taip, mokslininkai pradėjo Žemės apsaugos nuo asteroidų ir kometų, grąsinančių Žemės egzistavimui, darbą. Ir vėl ruošiasi paleisti termobranduolines galvutes, sukauptas ginklavimosi varžybų eigoje. Kyla grėsmė Kosmosui, bet tikimės, kad jie nespės to įgyvendinti iki to laiko, kol neatsiras paprastesnis ir prieinamas būdas, kurį mes įvaldę, todėl, kad yra galimybė su vandeniu išmesti ir vaiką. Dar ir todėl mes skubame, kad užkirstumėm kelią dar vienai Žemės susinaikinimo grėsmei, todėl jūs privalote gauti būtiną kosminio raštingumo lygį. Nemokšiškumas labai pavojingas ir primena dramblį indų krautuvėje, kuris sukelia pavojų ir aplinkiniams, ir sau.

Dabar pakalbėkime apie šią dieną. Meditacijos metu su kiekvienu iš jūsų bendraus kuris nors vienas mūsų laivo narys. Aš jau sakiau, kad mes stebime jus ir šiandien pabandysime padėti kiekvienam iš jūsų, kad pašalintume tai, kas labai jau krenta į akis. Apie rezultatus jūs pakalbėsite šiandien po meditacijos, o aš išsakysiu savo nuomonę rytoj.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 7

Linkėjimai visiems!

Vakar jūs turėjote labai neįprastą ir labai svarbų jums susirinkimą. Kiekviena iš jūsų buvo gerai matoma ir gerai atsiskleidė fiziniame plane. Sesers N. elgesys buvo visiems suprantamas, čia nereikėjo bereikalingų žodžių. Fizinis purvas ir puikybė pasireiškė pilnumoje, ir aišku, tokia siela negali visą laiką būti aukštumoje. Tai dar kartą parodo kiekvienos sielos egzistavimo ir pasireiškimo lygį. Svarbiausia tokiais atvejais – geranoriškumo buvimas iš kolektyvo pusės. O apskritai, jūs, tikriausiai, pajutote, kiek meilės ir energijos padovanojo jums laivo Tišja ekipažo nariai. Jūs buvote pirmais matomais planetos atstovais, dėl kurių jie aukoja tiek daug. Jūs buvote teisūs, sakydami, kad nuo vakar jums prasidėjo naujas vystimosi etapas, kai kiekvienas iš jūsų pradės mokytis vadovaujamas vieno iš ekipažo Tišja Mokytojų. Linkiu jums sėkmės mokymęsi.

Valdovas V.

1997 metų kovo 7

Vaikai mano!

Įvykius, panašius į vakarykščius, jūs turite priimti kaip eilinį egzaminą. Rimtai ir garbingai jus ištvėrėte šią pamoką. Net ir pačiai seseriai N. ši pamoka nepraeis veltui, jos siela padarys teisingas išvadas, na, o jos protas – tai kitas reikalas. Iš tikrųjų, proto egzistavimui ateina galas. Jeigu neveikia širdis, mokiniui aukštai nepakilti.

Iš tikrųjų, visi žmonės veržiasi į DIEVĄ. Žemės gyventojų dvasingumas auga, bet kaip skirtingai eina žmonės. Kaip lengva nukrypti nuo teisingo kelio, ir išduoti ne tik Hierarchijos interesus, bet ir pražudyti savo sielą. Kiek tokių žmonių, papuolančių į tamsiųjų letenas, nes pažeidžia tyrumą ir elementarias etikos normas. Paprastas žmogus, nepretenduojantis į ryšį su Hierarchais, o gyvenantis paprastai, bet su atvira širdimi, bus išgelbėtas, nes, einant gyvenimo keliu ir darant klaidas, jis sieloje neša DIEVO atvaizdą ir lemtingu momentu prisimins JĮ ir sukalbės maldą, ir šis paprastas kreipimasis į Aukščiausiąsias Jėgas išgelbės jį. Yra gi kiti, farisiejai, išsilavinę, daug skaitantys, tačiau kiekvieną savo dieną iškreipiantys tiesą ir dar pretenduojantyspaveikti kitų žmonių protus. Apie tokius žmones sakoma: aklas veda aklą. Žmones turi jungti vienybė, brolybė, jokio lyderiavimo siekimo, nes fiziniame plane jūs visi – mokiniai, kurie turi augti patys ir visada džiaugtis bendraminčių sėkme. Jūs – kuopelė būsimo Aukso Amžiaus, galvokite vienas apie kitą tik gerai, nelaikykite akmens užantyje, nesipuikuokite, palikite šį bruožą praeityje. Vyresnis tas, kurio dvasingumas aukštesnis, o ne tas, kas perkalbės kitą. Mokykitės matyti širdies švytėjimą. Žmogaus augimas priklauso nuo jo dvasingumo.

Sen Žermen.

1997 metų kovo 7

Sveiki, žemiečiai!

Jūs susipažinote su mūsų laivu ir su mūsų ekipažu. Pakartosiu, kad dabar jūs, kiekvienas iš jūsų, naktimis bendraus su savo Mokytoju, su kuriuo jūs vakar susipažinote. Darbas ir mokymasis vyks laivo kabinetuose ir laboratorijose. Dabar jums reikia žiūrėti kiekvieną atskirai ir stebėti jo mokymąsi ar darbą. Tai yra tai, kuo jūs užsiimsite Žemėje po „X valandos“. Čia surinkti specialistai, kurie, kaip juos apibūdino Valdovai, bus reikalingi Žemei kurti naują gyvenimą ir paruošti planetą gyvenimui naujomis sąlygomis. Būkite protingi, nepažeiskite režimo, kad naktį jūsų subtilus kūnas turėtų pakankamai jėgų įtemptam darbui. Mes visi susipažinome, likome patenkinti vieni kitais, ir dabar laukia sekantis jūsų mokymosi etapas.

Nesijaudinkite, mūsų laivui niekas negresia. Mes įvykdysime savo užduotį, nežiūrint į nieką. Tikriausiai, mes turime visus privalumus prieš tokią atsilikusią planetą, kaip jūsų. Mes sugebame apskaičiuoti visus jūsų mokslininkų veiksmus į priekį ir numatyti, ir nuspėti visas negatyvias mintis ir veiksmus. Tai nesunku, greitai ir jus turėsite tokius pat sugebėjimus. Žmogaus didingumas – jo dvasioje. Dvasios nepalenkiamumą dažnai demonstruoja ne lyderiai ir vadovai, o atrodo, nepastebimi ir tartum silpni žmonės. Pavyzdžių istorijoje, legendose ir pasakose daug, labiausiai tai atspindi liaudies pasakos, kur įvyksta netikėti pavirtimai. Taip yra, nes visi pavirtimai vyksta Subtiliajame plane. Būtent šis planas sugeba atvaizduoti tikrovę, būtent ten jūs galite stebėti nepaprastus pavirtimus. Pavyzdys tam – jūsų vakarykštė diena. Jeigu stebėti jus jums būnant kartu, tai kiek metamorfozių įvyko su kiekvienu iš jūsų. Kai kurie momentai buvo jūsų pastebėti ir pažymėti, o kiek liko už jūsų dėmesio ribų. Greitai jūs visi matysite Subtilųjį planą. Eikite nepalenkiamai į priekį.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 8

Linkėjimai visiems, jaučiu, kad pas jus atsirado laiko deficitas. Teisingai, tai Tišja jau veikia Žemę. Nepergyvenkite, nesiblaškykite, elkitės garbingai. Jogai visada turi būti ramūs, didingi, geranoriški, nes žinojimas lemia viską, juk jūsų laikmečio nenustebinsi jokiais stebuklais. Kas beatsitiktų, mes jums ramiai diktuosime, o jūs pilnai susitvardę užrašinėkite mūsų Diktuotes. Analizuokite savo pojūčius, stebėkite pasikeitimus, kurie su jumis vyksta.

Mokytojas V.

1997 metų kovo 8

Vaikai mano! Kas beatsitiktų, tarp Mokytojo ir mokinių visada būna nepertraukiami ir nenutraukiami meilės ryšiai. Dabar svarbiausia jums – ryšys su Tišja. Sėkmės jums.

Sen Žermen.

1997 metų kovo 8

Sveiki, žemiečiai!

Pas jus švenčiama Moters Diena. Su švente jus, brangiosios seserys. Priimkite ir mano sveikinimus. Patikėkite, moters vaidmuo Kosmose didis, ir šie kosminiai poveikiai po truputį skverbiasi į Žemę ir pasireiškia jos gyvenime, vienaip ar kitaip. Būtent, todėl jūsų grupė – moteriška.

Ir taip, laikraštyje buvo išspausdinta, kad Heilo – Bopo kometa, būtent taip ir toliau vadina mūsų laivą, priartės prie Žemės kovo 28. Tiesa, nurodoma, kad kažkodėl neauga šios kometos švytėjimas. Jūs suprantate, kodėl.

Vis stiprėja mūsų laivo poveikis Žemei. Tai yra taip. Mes pamažu veikiame, siųsdami jums būtinus spinduliavimus. Įsiklausykite į savo pojūčius. Būdami mūsų laive ir mokydamiesi, jūs atnešate į Žemę mūsų spinduliavimus. Taip kad, ir jūs pamažu veikiate žmones, pratindami juos prie naujų vibracijų. Mes nusprendėme, kad išorinių kūnų iki „X valandos“ jūs nepakeisite, dėl to, kad kitaip labai susikomplikuos jūsų gyvenimas. Pakanka to, kad keičiasi jūsų subtilieji kūnai. Nepergyvenkite, mokymas einasi gerai. Mes išsiteksime apibrėžtame laike. Viskas einasi kaip reikia. Sprendžiant iš jūsų, ne taip jau atsilikusi jūsų planeta, arba jūs aplenkiate savo tėvynainius savo vystymęsi.

Ir taip, dėl kovo 28. Jūsų mokslininkai, apskaičiavę mūsų judėjimo orbitą, nustatė šią datą. Galbūt, mes ir pristabdysime, kad spinduliavimų veikimas būtų švelnesnis. Tuo pačiu, tegul žmonės susimąsto, kas gi juda link Žemės. Aš neatskleisiu visų detalių ir veikimo sąlygų, tegul fiksuojasi vien tik pojūčiai.

Iki rytojaus. Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 9

Linkėjimai visiems! Jūs džiuginate mūsų širdis. Mes visi jumis patenkinti. Visi jūsų Mokytojai iš Tišjos su susižavėjimu atsiliepia apie jus. Jūs savo talentais nuspalvinote jų egzistavimą, ir jie su dideliu entuziazmu dirba su jumis. Nuo šio laiko mano ir Valdovo Sen Žermen Diktuotės bus labai trumpos, nes visi užsiėmę pasiruošimu.

Mokymosi laikas baigėsi.

Valdovas V.

1997 metų kovo 9

Vaikai mano!

Mes taupome laiką viskam, ir bendravimui su jumis, taipogi. Taip kad pasiruoškite lakoniškumui. Pagrinde su jumis kalbėsis Valdovas Kapitonas Chouk.

Sen Žermen.

1997 metų kovo 9

Sveiki, žemiečiai!

Dabar, galima sakyti, tarp mūsų nėra atstumų. Jūs matėte, kad ne tik jūs dirbate laive, bet ir mes dalyvaujame jūsų darbe. Tai, kad laikas įsisuka, tai tiesa. Laikas virsta kitomis energijų formomis, tai yra kiekybė pereina į kokybę. Jūs, tikriausiai, visi jaučiate naujų energijų veikimą, tiksliau, kažkokias vibracijas, supančias jus. Skaitau Sesers Parvati mintis, veiklumo jausmas, subtilaus darbo ir pagreitėjimo, jausmas, kad kažką reikia daryti greitai, kad nepavėluoti. Lėtas laiko tekėjimas baigėsi. Jūsų subtilesni kūnai jaučia artėjimą kažko, kas neša su savimi radikalius pasikeitimus. O žmonės gyvena įprastą gyvenimą, nejausdami nieko, nedalyvaudami šiame grandioziniame eksperimente. Gal, tai ir gerai, pavyksta išvengti panikos.

Panika – pats baisiausias reiškinys. Supanikavusi minia sugeba sunaikinti savo kelyje viską, ir vienintelis to rezultatas – sugriovimas. Todėl ir jūs būkite ramūs ir santūrūs. Stebėkite savo pojūčius ir, manau, nereikia tuo dalintis su kitais, kad nesukurti konfliktų su niekuo, nes pakeisti jau nieko negalima. Tik stenkitės nuraminti žmones, įneškite taiką į jų sielas savo tyrumu ir ramybe.

Jūs teisingai manote, kad rinktis reikia dažniau, nes „X valanda“ artėja, ir jums reikia iš Valdovų ir iš mūsų gauti viską, ką dar galima per šį trumpą laiką, nes jau žinote, kad, susirinkę kartu, – gaunate nepalyginamai daugiau to, ką turite, dirbdami atskirai.

Gyvenkite ateitimi, būkite nuoširdūs kitiems, nes jūsų vibracijos – tai tas nauja, kas įeina į gyvenimą, ir greitai dominuos virš viso kito.

Galvokite apie naują gyvenimą, gyvenkite naujomis vibracijomis ir pojūčiais. Nes jūs jau galite jausti, kaip naujas kūnas beldžiasi ir reikalauja jūsų dėmesio, kaip vaikas užaugęs motinos įsčiose.

Nuo rytdienos tik aš vienas bendrausiu su jumis.

Kapitonas Chouk.

1997metų kovo 10

Sveiki, žemiečiai!

Dabar su jumis kalbėsiu aš vienas. Toks laikas. Viskas nubudo jūsų šalyje, viskas verda. Tai tie laikai, kuomet viskas, kas gyva jaučia, kad artėja neišvengiamos permainos. Daugelis žmonių jaučia tiesą, viskas jūsų pasaulyje pasiekia apogėjų. Tai dar ir mūsų spinduliavimų, kurie susuka Žemę į kokoną, poveikis. Sesuo Parvati sako, kad jei žiūrėti iš mūsų laivo pozicijos , tai Žemė praranda savo skaidrumą ir susisuka į kokoną. Kadangi mes nesame arti Žemės, tai padeda spinduliavimams apgaubti Žemę nuo šiaurės iki pietų, ir šis vertikalus pluoštas, veikdamas tarsi vienoje vertikalėje, ir susuka ją į kokoną, kur ir pradeda vykti pasikeitimai. Mes kalbame apie išorinį poveikį, o vidinius pasikeitimus jūs stebėsite patys, ir pranešinėsite mums apie savo pojūčius. Todėl nepamirškite pildyti savo dienoraščius. Istorijai tai bus nepaprastai svarbu. Kiekvieno žmogaus pojūčiai yra saviti, individualūs. Tuo įdomiau bus juos palyginti. Susitikdamos pasidalinkite kiekviena savo pojūčiais. Tai bus labai svarbu visiems, tame tarpe, ir mums. Aparatūra perduos mums tai su visomis detalėmis. Į susitikimą visos ateikite su savo dienoraščiais, ir kiekviena perskaitys savo užrašus. Jūs suprantate, kad tai – užduotis, ir tai, ką jūs darote, – rimtas darbas, todėl mes laukiame iš jūsų pagalbos šiuo klausimu. Atminkite, kad tai yra rimta, ir pas mus vykdomas eksperimentas pagal principą: veiksmas – atsiliepimas. Tai dabar jūsų kasdienis darbas.

Kiekvieną dieną užrašinėkite savo pojūčius ir jausmus, o susitikusios paskaitykite savo užrašus.

Mokymasis, ir visokie juokai šiuo klausimu baigėsi. Tai rimtas ir atsakingas darbas, reikalaujantis gilaus dėmesio. Jūs visos norėjote dalyvavimo fiziniame plane. Šis momentas atėjo. Atėjo momentas, kai Valdovai gali patikrinti, ar ne veltui jie išeikvojo savo brangų laiką rytinėms Diktuotėms. Nepaveskite jų.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 11

Sveiki, brangios seserys ir mūsų broli!

Man džiugu jums pasakyti, kad mūsų darbas vyksta sėkmingai. Viskas eina pagal programą. Kaip pasirodė, jūsų pagalba neįkainojama. Jūs visi skirtingi, ir tie duomenys, kuriuos mes gavome iš jūsų, panaudojami koreguojant mūsų darbą. Šlovė jūsų Valdovams, kurie pradėjo darbą su jumis. Iš tiesų, žmogaus galimybės neišsemiamos. Jame VIEŠPATIES įdėta tiek, kad ir įsivaizduoti neįmanoma. Iš tikrųjų, žmogus – tai neišreikštas Dievas.

Visos mūsų darbo esmės jums kol kas nesuprasti, todėl jums ir parodo tik jūsų Mokytojų bendravimą su kiekvienu iš jūsų. Žinokite, kad laive vyksta jūsų tolimesnis mokymas, bet visiškai kitame etape. Mes mokome jus dalykų, būtinų Naujos Epochos pradžiai. Kiekvienas iš jūsų turės savo pareigų sąrašą. Visi jūs dirbsite vadovaujami mūsų specialistų, todėl jūs jau seniai buvote orientuoti šiam darbui. Ir jei ankščiau mokymas buvo bendrojo lavinimo, tai dabar jis siauros specializacijos. Mūsų laivas didelis, yra kur įsismaginti, ir vietų jūsų jėgų panaudojimui taip pat daug.

Taip kad, mano brangieji, iki to laiko, kol jūs nepakeitėte kūnų, jūsų darbas visą laiką tęsis. Dabar mes galime aktyviai veikti įvykių eigą Žemėje, ir būkite tikri, kad jau nieko blogo ir tragiško Žemėje nebus leista. Dabar mes stengiamės nutraukti visus karus, sumažinti žmonių nusikalstamumą ir agresiją. Atitinkamai, jūs suprantate, kad mes siunčiame į Žemę spinduliavimus, sąlygojančius gyventojų agresyvumo mažėjimą. Žmonės jau priartėjo prie panašių spinduliavimų panaudojimo, bet pradeda juos naudoti blogiui, gyventojų zombavimui. Tai – nusikaltimas prieš žmoniją. Iki paskutinės minutės mes sieksime pakelti žmonių sąmonę, atverti ją, kad būtų mažiau praradimų. Bet jūs jaučiate, kad evoliucijos vija neišvengiama, vienaip ar kitaip žmonija valosi. Žmonės, nesugebantys priimti subtilių vibracijų, išeis į Subtilųjį Pasaulį. Kaip jūs suprantate, gerovė tiems, kas sugeba pasikeisti, suvokti nors elementarias etikos normas ir sekti jomis. Būtent, atotrūkis tarp aukštų moralės normų deklaravimo ir jų pritaikymo gyvenime, neleidžia žmogui dalyvauti evoliuciniame procese, gauti naują nuostabų kūną.

Negalima, negalima per prievartą pakeisti žmogaus. Negalima per prievartą priversti žmogaus su neparuošta sąmone pamatyti kitame aukščiausią būtybę. Jis gali priimti VIEŠPATĮ Maijtrėją, Jėzų, Mergelę Mariją, bet žmoguje, kuris vaikšto šalia, pamatyti DIEVĄ, – ne. Savo tėvynėje pranašų nėra. Tikiuosi, kad jūs ne tokie.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 12

Sveiki, brangios seserys ir broli mūsų!

Mūsų Sesuo, brangioji Parvati, paprašė papasakoti jums apie tai, apie ką aš dar nenorėjau kalbėti, bet Ji tai jau pamatė. Gerai, papasakosiu. Gimsta nauja planetos sfera, iš kokono pasirodo, po truputėlį pasirodo Naujoji Žemė. Ta pati Žemė, kurios žemėlapį kasdien jums rodo Valdovas. Senos planetos įsčiose gimė naujas kūnas. Dabar jūs suprantate, koks stambaus masto įvykis vyksta dabar. Dabar jūs suprantate, kad Naujosios Žemės danguje bus matomi du palydovai, ir kas tai per palydovai.

Ir taip, Naujoji Žemė gimė, dabar reikia imtis jūsų naujųjų kūnų. Ir dabar jūs suprantate, kad šis įvykis ne už kalnų. Kaip ir kalbėjo jūsų Valdovai, Naujoje Žemėje gyvens nauji žmonės, o vargšė senoji planeta baigs gyventi savo amžių, kaip palydovas. Taip kad, šiandien jums šventinė diena, priderinta prie jūsų susirinkimo. Meditacijoje pasveikinkite Naująją Žemę, kaip Motiną, kuri laukia savo vaikų.

Dabar jums tampa suprantamais tie darbai, kurių jus moko jūsų naujieji Mokytojai. Šie darbo su energijomis įgūdžiai, telepatiniai metodai, žinoma, bus būtini naujam darbui. Štai todėl taip intensyviai vystosi jūsų trečioji akis, kaip reguliatorius ir pagrindinė darbo su subtiliomis energijomis priemonė. Visam tam būtinas dvasinis augimas, o jau draugiškos paramos, pagarbos broliui ir pagalbos visiems jausmas privalomas. Užbaikite savo nuoskaudas ir susiskaldymą. Palikite praeityje visokias pretenzijas vienas kitam, ištarkite ištikimybės vienas kitam priesaiką.

Štai jos tekstas:

Aš, didingų Baltosios Brolijos Valdovų mokinys,

prisiekiu niekada nereikšti mano seseriai (broliui)

jokių pretenzijų ir padėti jai (jam) bet kokiame poreikyje

bet kuriuo dienos ar nakties metu.

Mes, sujungti ir suvienyti didžios Valdovų Meilės,

prisiekiame visada būti kartu ir

padėti ištroškusiai žmonijai

įveikti naujo gyvenimo barjerą.

Nuo šiol mano devizu bus žodžiai:

Meilė ir Ištikimybė.

Linkiu jums sėkmės.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 13

Sveiki, mano draugai! Sveikinu jus su eiliniu pašventimu.

Tikiuosi, jūs supratote, kad vakar jūs įžengėte į naują savo gyvenimo pakopą. Dabar jūs rimti ir pilnateisiai mūsų pagalbininkai, sulydyti kartu meile ir ištikimybe visiems laikams.

Jūs įsigilinkite į šiuos žodžius: visiems laikams. Jūs stojate į žmonijos mokytojų gretas. Dabar jums galima patikėti tokią didingą misiją, kadangi jūs žinote, kad atsakingi ne tik už save, už savo draugą, bet ir už visą žmoniją, kurios atstovais jūs esate.

Jei kas to dar nepajuto, dabar jis turi suprasti visą įvykių svarbą.

Aš padariau tyčia, kad tai būtų jums netikėtumas, nes tai – eilinis egzaminas ir patikrinimas.

Naujoji Žemė gimė, ji atsiskyrė nuo motinos kūno. Atsiminkite šią datą, tą Žemės gimimo dieną, – kovo 12.

Jūs matote, kad jūs pasikeitėte. Dabar jūs Subtiliajame plane – pilnai subrendę žmonės, ne vaikai. Ir jūs rimtai dirbate su savo Mokytojais. Visi darbai susiję su energijomis ir su energijų valdymu, įvairių mechanizmų darbo valdymu. Jūs – nauji žmonės, dirbantys Naujoje Epochoje. Jūs pralenkėte žmoniją ir žinote, ir mokate tai, ko visiems likusiems teks mokytis jums vadovaujant. Ar suprantate jūs visą atėjusio jūsų gyvenimo momento rimtumą ir visą didingumą? Ar jaučiatės labiau suaugę? Man atrodo, kad po vakarykščio susirinkimo, jūs visi šiandien ryte atsikėlėte pasikeitę, su nauja sąmone. Ir tai padarė priesaika, jūsų ištarta vakar. Jūs suprantate, kad tai buvo pats tikriausias pašventimas, jūsų Mokytojų atliktas per Seserį Parvati. Tikiuosi, jūs viską supratote? Viskas atsistojo į savo vietas jūsų rangų lentelėje?

Ir taip, mano brangieji, mes dabar nuo šios dienos bendrausime kaip lygūs, kadangi dabar mes visi – žmonijos tarnautojai. Nėra tarp mūsų skirtumo, tiesiog, vyresnieji broliai, daugiau žinantys ir sumanūs, apmoko jaunesniuosius brolius, kurie dar neturi būtinų darbo įgūdžių, bet būtinai išmoks. Ir mes kartu, ranka rankon, kursime naują gyvenimą tik ką gimusioje naujoje planetoje su senu pavadinimu Žemė.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 14

Sveiki, mano draugai!

Jūsų mokymas vyksta sėkmingai. Vykdomi iškelti kiekvienam iš jūsų uždaviniai, netgi užtenka laiko bendravimui. Mūsų laivo ekipažo narių nuotaika gera, nes nėra jau mums nežinomybės susitikime su žemiečiais. Jūsų būrys su mumis, žinių perdavimas vyksta sėkmingai, kas gali pažeisti mūsų pusiausvyrą? Jus domina klausimas apie Valdovus, su kuriais pažeistas ryšis. Baigėsi visi paruošiamieji darbai su žmonėmis, tai yra su jų sąmone.

Štai ir sesuo Parvati patvirtina tai. Baigėsi Diktuotės pagal visus Spindulius. Tai reiškia, Valdovai mano, kad viskas, ką galima buvo padaryti žemiečių sąmonės paruošimui ir pakeitimui, padaryta. Per Subtilujį planą visi be išimties žmonės gavo visokeriopą informaciją apie visus žmonių laukiančius pasikeitimus, apie tai, ką reikia padaryti, kad priimti šį amžiaus įvykį.

Jeigu įsigilinti, tai žmonėms tik to ir reikia, kad su dėkingumu priimtų vyresniųjų brolių pagalbą. Tiesa, dėl to reikia nustoti gerti degtinę, keiktis, naudoti narkotikus, žudyti žmones, blogai galvoti apie artimą, nustoti būti godžiam ir daryti pinigus. Na ir žinoma, nustoti paleistuvauti ir užsiimti prostitucija. Štai jums ir tų asmenybių sąrašas, kas nepraeis pro plačius Naujojo Gyvenimo vartus.

Tai yra tai, apie ką visą laiką tvirtino jūsų Valdovai: reikia būti paprasčiausiai doru žmogumi, kad gautum bilietą į Naują Gyvenimą. Ir juk iš tikrųjų, „X valandą“ kiekvienas bus sau teisėjas, nes matys, kokį kūną jis gaus, kaip visų, prieš tai buvusių gyvenimų rezultatą. O juk ir iki šiol dauguma galvoja, kad jie gyvena tik vieną kartą, kad DIEVAS ir Dangus – kažkas abstraktaus – tarsi egzistuoja, tarsi ne. Nejaugi, žinant Hierarchus, DIEVO generolus, galima neigti Jį Patį?

Nejaugi žmonių trumparegiškumas prasitęs iki pat „X valandos“? Bet – kiekvienam savo. Ne be reikalo visada egzistavo septyni lygiai, o kiekviename lygyje dar po septynis polygius. Štai ir gaunasi keturiasdešimt devynios gradacijos, į kurias galima suskirstyti visą žmoniją. Juk logiška, kad jeigu yra žmonės, pralenkiantys savo laikmetį, tai yra žmonės labai atsilikę, dvasinės vertybės kuriems – paslaptis už septynių durų. Atkreipkite dėmesį į simbolius ir ženklus, lydinčius jūsų gyvenimą.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 15

Sveiki, mano draugai!

Su kiekviena diena žvelgiant iš Žemės mūsų laivas didės, didės ir jo švytėjimas. Stebėkite mūsų laivą vakaro danguje. Mūsų požiūriu jūsų sena Žemė atrodo kaip kokonas, o šalia jos – visame gražume jos naujas kūnas, pagal dydį, maždaug, du kartus didesnis. Žvelgdami į mūsų laivą siųskite mums geras mintis, ir mes jas išgirsime. Jūs netgi pajusite atsakomąjį impulsą, tegul ir ne žodžiais, nes viskas – gyva ir dvasinga. Štai kodėl dauguma taip mėgsta žiūrėti į dangų, jie jaučia visatos harmoniją ir Gyvenimą visose jo išraiškose. Štai net šituose žodžiuose skamba kosminė muzika. Sugebėkite pajusti ją.

Jūsų Valdovai perduoda jums savo linkėjimus ir prašė pasakyti, kad jie ne visam laikui paliko jus, paprasčiausiai dabar, kaip jūs suprantate, atsakingas momentas Žemės istorijoje, jiems tenka užsiimti iš karto dviem Žemės sferomis, nes abu reikalauja jų dėmesio. Jūs suprantate, kokiu atsakingu istorijos momentu mes visi gyvename. Dabar ir mes visi, skriejantys šiuo laivu, susieti su jumis glaudžiais ryšiais, mes visi dalyvaujame jūsų gyvenime ir darome visą, kas įmanoma, kad situacija planetoje nepablogėtų. Mes visą laiką turime būti budrūs, kad užbėgtume už akių kataklizmų protrūkiams, kuriuos žmonės provokuoja savo mintimis ir poelgiais. Kol kas mums tai pavyksta.

Taika ir harmonija, ir pusiausvyra palaipsniui apima visą Žemę, visus žmones. Jūs turite stebėti tai ir pas save. Žmonės pasidarė ramesni ir geranoriškesni, nuoširdžias šypsenas galima dažniau matyti žmonių veiduose. Geranoriškumas, taip ilgai nebūtas, pradeda reikštis, apimdamas vis didesnį gyventojų ratą. Pamatykite tai ir užfiksuokite. Mes tai žinome, tai bešališkai fiksuoja prietaisai. Žmonių agresijos lygis mažėja.

Visa tai suteikia papildomą šansą žmonėms pakeisti savo sąmonę. Tik šitas klausimas mus domina. Jūs žinote, kad mes, taip pat, kaip ir jūs, siekiam išsaugoti gyvybę maksimaliam žmonių skaičiui, ir visokeriopa pagalba iš pačių žmonių pusės – gėris. Li Jun gerai įvertino jūsų kasetes. Dabar ir jis palaikys mūsų minčių platinimą tarp žmonių. Ir jo muzika, ir jo paveiklai – tai gėris. Tai įnašas į harmonijos sukūrimą ir paskleidimą Žemėje. Grožis ir harmonija įeina į žmonių sąmonę dėka jo paveikslų ir jo melodijų. Tegul jis įrašo savo improvizacijas į kasetes ir platina žmonių tarpe. Dabar tegul žmoniją veikia harmoningos ir raminančios vibracijos tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Tai būtent tai, kas būtina šiam momentui.

Šios bangos, susitikdamos ir persidengdamos, padės išvalyti žmones nuo daugiaamžių sanklodų. Tegul šis apsauginis kiautas, atribojantis žmogų nuo Kosmoso poveikio, sueižės, pagaliau, subyrės ir žmogaus sūnus taps Dievo Sūnumi, Kosmoso Sūnumi, atviras jo poveikiui. Tegul Dangus išvalo kiekvieną žmogų, atveria jame viską, kas geriausia, kas iki šiol slėpėsi po daugiaamžėmis sanklodomis, sukurtomis žmogaus ir atskiriančiomis kiekvieną nuo jo brolio, nuo DIEVO ir viso Kosmoso. Nes Kosmosas – visas tas grožis, kada nors sukurtas tų, kurie gyveno iki jūsų ir tebegyvena dabar, nes Gyvenimas nemirtingas, ir nėra jam pabaigos.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 16

Sveiki, brangūs draugai!

Vakar, sako, pas jus buvo didelis debesuotumas ir laivo jūs nematėte. Na ką gi, pamatysite šiandien, jeigu orai pas jus bus geresni. Bet nenustokite stebėti, kelkite akis į dangų, nes į jį jūs turite stiebtis visą laiką. Taip jau sukurtas žmogus. Būdamas neįsikūnijęs veržiasi ateitį į Žemę tobulėjimui, gautų įgūdžių panaudojimui veiksme, o Žemėje veržiasi į Kosmosą susijungimui su savo Dangiškuoju Tėvu. Kaip ne žiūrėsi, žmogus turi dvejus namus: vieną žemišką, antrą dangišką. Ir nepasakysi, kuris iš jų geresnis. Tik nereikia pamiršti, kad ir ten, ir ten visada reikia dirbti, ir vėl gi nepasakysi, kuris darbas sunkesnis, fizinis ar dangiškasis. Bet reikia atminti, kad fizinis darbas praeinantis, o dangiškasis amžinas, nes siela ir dvasia niekada nenustoja dirbti, netgi kai kūnas randasi ramybės būsenoje, o gal būt, ypač, būtent tada. Vienas darbas duoda momentinius rezultatus, o kitas darbas, įrašytas į Akaši Kronikas, amžinas.

Dabar, mano brangieji, mes visi dirbame amžinybei, tokia reta sėkmė mums visiems teko. Ir gerovė jums, artinantiems ateitį ir uoliai dirbantiems šios ateities vardan. Toks darbas, kuriuo jūs užsiimate dabar ir dieną, ir naktį, dar neprieinamas žmonijai. Ar jūs suprantate, kad jūs – iš tikrųjų, dabar tiesiogine prasme, priešakinis Žemės būrys.

Negreitai tai supras jūsų tėvynainiai, bet jūs jau taip toli nuėjote šiuo Keliu, kad kelio atgal nėra, ir aš galvoju, šis procesas toks viliojantis, kad jūs net negalvojate, kas jūs ir kuo esate dabar. Bet jūs jau žinote, kad žmonės, gavę penktą didįjį pašventimą, tampa žmonijos Mokytojais. Ar jūs jaučiatės tokiais? Bet jūs tvirtai žinote viena, kad jūs – ta jungiamoji grandis, kuri jungia Dangų ir Žemę. Per jus žmonėms bus perduodamos ir visos žinios, ir visa tai, kas nauja, kas turi įeiti į žmonių gyvenimą po kūnų pakeitimo jau naujoje Žemėje. Anksčiau Dievai nusileisdavo į Žemę, kad suteiktų žmonėms žinias. Vėliau Mokytojai gimdavo, kad suburtų aplink save bendražygius. Dabar visas būrys naujų žmonių su naujomis žiniomis, sąmone dirbs Žemėje, kad nuo nulio pradėtų naują gyvenimą naujose sąlygose. Palaiminti jūs, draugai mano, kurių laukia toks retas likimas, palaiminti jūsų Mokytojai, per trumpą laiką užauginę naujų žmonių su nauja sąmone būrį. Aš galvoju, kad jūs jau seniai pradėjote įžvelgti savo užduotį, o dabar ir, kuo jūs užsiimate su Mokytojais laive, suprantate, kad būtent tuo jūs ir užsiimsite Žemėje. Jūsų Mokytojai dėl objektyvių priežasčių liks nematomoje iš Žemės zonoje, bet jūs kaip ir anksčiau, bendrausite su mumis, naudodamiesi naujomis savybėmis, jūsų įgytomis apmokymo proceso metu. Todėl dar kartą kalbu apie discipliną. Nepažeiskite režimo, nes bus sutrikdytas mokymo procesas, o jūs žinote, kad „dabar“ kiekviena laiko minutė nepakartojama, ir jeigu jūs prarasite šias brangias minutes, šių prarastų galimybių nesusigražinsite niekada, nes šis laikas nepakartojamas.

Atminkite tai, draugai mano, atminkite tą didingą misija, kuri jums teko likimo valia, ir dėkokite savo Mokytojams ir už jų sunkų darbą, ir už tą meilę ir žinias, kurias jie taip dosniai dovanoja jums.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 17

Sveiki, mano draugai!

Viskas einasi, kaip numatyta mūsų VIEŠPATIES! Hierarchijos dėka vykdomi visi DIEVO sumanymai. Ir kuo toliau mes gyvename laike, tuo labiau jausis ir mūsų ryšys suVIEŠPAČIU, ir Jo vibracijos, ir Jo Galia. Dabar šios įtakos Žemei vis labiau stiprės. Kiekvienas žmogus turi pajausti savo nenutrūkstamą ryšį su Kūrėju. Nesvarbu, kaip tai vyks. Vienam lankant Šventyklą, kitam per nušvitimą, trečiam per kančias, kurias jam suteiks Motina-Gyvybė. Palaiminti tie, kurie pajus tai per džiaugsmą, bet gaila, o į daugumą žmonių galima prisibelsti per kančias, ligas, pačio brangiausio praradimą.

Žmogus jau taip sukurtas, ir ypatingai, rusų žmogus, kad jį reikia ilgai mušti, ir pageidautina, per vieną vietą, kad jis pajustų savo netekimų ryšį su savo negatyviais poelgiais, mintimis, savybėmis.

Štai todėl ir jums visą laiką sakoma: įsiklausykite į savo pojūčius, nes tik taip galima pastebėti pokyčius, vykstančius jumyse. Ir aišku, šie pokyčiai bus ne išoriniai, bet vidiniai.

Reikia sielos pagalba pastebėti dalykų ir įvykių vidinį ryšį su tais, vos juntamais oro dvelkimais, vibracijomis, kvapais, kuriuos fiksuoja jūsų organizmas. O jūsų laidininkų subtilėjimas vyksta visą laiką, ypatingai su jumis, ir ypatingai paskutiniu metu. Skirkite, mano brangieji, savo pojūčius, savo pasikeitusią pasaulėjautą ir pasidalinkite vienas su kitu šiais naujais pojūčiais susitikimo metu.

Naują nusiteikimą, naujus pojūčius suteikia nauji laidininkai. Jie suteikia naują požiūrį į pasaulį, dalykų ir įvykių ryšį ir, galų gale, naują pasaulėžiūrą. Jūs – nauji žmonės, tie, kokiais kiti taps vėliau. Todėl pasakokite vienas kitam apie naujoves savyje, dalinkitės su kitais žmonėmis, nes visa, kas nauja, reikalauja išėjimo, o jums dar reikia apie tai kalbėtis ir analizuoti tas naujoves.

Naujos vibracijos iš Tišjos pasiekia žmones, ir naujus pojūčius jos suteikia jūsų laidininkams.

Taip keičiasi žmonės. Tik anksčiau tokiems pokyčiams buvo reikalingos kartos ir šimtmečiai. Dabar tai įvyksta per kelias dienas, o, gal būt, ir valandas.

Todėl žmonės veržte veržiasi į Šventyklas, todėl žmonėse bunda tikri jausmai DIEVUI, ir tik per tikėjimą į DIEVĄ, per Jo priėmimą širdimi, įmanomas žmogaus pasikeitimas, evoliucinis šuolis į ateitį. Žmogus, nepriėmęs DIEVO širdin, evoliucijai prarastas. Pati baisiausia nuodėmė dabar, einamuoju momentu, – netikėjimas. Todėl, mano draugai, jeigu jūs norite padėti jums artimiems žmonėms, patarkite per krikštą priimti į širdį ir sielą mūsų VIEŠPATIES atvaizdą, kuris netgi dabar, pačiu paskutiniu momentu, suteikia kiekvienam šansą priimti šią Dangiškąją dovaną, naują kūną Naujoje Žemėje. Žmogaus sąmonė leis priimti šią dovaną tik tam, kuris širdyje turi tikėjimą ir DIEVO atvaizdą.

Tegul Jį pamato visi, visu ūgiu stovintį Danguje, atveriančiu savo glėbį ir kalbantį: „ Ateikite visi ištroškę pas Mane ir Aš nuraminsiu jus“.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 18

Sveiki, mano draugai!

Naujas Žemės kūnas įgijo sielą, tai yra, sfera įgavo gyvybę. Atkreipkite į tai dėmesį. Šiame atvejyje atkreipkite dėmesį į skaičių „6“. Žemė praskriejo šešių dienų koridorių, kad priimtų naujas energijas, po šešių dienų nuo naujo kūno susidarymo ir atsiskyrimo, ji tapo gyva. Prisiminkite, taip buvo ir pagal Bibliją, taip pat šešių dienų ciklas. Taip kad, ne taip jau ir neteisi Biblija, tiesa?

Kiekviena diena atneša žmogui kokias nors problemas, ir jis priverstas spręsti jas, vienaip ar kitaip. Viskas praeina išbandymą laiku. Štai ir jūsų brolis dabar mano, kad jis valo jūs visas, todėl, kad kiekvieną kartą po jūsų susitikimo jam būna bloga. Jis nesupranta, kad jo dvasia dar neparuošta, ir jis priverstas vytis jus, ko pasekoje visi gauna vienodas vibracijas, bet ne visi sugeba įsisavinti šią galią, ir kenčia fizinis laidininkas. Jeigu jis atėjo pas jus, Valdovai pamanė, kad jis priėmė jus, jūsų kelią. Ir reikia, kad jis pavytų jus jūsų lygyje. Jūs gi per ilgą laiką pripratintos prie aukštų ir galingų vibracijų, ir štai dabar jis mano, kad ne jūs, o jis jus valo, kentėdamas už jus.

Ankščiau ar vėliau viskas atsistoja į savo vietas, ir žmogaus, nesugebančio pasiekti tam tikro lygio, sąmonė iškrinta iš distancijos. Kiekvienam, priartėjusiam prie jūsų grupės, duodamas šansas, ar išlaikys jis, ar sugeba pakilti iki šio lygio ir išsilaikyti jame, – tai kitas reikalas.

Jūsų grupės branduolys lieka nesugriaunamas. Kelyje visada galimi abejonės, dvasinis nuopuolis, galimi ir atstūmimas, ir išdavystė. Pavyzdžio toli ieškoti nereikia, visi žinote evangelijos pavyzdžius.

Nuo to reikalas nenukentės, gaila sielų, pasitraukusių iš distancijos, nes jums jau aiškus jūsų švytintis kelias.

Žinoma, tam, kad pilnumoje viską įvertinti, priimti ir išpažinti, reikėjo praeiti šį daugiau kaip penkių mėnesių kelią, šį ugdymą, dvasios augimą, kurį davė jums Valdovai. Retai būna, kad žmonės eksternu laikytų egzaminus. Geriau, žinoma, kai žinios įsisavinamos palaipsniui, kuomet jos įeina į mokinio ir kūną, ir kraują. Prisiminkite, kiek nurodymų kiekvienam duodavo Valdovai. Jūs patyrėte ne vieną apsvaigimą nuo jų meilės, nuo perspektyvų, kurias atskleisdavo jums jūsų Mokytojai. Bet kartais jie juntamai jus pliaukštelėdavo, tiesa? Ir viską suvirškinus, jūs priimdavote karčias piliules, žinodami, kad tai – Tiesa, ir kad tai eina tik į naudą jums. Šiuo buvo išgydoma puikybė, – pirmoje eilėje, na ir kartu kitos mažiau reikšmingos skolos savo Dvasiai.

Sunkus, sunkus mokinio kelias, jeigu jis ištikimas, jeigu jis disciplinuotas, jeigu jis seka Mokytojų nurodymais. Taip kad, viskas, kas su jumis vyksta, – didi gerovė. Savo sieloje padėkokite VIEŠPAČIUI už dovanas, kurias jūs gavote, gaunate ir dar gausite.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 19

Sveiki, Mano draugai!

Į jūsų rajoną lyg ir sugrįžo žiema, ir sniegas, ir vėjas siautėja pas jus. Jūs, tikriausiai, manote, kad šilumos daugiau ir nebus, kadangi siela išėjo iš šio rutuliuko. Viskas yra ne taip niūru. Viskas vyksta ne taip staigiai, ypač, jei įvertinti planetos apimtis. Juk netgi mirusiame žmogaus kūne gyvybė ne iš karto palieka šį kūną, kai kurios funkcijos toliau egzistuoja, pavyzdžiui, plaukai ir nagai toliau auga.

Abiejose planetos sferose vyksta paruošiamieji darbai, reikia, kad viskas būtų paruošta sklandžiai. Ir pagrindinis dalykas, kas nukelia „X valandą“ – tai, žinoma, žmonės. Ar daugelis sąmonių pasiruošę? Reikia pasakyti, kad mūsų laivo atsiradimas Žemės danguje kažkaip išjudino žmones. Tačiau supraskite gi, žmonės mano, kad kometų priartėjimas prie Žemės visada neša nelaimes. Tai byloja žmonijos istorinės kronikos. Gerai jau tai, kad jie žino, kad taip vadinama „kometa“ nesusidurs su Žeme.

Trumpiau, mano draugai, gyvenimas Žemėje vyksta įprastu ritmu. Bet daugelis sąmonių prabunda, mes matome, kaip visgi keičiasi žmonių parametrai ir elgesys, ir jų galvos smegenų spinduliavimo lygis. Galų gale, mums svarbu jau tai, kad nėra šių parametrų pablogėjimo.

Darbas laive vyksta įprastu ritmu. Užsiėmimai su jumis vyksta pagal sąlygotą programą. Ir galima pasakyti, kad pasitenkinimo jausmas nepalieka mūsų ekipažo narių. Daug laiko mes praleidžiame su jumis, daug laiko mes turime galimybę stebėti žmonių gyvenimą skirtinguose Žemės rutulio kampeliuose. Todėl, kad vienas dalykas skaityti apie tai, kitas dalykas matyti viską savo akimis.

Mes gyvename įtemptą gyvenimą, toks pats ir jūsų gyvenimas, todėl, kad jau didžiąją paros dalį jūsų sąmonė ir jūsų subtilieji kūnai randasi už jūsų fizinio laidininko ribų. Mokymosi rezultate tobulėja jūsų subtilieji kūnai ir sąmonė. Visa tai jūs, akivaizdu, sugebate įvertinti savo dienine sąmone.

Šios Diktuotės ragina išplėsti jūsų dieninę sąmonę, priartinti ją prie tikrosios sąmonės, atverti naujus centrus galvoje, kad jie funkcionuotų, priartinti prie naujojo kūno ir dirbantys jo režimu.

Viskas einasi gerai, būkite ramūs, tvirti ir išlaikyti savo kasdieniniame gyvenime.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 20

Sveiki, mano draugai!

Tas pats magiškas skaičius „6” tęsia savo veiklą ir gyvūnų karalystės atžvilgiu. Vakar seserys pastebėjo du jūros ir žemės karalysčių šeimininkus: banginį ir drakoną. Viskas vyksta, mano brangieji, iš anksto nulemtu keliu. Noriu su jumis pasidžiaugti tuo, kad atsirado galimybė išspausdinti jūsų Diktuotes, tokia VIEŠPATIES Valia, reikia, kad jos pasiektų maksimalų žmonių skaičių. Tai gerai. Energija į senąją Žemę, tai yra, konkrečiai į žmones, eina per mūsų brangią Seserį Parvati, kadangi Ji jau turi energijų perdavimo per Save patirtį. Kaip ratilai vandenyje, sklis gandai apie jus, apie jūsų darbą, apie tas žinias, kurias jūs gavote. Būkite pasiruošę, kiekvienas iš jūsų dirba su žmonėmis. Taip ir prasidės jūsų tarnystė žmonėms, tai, apie ką jūs svajojote, tai, vardan ko jus išrinko ir subūrė kartu Valdovas R., tegul bus pagarbintas jo vardas. Daug šviesių sielų atsišauks į Valdovų kvietimus, kaip, pavyzdžiui, sesers O.N. mokiniai, kuriuos jūs matote slėnyje, kurie su džiaugsmu ir virpuliu priima mūsų Diktuotes. Iš tikrųjų, nėra aukštesnės religijos už Tiesą. Tiesa juntama ir gauna atgarsį per žmonių širdis.

Taip kad, nesistebėkite ir būkite pasiruošę lavininiam žmonių, kurie sieks bendrauti su kiekvienu iš jūsų, atsakui. Mokykitės, mokykitės būti žmonių Mokytojais, ne pamokslaujančiais, reikalaujančiais, sarkastiškais, bet mylinčiais, džiaugsmingais, kaip pridera būti DIEVO vaikams.

Jūs turite užmiršti save ir galvoti apie dar neprabudusias sielas, ir prie kiekvienos sielos reikia prieiti savaip. Ir pagrindinės savybės, kurias turi turėti Naujojo laiko Mokytojai, tai – ištikimybė, atvirumas, vidinė disciplina ir tyrumas. Daugelis stengiasi nešti žmonėms žinias, pretenduodami į aukštas sielos savybes, savo nepakartojamumą ir taip toliau. Tačiau, jeigu žmogus neturi tyrumo, tamsa jį užvaldys, o žmogaus akis greitai atskirs, kur nėra Tiesos, o tiktai noras valdyti žmonių protus ir sielas.

Naudokitės tuo lobiu, kuris jūsų rankose. Kol nevėlu, įsisavinkite patys tas žinias, kuriomis apginklavo jus Valdovai, ir, naudodamiesi savybėmis, kurias išugdė jie jumyse, padėkite žmonėms nugalėti pasaulį ir save, kad būtų verti įžengti į paruoštą jiems Aukso Amžių.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 21

Sveiki, mano draugai! Sveikinimai jums nuo jūsų aukštųjų Valdovų.

Jie kviečia jus nemažinti pastangų savęs tobulinime ir sako: numatykite, nuspėkite ateitį, kurkite planus ateičiai; jūs žinote, kaip Valdovai skatina mokinių vaizduotę.

Viskas einasi normaliai, mes skrendame savo laive, jūs – savo senam laive. Ir jūs jau pasiruošę pereiti į naują. Man liepta pasakyti jums, kad jeigu žmonės išreikš norą susitikti su jumis, jūs neturite teisės niekam to atsakyti. Su bet kuriuo prabudusiu žmogumi jūs privalote pakalbėti, kad įlietumėte į jį savo pasaulį, užtikrintumą ir ryžtą. Dabar tokia užduotis duota jums, tai yra švietėjiška užduotis.

Pasaulis keičiasi, mano draugai, nepastebimai akiai, tačiau keičiasi. Ir dabar jūs – tie švyturiai dykumoje, į kuriuos krypsta pasimetę žmonės. Jūs privalote atiduoti jiems visą tą meilę, kurią jums davė jūsų Mokytojai. Negailėkite nieko, atiduokite viską, nes tam, kas atiduoda, sugrįžta šimteriopai. Dauguma turėjo galimybę šį įstatymą patikrinti asmeniškai. Jeigu eilinis žmogus, pradėdamas savo dieną sako: einu į tarnybą, jūs turite sakyti: einu Tarnauti. Tarnystė VIEŠPAČIUI, Valdovams, Kosmosui, žmonėms, nes iš to, kam daug duota, bus daug ir pareikalauta.

Gyvūnų pasaulis įsisavina naują planetą, reiškia, ne už kalnų laikas, kai žmonės turi ten pasirodyti. Tegul kiekvienas susimąsto, ką jis gali atnešti į naują planetą, į Aukso Amžių, ką jis gali duoti, kuom pasidalinti, ko išmokyti? Atėjo laikas atiduoti, o ne imti, mėtyti akmenis, o ne rinkti juos. Visoks kaupimas visuose lygmenyse pasibaigė. Tegul žmonės tvirtai tai įsimena. Ką atneš į naują pasaulį tie jūsų “naujieji rusai”? Savo milijardus ir milijonus rublių ar dolerių, savo nuskurdintas sielas, savo ambicijas, savo norą valdyti? Atėjo tas laikas, apie kurį kalbėjo VIEŠPATS Jėzus, kad paskutinieji taps pirmaisiais, o pirmieji – paskutiniais.

Nejaugi tie žmonės, praradę žmoniškąjį orumą, apvertę visas vertybes aukštyn kojomis, galvoja, kad ir toliau jie nebaudžiami plėš liaudį, šalį, jos gelmes?

Iš tikrųjų: kuo blogiau, tuo geriau. Viskas, kas yra geriausia planetoje, turi būti pažeminta, sutrypta, kad pakilti, nusimesti nuo pečių pažeminimą ir pagaliau gauti tai, ką jie užsitarnavo. Ir atėjo laikas, kai kiekvienas gaus pagal jo darbus ir netgi pagal mintis. Neveltui visi Valdovai, visi Šventieji čia, juos jaučia kiekvienas, kuriame yra nors kažkoks tyrumo laipsnis. Štai jie stovi Archangelo Mykolo kariaunos gretose, pasiruošę atsijoti grūdus nuo pelų, pasiruošę bausti blogį ir apdovanoti teisiuosius. Atėjo, brangieji mano, visų pranašysčių išsipildymo laikas. Artėja Paskutinio Teismo metas, kai kiekvienas teis save, kai kiekvienas pamatys ir supras, už ką jis gavo arba angelo kūną, arba velnio kūną, arba baisaus monstro. Tegul žmonės žino, kad dar yra galimybė, tikriausiai, paskutinė, atgailauti, kad įeiti į Naują pasaulį su nušvitusia sąmone. Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 22

Sveiki, mano draugai!

Kaip gyvuojate, kaip jaučiate savo naujus kūnus? Ryšium su tuo galimas savijautos pablogėjimas, ligų sustiprėjimas, ypatingai, širdies – kraujagyslių. Saugokite savo kūnus, naujam kūnui dar reikalingas pagrindas. Gyvūnų pasaulis beveik visas perėjo į Naująją Žemę. Sesuo Parvati ir sesuo O. matė šį naują, kunkuliuojantį gyvenimą. Ypatingai jis matomas vandenyje. Seserys jau ir paplaukiojo su delfinais, ir paskraidė danguje su paukščiais. Paklauskite jų apie naujus pojūčius. Kaip sako patarlė: šventa vieta tuščia nebūna, štai ir Naujoji Žemė sutinka su meile savo gyventojus.

Taip kad, jūs suprantate, kad žmogaus persikraustymas į Naująjį rutulį – artimiausio laiko klausimas.

Aš labai patenkintas, kad taip sėkmingai vyksta darbas, kuriant ir išleidžiant brošiūrą su jūsų diktuotėmis. Visas Subtilusis Pasaulis supranta visą tokios pagalbos žmonėms šiuolaikiškumą ir būtinumą, ir todėl padeda seseriai A. jos pastangose išleidžiant šią svarbią knygelę.

Nekuriam žmonių skaičiui atsivers akys, ir spausdintas žodis padės daugeliui žmonių suvokti atėjusį prie jų slenksčio Naująjį Gyvenimą ir permainų būtinybę.

Būk palaiminta, brangi mūsų Sesuo, tebus atlyginta Tau už Tavo nesavanaudiškumą ir rūpestį dėl artimo ir tolimo brolio. Ačiū tau, brangus mūsų broli, Ugrasena. Siunčia tau dėkingumą visi Mokytojai, visi Valdovai ir laimina tavo darbą, ir tavo pastangas.

Stebėkite, mano draugai, jūsų naujų kūnų pokyčius ir augimą, daugiau kreipkite dėmesį į fizinių laidininkų savijautą – tausokite juos, per daug jų neperkraukite. Nepamirškite meditacijų, ypač rytinių. Kiek iš jūsų šiandieną pabudo anksti ryte? Rytinės valandos nepakartojamos. Prisiminkite patarlę: kas anksti keliasi, tam DIEVAS duoda. O tai labai svarbu ryte, kad užsikrauti visai dienai. Nepažeidinėkite režimo. Geriau dieną pamiegoti, bet keltis anksti būtina. Tai turi būti kaip “Tėve Mūsų”.

Dar kartą prašau atkreipti visų dėmesį į režimo laikymąsi, ir analizuokite savo poelgius, būkite sau reiklūs. Jeigu mes nedarome pastabų, tai dar nereiškia, kad mes nematome jūsų kritimų, minčių, neatitinkančių nei jūsų lygio, nei jūsų padėties. Blogos mintys audžia blogą karmą, ir jums gręsia tuo, kad jūsų padėtis ir jūsų vaidmuo Naujajame Gyvenime gali būti pakeisti.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 23

Sveiki, mano draugai!

Ar jaučiate Subtilaus Pasaulio pajautimo pokyčius? Taip, taip, viskas keičiasi, ir laiko atskaita jau eina nebe valandomis, o minutėmis. Todėl būkite labai dėmesingi Subtilaus Pasaulio pojūčiams, imlumams ir pasireiškimams. Vakar jūs pamatėte kūnų pakeitimo schemą. Iš tikrųjų, naujas kūnas paims viską, visą gyvenimą, visą senojo kūno energiją, likęs apvalkalas suirs per trumpą laiką. Iš jo nieko neliks, nes tai, ko nesugeba asimiliuoti naujasis kūnas, ir tai, kas negali išsiskaidyti į atomus, molekules, tai yra tai, kas nesiderina su Naujuoju Gyvenimu, sudegs. Šis procesas truks 1 – 1,5 valandos. Kuo žmogus skaidresnis, kuo jo sąmonė tobulesnė, tuo greičiau šis procesas praeis. Kai kurie jaučia priartėjusį Subtilųjį Planą, iš jo, ypatingai iš jūsų slėnio, sunku išeiti, pojūtis, tarsi jis – realybė, o ne šis jūsų gyvenimas. Taip, naujas laikas priartėjo, jis jau nesibeldžia į jūsų širdis ir jūsų sąmonę, – jis čia, jis jau tapo realybe. Todėl dabar laukite “valandos X” kiekvieną dieną, būkite pasiruošę jai, mano brangieji. Jūs būsite pirmieji, perėję Rubikoną. Jūs būsite tas būrys, kuris padės žmonėms sunkaus perėjimo metu. Kiek gali būti nesusipratimų, baimių žmonėse su nepasiruošusia sąmone. Ir jūs būsite greitosios pagalbos būrys, dirbantis įvairiuose rajonuose. Štabais bus du punktai: jūsų slėnis ir Sankt – Peterburgas. Naujame Sankt- Peterburge kol kas yra vienintelė vieta – Šventykla Spas na Krovi. Ši Šventykla, jeigu jūs matėte, pilnai apipavidalinta Valdovų. Ji pasiruošusi vidun priimti naujų žmonių. Būtent, ten patalpinta visa naujos žmonijos egzistencijos pradžios programa. Visose šalyse: Kinijoje, Indijoje, Lemūrijoje, Atlantidoje yra centrinės Šventyklos, į kurias įeis Naujų Tautų vadovai, iš ten prasidės Aukso Amžiaus istorijos ir epochos egzistavimas.

Kaip dažnai skambėjo šie žodžiai jūsų diktuotėse, ištarti jūsų Valdovų, ir tai tuomet atrodė taip tolima. Ir staiga – visa tai tapo realia tikrove. Todėl, mano draugai, nenustokite peržiūrinėti Mokytojų Diktuotes. Tegul jūsų sąmonėje skamba šie žodžiai, nes jūs tampate šaukliais visai žmonijai. Ateina momentas, kai jūsų sąmonė skambės visam pasauliui, ir reikia, kad iš jūsų širdies skambėtų Valdovų žodžiai, nes šis skambėjimas bus savaiminis, norite jūs to ar ne, ir tuomet visi pamatys prieš save Guodėją, jo atstovą Naujoje Žemėje, kuris bus Valdovų šauklys, ir reikia, kad šis šauklys būtų vertas Valdovų, o nebūtų kreivas veidrodis, kuriame atsispindėtų jo neatidirbtos sanskaros.

Ruoškitės, mano draugai, Didžiajai Tarnystei.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 24

Sveiki, mano draugai!

Taigi, kas turėtų būti padaryta Naujoje Žemėje, kad pasiruošti priimti žmonių mases? Pirmiausiai, ten turėtų jau būti naujos šalies vadovai. Kokie jie bus ir, aplamai, kas jie? Kaip visada, tai turėtų būti dvasiniai žmonijos vadovai, tai yra DIEVO atstovai Žemėje. Naujos Žemės laukia nauja religija, tai yra, bus garbinamos tos sielos, kurios dalyvavo sukuriant šią Naują Žemę ir žmonių atstovai, dirbančių sąjungoje su Dievais ir Dievybėmis. Įeinant į Šventyklą, kaip tai vyksta Žemėje, ir visų pirma ir ten, Šventykloje, jie pamatys naujas ikonas Rusijoje ir naujų dievybių atvaizdus, pavyzdžiui, Indijoje. Šalies vadovai – žmonės bus palaiminti vadovauti žmonėms ir šaliai visumoje. Tai bus atskiros karalystės. Kiekvienai šaliai vadovaus imperatorius arba kunigaikštis, kuris vadovaus pavaldiniams pagal DIEVO Įstatymus, iš tikrųjų, visuomenė bus suskirstyta į kastas, o kitaip negalima, o valdys imperatorius ir imperatorienė, arba kunigaikštis ir kunigaikštienė.

Viskas paruošta, viskas numatyta, viskas priklausys nuo žmonių. Ir jau greitai pirmaisiais Aukso Amžiaus žmonėmis Naujoje Žemėje bus rūpestingi šeimininkai – vadovai, besirūpinantys nauja visuomene. Pasaulį valdys meilė ir gailestingumas, ir supratimas. Todėl sielos, pretenduojančios į gyvenimą Naujoje Žemėje, praeis kontrolę. Jūs suprantate, koks dabar sudėtingas jūsų Valdovų ir visų jų padėjėjų darbas. Kiekvienam – savas vaidmuo, sava užduotis. Jūsų nauji kūnai turi apie tai supratimą. Jie iš visų jėgų dirba Naujai Žemei, naujai visuomenei. Kiekvieną žmogų, įgavusį naują kūną, pasitiks DIEVO atstovas, kad duotų būtinas žinias, paaiškintų žmogui jo užduotį, palydėtų į naują vietą.

Grupė po grupės, nauji žmonės eis į Šventyklą susipažinti su naujais šalies vadovais, priimti naują pašventinimą ir toliau kurti Naują Gyvenimą, nes reikiamas žinias apie Naują Gyvenimą, visus jam reikalingus įgūdžius jis jau turės. Nereikės nieko ypatingo mokytis, žmones reikės tiktai organizuoti ir nukreipti į reikiamą darbo barą.

Šiame Naujame Gyvenime, mano draugai, viskas bus nauja ir kitaip. Visa atmosfera, kuri viešpataus Naujoje Žemėje primins Šventyklos atmosferą, kur kūryba bus – dvasinė, žmonės kurs minčių pagalba. Ir jūs suprantate, koks tyrumas reikalaujamas iš kiekvieno žmogaus, kuomet bus matomas visiems aplinkiniams kiekvienas jo sielos judesys. Jūs suprantate, kad Naujoje Žemėje bus rinktinės sielos. Niekam nedraudžiama kelti savo sąmonę, tam, kad būti vertam gyventi Naujoje Žemėje.

Bet, savaime suprantama, daug žmonių dar liks senoje Žemėje. DIEVO malonė neturi ribų, štai kodėl taip ilgai vyksta žmonių perėjimo į Naująjį Amžių pasiruošimas. Kiekvienam duodamas šansas, ir VIEŠPATS nori, kad visi žmonės pereitų į Naują Žemę su jos Aukso Amžiumi.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 25

Sveiki, mano draugai!

Šiandien su jumis kalbės Viešpats Šiva, klausykite:

Mano vaikai, brangieji, jums senojoje Žemėje artėja paskutinės dienos. Baigėsi jūsų žemiškoji egzistencija, ateina didis tarnystės Hierarchijai, DIEVUI ir žmonijai, laikas. Ar pasiruošę jūs atiduoti visas savo jėgas, žinias, sugebėjimą, širdies ugnį šiai didžiai tarnystei? Aš žinau atsakymą, ir aš džiaugiuosi. Jūs teisingai supratote, kad jūsų gausėjimas būtinas tarnystei. Rusija – ne vienintelė šalis, kuriai jūs padėjote įgyti laisvę. Todėl Subtiliajame plane jūs – trys. Ir tie trys dirbs Rusijoje, Indijoje, Atlantidoje; tai šalys, kuriose jūs gimėte, dirbote, tarnavote DIEVUI ir žmonėms. Jūs supratote, kad jūs – ne paprastos sielos, bet sielos, daug pasiekusios tarnaujant DIEVUI įvairiuose lygiuose. Dabar jūsų sielose prabus praeitų gyvenimų patirtis, visi įgūdžiai, mokėjimai ir su nauju uolumu jūs tęsite tarnystę, pradėtą DIEVUI neatmenamais laikais. Dėkoju jums už parodytą iniciatyvą, už tarpusavio pagalbą, nes be šios savybės jūsų brolija, kaip ir bet kuri kita, egzistuoti negali. Taip, teisi sesuo Nual, kad jūs vakar gavote pašventimą tarnauti Rusijai. Greitu laiku jūsų laukia pašventimas ir kitose šalyse. Nepraleiskite šių svarbių momentų. Jūsų naujieji kūnai skiriasi vienas nuo kito labai mažai. Visi jie skirti tarnystei įvairiose šalyse, o kadangi šios žinios yra sieloje, tai ir tarnystė visur, visose šalyse nesukels jums sunkumo.

Jūs labai gerai pasireiškėte mokyme ir tarnystėje, todėl Hierarchija priėmė tokį sprendimą dėl jūsų kūnų klonavimo. Be to, kad nėra laiko dar kieno nors apmokymui, jūs turite ir platų akiratį, tai yra žinias apie visas šalis, atsiradusias Naujosios Žemės žemėlapyje. Jūs praėjote unikalų ir universalų apmokymą. Pakartosiu paskui Valdovus, kad tai buvo mūsų eksperimentas, kuris buvo daugiaplanis, daugiapakopis, ir taisomas, ir koreguojamas daug kartų. Ir, be abejo, šio bandymo neįmanoma pakartoti, jis unikalus. Jūs visada jautėte mūsų palaikymą, pritarimą ir meilę. Ir dabar, kuomet ateina pabaiga jūsų pasiruošimui senojoje Žemėje, mes sakome: „Mes mylime jus, palaimintieji mūsų vaikai, žinokite, mes visada jus palaikysime. Jūs, gerai užsirekomendavę, ateityje taip ir dirbsite šiame sąstate, kur jūs bebūtumėte. Žinokite, brangūs mano vaikai, jūsų laukia didis likimas ir didis tarnavimas žmonėms. Gali būti, jūsų dar ir laukia šventieji skausmai, tačiau tai tokia smulkmena palyginus su tais sunkumais, kurie liko praeityje. Drąsiai veikite, mano vaikai, būkite ryžtingi ir linksmi. Visada atiduokite žmonėms savo širdžių ugnį.

Šiva.

1997 metų kovo 26

Sveiki, mano draugai!

Pakalbėkime apie mūsų laivą, nes tai domina visą žmoniją, tame tarpe jus. Taip, mes atvykome lydimi kometos, ir iš tikrųjų, mūsų laivas randasi jos uodegoje. Tačiau kometa nuskries, o mes pasiliksime, kad įvykdytume mūsų užduotį. Bet vis dėlto žmogaus fizinei akiai mes nebūsime matomi, kad nesudarytume sunkumų. Iš fizinio plano mes išeisime į kitą, naują fizinį planą ir dirbsime po senovei.

Tuomet, tikriausiai, mes priartėsime dar arčiau Žemės, tam kad “X valandą” paveikti jąvisu mūsų spinduliuotuvų pajėgumu. Vis dėlto žmonija, kaip paaiškėjo, nepasiruošusi sutikti mus kaip DIEVO ginklą. Tiesa, vis dėlto egzistuoja nuomonė, kad kometa – Dievo rykštė, VIEŠPATIES bausmė, kad iš laivo, kurį vis dėlto kai kas pastebėjo, bus nukreiptos dujos sunaikinti visa, kas gyva Žemėje. Nepasiruošę dar žmonės kontaktams su kitais žmonėmis. Nežiūrint į fantastų kūrinius, į didelį kontaktuotųjų darbą, kitų civilizacijų egzistavimas Žemės žmonėms – pasaka, arba paslaptis už septynių užraktų.

Žinoma, gerai, kad jūsų brošiūra išvys šviesą, bet, bijau, kad jos laukia daugelio pranašysčių likimas. Bet, nežinomi VIEŠPATIES Keliai, ir nereikia sumenkinti mūsų Spindulių poveikio, Spindulių veikimo septyniose Šventyklose, – jie turi vienodą apkrovą, jų veikimas analogiškas vienas kitam.

Ir aš manau, kad ne viskas dar išsemta, Valdovų atsargose tikriausiai yra neišnaudoti rezervai. Tačiau – laikas bėga ir nenumaldomai priartina žmones prie “X valandos”. Ir tegul tuomet nei vienas žmogus nepasakys, kad jis nieko nežinojo. Visiems pranešta. Panaudota tiek priemonių daryti poveikį įvairiose Žemės rutulio vietose.

Turintys ausis lai girdi, turintys akis lai mato, o tie, kurie sąmoningai užmerkia akis ir užsikemša ausis, ir slepiasi po pagalve, nes jie nenori keistis, jiems gera gyventi, jauku, ramu, sotu, malonu gaudyti žuvį drumstame vandenyje. Daugelis įsijaučia į vakarietiškų vertybių ritmą, jiems egzistuoja dabar tiktai viena vertybė – aukso veršis. Ką gi, tai jau praeita pamoka, ir kuo ji baigėsi mes žinom. Iš tikrųjų: nežinai – išmokysim, nenori – priversim. Ir nei viena siela neturės teisės pasakyti, kad Kosmosas nepadarė visko, ką galėjo, kad perspėtų žmoniją apie laukiančius jos pasikeitimus. O mes visi, brangūs draugai, tęsime mūsų darbą, pavestą VIEŠPATIES ir mūsų Valdovų, nes mes – ginklas Jo rankose, ir nuo žmonių priklausys, kokie mes būsime jų akyse: gyvenimo angelai ar mirties angelai, nes vieną ir tą patį įvykį žmonės priims skirtingai.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 27

Sveiki, mano draugai!

Žinoma, partizaniški veiksmai skatinami, tačiau žinios, gautos tokiu būdu, ne visada teisingos, nes visi planai koreguojami įvykių eigoje. Ką reiškia, tas keleto kūnų atsiradimas pas jus Subtiliajame plane ir kiek jų galėtų būti iš viso? Pakalbėsime apie tai. Tam, kad pereitų į Naują žemės sferą, visi Žemės žmonės turi turėti du subtiliuosius kūnus. Tą jūs ir stebite. Vienas iš jų bus naujas fizinis kūnas, antras – subtilus jam, tai yra sekantis pagal hierarchijos laiptus. Jums sąlygos pakeistos. Jeigu jūs paprasto žmogaus kėdėje matote fizinį kūną, tai jūsų kėdėje – subtilus. Ir jūs jau spėjote pastebėti, kad kiekvienas iš jūsų dirbs trijose šalyse, tačiau dar galimi variantai. Seseriai Parvati jos subtilieji kūnai – tai ypatingas atvejis.

Aš galvoju, kad sesuo O. papasakojo visiems, kad niekas iš jūsų neturite teisės imti su savimi visų giminaičių, antraip jūs paprasčiausiai neišeisite, sesuo O.N. taip pat negalės pasiimti su savimi visų mokinių. Tai labai svarbus procesas, jam reikia pasiruošti atsakingai. Negalvoja gi sesuo O.N., kad ir naujoje žemės sferoje ji užsiims tuo pačiu, kaip ir čia. Iki pakilimo momento jos misija bus baigta, reikės galvoti apie savo sielą, apie savo atsakomybę prieš Valdovus. Ir jeigu pakils visa grupė, reiškia, visų sąmonė turi būti viename lygyje. Dar kartą sakau: jūsų grupė – ypatinga, ir Valdovų plano pažeidimas bus traktuojamas kaip išdavystė. Aš pasakiau, ir išvadas jūs turite daryti patys. Be abejo, Valdovams tai bus nedidelis nusivylimas, tačiau pagalvokite apie savo sielą.

Sesuo Lakšmi turi didelius įdirbius, ir jeigu po pertraukos ji nusprendė vėl dalyvauti jūsų darbe, ji bus mūsų priimta lygiomis su jumis teisėmis, nes jau turi tris kūnus. Dar kartą kai kuriems primenu, kad jūsų grupė Naujajame Gyvenime vaidino ir vaidins didžiulį vaidmenį. Tie, kas rimtai nepriima visko, kas vyksta su grupe, kam jūsų subtilus gyvenimas kiekvieną dieną stebimas seserų – lengvas pasilinksminimas, laiko praleidimas, kas blogai įsisavino Valdovų pamokas, tegul pasitraukia dabar, antraip jiems teks mokėti už savo lengvabūdiškumą. Aš pareiškiu ir savo asmeninę nuomonę, ir visų Valdovų nuomonę, ypatingai Viešpaties Maijtrėja.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 28

Sveiki, mano draugai!

Šiandien mūsų laivas perėjo į ketvirtą matavimą ir priartėjo prie Žemės. Šiandien veikiantis Spindulys – baltas, pajuskite jį sustiprintą. Tikiuosi, streikas praėjo ramiai. Mes apie tai prisiminėme ir pasiuntėme į Žemę švelnų purpurinį spinduliavimą.

Jeigu kas nors ir galvoja iš jūsų ir gyvenančių planetoje, kad pasiruošimas “X valandai ” tęsis iki begalybės, jie klysta. Tas laikas artėja, todėl ruoškite savo sąmonę. Keistai sudaryta žmogiškoji psichika. Kalbam – kalbam apie tai, o kai žmogui atrodo, kad ji jau atėjo – puola į paniką.

Kas gali būti geriau gyvenimo Aukso Amžiuje,- tai ne, žmonės mano, tegul bus blogiau, bet ramiau ir jaukiau pažįstamoje pelkėje.

Jus vis dar domina klausimas apie subtilius ir fizinius kūnus. Jūs pastebėjote, kad ir jūs, ir naujagimiai turit po tris subtiliuosius kūnus. Jau buvo paaiškinta, kad po fizinio transmutacijos – bus naujas fizinis, o tie trys jūsų subtilieji taip ir pasiliks. Tokiu būdu, bus vienas fizinis ir trys subtilieji tarnystei trijose šalyse. Dar sprendžiasi klausimas, gal būt, kiekvienoje šalyje bus po fizinį. Bet kol kas ši problema eigoje. Sesers Parvati fiziniame plane nebus, Ji egzistuos tiktai Subtiliuose planuose. Aš nežinau, kiek tai reikšminga jums, aš maniau, kad jums paaiškins, kada ateis laikas.

Nuo šios dienos išsiskyrė kometos ir Tišjos keliai, ir mūsų jau nebereikia sieti su Heilo – Boppo kometa. Dabar visi trys kūnai – du Žemės ir mūsų laivas randasi vienas nuo kito vienodais atstumais.

Ir taip, tam, kad jūsų vystymasis vyktų sėkmingai, reikia, kad nebebūtų daugiau tokių liūdnų pašventimo pavyzdžių, koks buvo vakar.

Reikia daugiau dėmesio skirti dvasiniam gyvenimui, atsitraukite nuo fizinio gyvenimo rutinos. Juk kiekvienam dideliam gyvenimo įvykiui reikia ruoštis, ar tai būtų didelis pokylis, vestuvės, laidotuvės, mirtis arba Perėjimas į kitą Žemės sferą. Žmogaus gyvenime duotuoju momentu turi atsirasti iškilmingumas ir ramybė. Jūs – pirmas būrys, kuris pereis iš vienos fizinės sferos į kitą, visiems žmonėms kol kas nematomą. Reiškia, reikia rimtai tam pasiruošti. Paruošti savo artimuosius, duoti atitinkamus nurodymus ir visas savo mintis perkelti į kitą planą. Kodėl “ valandą X ” žmonės sutiks su panika ir baime? Todėl, kad jie į šį įvykį nežiūrėjo labai rimtai. Vis dar galvoja: “ A, tai niekai, visa tai pasakėlės!” Štai kodėl priimtas sprendimas įvykdyti šį įvykį etapais. Kuomet išeidinės artimi žmonės, ir ne vienas žmogus, o dešimtys, šimtai – tai privers susimąstyti visus. Štai tuomet ir pravers jūsų brošiūrėlė, užtikrinu jus, kaip tik tada ji bus bestseleris, ir iškils poreikis ją pakartotinai išleisti.

O kol kas platinkite ją pažįstamų žmonių tarpe. Vis dėl to, tokios medžiagos buvimas privers susimąstyti nors kai kuriuos.

Ši medžiaga ypatinga šiuolaikiniam žmogui, ir mes pamatysime, kas greičiau į ją sureaguos: senukai ar jaunimas.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 29

Sveiki, mano draugai!

Šiandien su jumis kalbės Valdovas Rakoši, klausykite.

Mano vaikai, aš žinau, kokioje nekantrumo būsenoje jūs esate. Nežinodami tikslios Perėjimo datos, jūs puolate iš vieno kraštutinumo į kitą. Ko aš jus mokiau visų pirma? – kantrybės. Todėl siūlau nutraukti visokias kalbas šia tema: anksčiau, vėliau, ir kas iš to seka. Jūs turite žinoti tiktai viena: šis įvykis artėja, ir kaip kiekvienas laukiamas įvykis, jis ateis netikėtai. Tačiau jūs turite elgtis deramai. Jūs žinote, kad kiekviena diena kiekvienam iš jūsų, mums – egzaminas. Ir jei žmogus neatidirbęs kokių nors savybių, jos turi būti atskleistos tam, kad skubos tvarka jas atidirbtų. Grupėje gyvenimas teka taip, kad žmogui pavyksta ilgą laiką slėpti kokias nors savybes už kitų nugarų, ir bendrame fone jis atrodo visiškai deramai. Bet susidaro aplinkybės, ir, rodos, lyg staiga šis žmogus iškrenta iš įprastos elgsenos schemos. Tai – jam gėris: atsirado galimybė, pagaliau, atidirbti tą neigiamą savybę. Ir reikia ne slėptis už kitų nugarų, ne prašyti kiekvieno patarimo, o visu rimtumu užsiimti susidariusios situacijos likvidavimu arba, pamačius savo negražų poelgį Subtiliajame plane arba jo rezultatus, atskleisti savyje negatyvų bruožą ir greitai atidirbti, tam panaudojant visas pastangas ir sielos jėgas.

Džiaukitės, kad dar yra laiko patobulinti save. Kaip jūs atrodytumėte, jeigu negatyvūs jūsų charakterio, elgesio bruožai pasireikštų naujame Aukso Amžiuje, kai visi aplinkui – tyros sielos, nieko negatyvaus neatnešusios į Naująjį Pasaulį.

Atminkite tai, kad jūs būsite naujos žmonijos Mokytojais. Jūs turite būti, bent jau, visa galva aukštesni, tyresni už tas sielas, kurių keliams jūs vadovausite. Dabar pagalvokite apie tą atsakomybę, kurią jums uždeda Hierarchija. Pagalvokite apie tas viltis, kurias deda į jus Pats VIEŠPATS.

Galvokite visada ne apie save, o pirmoje eilėje apie kitus. Jūs visi dabar, kaip bus ir ateityje, tarpusavyje lygūs. Bet ne visi vienodi. DIEVAS, kaip sakoma, ir miškų nelygino. Ir tai gerai. Tad padarykite taip, kad jūsų bičiuliai, kurie akivaizdžiai kažkuo atsilieka arba laikas nuo laiko daro vieną ir tą pačią klaidą elgesyje, poelgiuose, įvykių vertinimuose, suprastų tai. Bešališkai pasakykite jiems apie tai, tačiau taip, kad, visų pirma, neįžeistumėte bičiulio, o visų antra, tegul pokalbis bus ne abstraktus, o pasiūlykite šios problemos sprendimą, iš anksto pasitarę.

Žinokite, kad tai jūsų vieningumo patikrinimas, tai išeities iš situacijos ieškojimo patikrinimas. Visada atminkite, kad kiekvieną dieną jūs laikote brandumo, kantrumo, ištvermės, savitarpio pagalbos egzaminą.

Atminkite, kad jūs dirbsite grupėje ir nuo to, kaip jūs dabar pasiruošite, priklausys jūsų darbo sėkmė ir pačios grupės egzistavimas ateityje.

Valdovas Rakoši.

1997 metų kovo 29

Mano vaikai!

Argi jūs turite teisę skubinti įvykius? Argi jūs žinote, ar viskas paruošta Naujajam pasaulyje žmogui priimti? Argi jums apie tai spręsti?

Prie ko gali privesti skubotumas? Prie laukiamų įvykių sužlugdymo. Jūs jau turėtumėte žinoti, kad be fundamentalaus pasiruošimo negalima išleisti į gyvenimą nei vieno įvykio. Pažvelkite į save, į savo grupę ir sąžiningai pasakykite: ar pasiruošusi visa grupė, tarsi vienas žmogus, dirbti naujose sąlygose? Aš jums atsakysiu: ne. Kol įvykis buvo pakankamai toli, viskas buvo gerai. Kiekvienas gyveno savo gyvenimą, susiburdami kartu, visi buvo geraširdžiai ir linksmi. Pažvelkite į save dabar, kuomet jūs žinote, kad šis įvykis, “X valanda”, jums jau čia pat. Pažvelkite į grupę. Tai ne vieningas organizmas, o kažkokia kreiva linija. Vienas jos galas užlenktas į viršų, pasiryžęs išeiti aukštyn šią minutę, kitas – nulenktas žemyn, besikabinantis į senąją Žemę, nes jūs nepajėgūs atsiplėšti nuo seno. O dabar pasakykite sąžiningai: prie ko visa tai gali privesti? Dabar tai tapo matoma visiems. Nejaugi šešių mėnesių paskaitų kursas neparuošėjūsų nei būti kantriais, nei perėjimui į Naująją Žemę? Juk apie tai buvo kalbama beveik kiekvieną dieną. Tuomet kyla klausimas: kodėl jūs taip blogai mus girdite? Arba girdite tai, ką norite girdėti? Kaip jūs analizavote mūsų Diktuotes ir ar analizavote jas aplamai? Arba, kaip beždžionės, kurios nemoka skaityti, dėliojote jas prie visų kūno vietų, laukdami, kokį gi poveikį jos padarys?

Kol dar yra laiko, skubiai peržiūrėkite ir savo poelgius, ir savo įpročius, ir savo mintis.

Tokia nesantaika jūsų niekur atvesti negali. Jeigu ne astralas, tai, kas gi tuomet atvedė jus į tokią apgailėtiną būseną, kurioje jūs dabar atsidūrėte? Aš jums įsakau susikaupti, nusimesti visas apnašas, kurios prilipo prie jūsų, ir prisilaikant griežčiausios disciplinos, sutvarkykite, pagaliau, savo mintis ir poelgius iki reikiamo lygio, antraip sėkmės jums nematyti. Ir aplamai, kodėl aš nematau džiaugsmo jūsų širdyse, negirdžiu juoko ir juokų? Prisiminkite, kad tik besijuokiant reikia skirtis su visokiomis apnašomis iš praeities. O kur gi jūsų skambus: cha-cha, chi-chi? Kad daugiau aš nematyčiau jūsų nusiminimo bet kuriuo atveju!

VIEŠPATS Maijtrėja.

1997 metų kovo 30

Sveiki, mano draugai!

Galiu jus nudžiuginti, visai nedaug liko laiko iki “X valandos”. Manau, kad šis įvykis jums įvyks balandį.

Viduryje, pabaigoje, tačiau balandį. Kol kas kitų datų nėra. Nudžiugote, nusivylėte?

Dar yra laiko, ir savo knygeles jūs sugebėsite gauti ir išplatinti.

Aš manau, kad visus savo reikalus per šį laikotarpį jūs sugebėsite sutvarkyti be jokių problemų.

O gal nevertėjo jums apie tai kalbėti? Viskas eina sava vaga. Mūsų laivas siunčia savo spindulius į abi sferas. Mes su jumis dirbame ir mokomės. Jūs galite paklausti: kaip sekasi? Būtini įgūdžiai darbui naujose sąlygose gauti, jūs matote patys. Tiesa, jūsų kūnai ne visų vienodi. Būtina juos išauginti iki brandumo, būtent, darbinės būsenos. Kai kurių jie dar negali stovėti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jiems būtina papildoma energija. Vakarykštis bandymas parodė, kad kai kurie kūnai tiek nestabilūs ir maži, kad nepajėgia priimti iniciacijos. Tuo pačiu, iniciaciją privalo gauti pagrindinis kūnas ir atiduoti, arba perduoti jaunesniems. O pavyzdžiui, sesers Nual visi trys kūnai vienodo ūgio, tai reiškia, jokių pažeidimų neįvyksta ir energijos perdavimas vyksta teisingai. Pamėginkite pabendrauti su savo antrininkais meditacijoje. Elkitės į juos kaip į savo tikrus brolius ir seseris.

Jus domina orų klausimas. Čia Žemę veikia sekantys faktoriai: nyksta atmosfera, tai yra, ozono skylės bus vis didesnės. Senąją Žemę veikia du papildomi kūnai: Naujoji Žemė ir Tišja, ir dar – mūsų spinduliavimas. Reikia priimti dėmesin ir sielos nebuvimą. Įsivaizduokite žmogų be sielos. Iš išorės, tarsi tai ir žmogus, tačiau netvarkingumas, kažkoks vargingumas jo išvaizdoje ir, visų pirma, džiaugsmo ir geranoriškumo jame, nebuvimas.

Tikriausiai, ateityje reikia laukti ir nederlingumo. Jeigu derlių veikia žmogaus, dirbančio žemę, gyvenimo džiaugsmas, tai pačios sielos nebuvimas paveiks derlius pačiu blogiausiu būdu. O kol kas, mano draugai, gyvename, dirbame, atiduodame savo meilę aplinkiniams. Ir laukiame savo valandos.

Kapitonas Chouk.

1997 metų kovo 31

Sveiki, mano draugai.

Šiandien jūsų – susirinkimas. Rekomenduoju jums išspręsti kiekvieno problemas, tai yra pažiūrėti, kokioje būsenoje yra visi kūnai, pasvarstyti apie tai, ką reikia daryti kiekvienam, kad oriai baigti savo žemiškąjį kelią. Ir ne tik. Reikia kiekvienam pasakyti, kas jam trukdo judėti į priekį, tai yra, kodėl jis atsilieka nuo grupės, kodėl iki šiol kūnai nestovi ant kojų, arba dar maži. Atminkite, kad fizinė kūnų būsena čia ne prie ko, – tiktai dvasia veikia mus Subtiliuose Pasauliuose. Sufleruoju: tam, kad greitai eiti į priekį, būtinas bet kokio bendravimo su žmonėmis nutraukimas ir tylėjimas. Tylint auga dvasia. Prisiminkite Šventuosius: kai kurie ilgus metus davė tylėjimo įžadus, bendraudami tiktai su DIEVU. Štai ir jūs prisilaikykite šių rekomendacijų. Ir dar. Tie, kuriems gerai sekasi dvasinis ir kūnų augimas, turi prisiminti tarpusavio pagalbą. Reikia ne svarstyti ir ne teisti atsiliekančiuosius, o daryti viską, kad su meile pagelbėti jiems jų augime. Todėl, kad kiekvienas buvo atsidūręs panašioje situacijoje, ir kaip svarbu gauti tuo momentu ne pasmerkimą, ne griežtą klausimą: “ O kaip tu nusiritai iki tokio gyvenimo?”, o iš tikrųjų turėtų būti parodyta mažiausiai užuojauta su meile ir geranoriškumas. Imkite tokį pavyzdį iš Ugrasenos, kuris, kaip galėdamas, stengiasi palengvinti savo brolių dalią, įsigilindamas į jų problemas. Sekite Archangelo Mykolo, kaip kario, pavyzdžiu. Štai jums tikro VIEŠPATIES kario pavyzdys.

Maža naudos kažką žinoti, valdyti žinias, reikia stengtis pasidalinti tomis žiniomis su kitais, jeigu jauti, kad tuo palengvini kito supratimą, pagelbėsi, jeigu sugebėsi prisibelsti, pakilti draugui į naują žinojimo laiptelį. Bendravimas – neįkainojama brangenybė. Naudokitės tuo, kol dar yra galimybė. Nepraleiskite progos padėti draugui, nes viskas gerai, kas laiku.

Nes kiekvienam gali ateiti momentas, kuomet peržvelgdamas savo gyvenimą, tu pamatysi, kad galėjai, o nepadėjai žmogui sunkią jam valandą. Tai tolygu išdavystei. Nesididžiuokite savo tobulybe, nes niekas netobulas, išskyrus VIEŠPATĮ DIEVĄ. Ir mes visi, Jo tarnai, turime stengtis judėti pirmyn ir aukštyn, kad įvykdytumėm tą užduotį, duotą mums VIEŠPATIES. Tobulos būtybės požiūriu tai menka užduotis, tačiau su kiekviena mums tenkančia užduotimi mes privalome susidoroti garbingai, nes, kad ir kaip būtų maža ta užduotis, jos sprendimas – laiptelis Jakobo laiptuose, kuriais mes kylame pas VIEŠPATĮ.

Todėl susitikime būkite mylintys, ramūs, kantrūs vienas kitam, nes neužmirškite, kad jūs – kaip vieno kūno organai, kurie turi dirbti ne kiekvienas sau ( tuomet yra galimybė susirgti vėžiu), bet sinchroniškai, visiškoje harmonijoje. Užduotys kiekvienam skirtingos, galimybės – taip pat. Tačiau kiekvienas privalo dirbti pagal savo galimybių maksimumą. O tai reiškia pridėti truputį pastangų, dar truputį, – ir tuomet ir kiekvienas, ir visi kartu, sugebės peršliaužti į sekantį laiptelį. Prisiminkite, kaip jūs priiminėjote Pašventimą – daugeliu atvejų jis buvo grupinis. Ir neveltui Valdovai tą darė. Pasvarstykite apie tai.

Kapitonas Chouk.

Atgal